Wijkzoeker

Wat is een wijkgroep?

Als huisarts komt er veel op je af, er zijn veel verschillende partijen in de wijk waar je afstemming mee wilt en moet hebben. In plaats van dat je als huisarts met iedere partij apart afspraken maakt, kan de wijkgroep als afvaardiging dienen voor meerdere huisartsen bij elkaar. Hierdoor sta je sterker als huisarts en scheelt dit veel afstemmingstijd met de verschillende partners binnen en buiten de wijk. Denk hierbij onder andere aan de thuiszorg- en welzijnsorganisaties, de specialist ouderengeneeskunde en de politie.

Meer informatie over wijkgroepen, een eigen wijkgroep formeren of deelnemen aan een bestaande wijkgroep, neem contact op met Willemien Rietman (wrietman@rohamsterdam.nl).

Organisatorische en inhoudelijke ondersteuning

Om de huisarts te ontlasten heeft de ROHA een jaar geleden besloten extra mankracht in te zetten. De extra mankracht richt zich op het coördineren en ondersteunen van de huisartsen bij de onderlinge samenwerking met andere partners. Een coördinerend ondersteuner helpt bij het organiseren van de bijeenkomsten, verslaglegging en/of voorzitterschap en het bieden van structuur. De coördinerend ondersteuner pakt ook een rol in het opstellen van de jaaragenda of het uitwerken van ideeën uit de wijkgroep. Hierin werkt de coördinerend ondersteuner nauw samen met adviseurs van 1stelijn Amsterdam.

Wat is er het afgelopen jaar met de huisartsengroepen bereikt?

Het afgelopen jaar hebben de huisartsengroepen onder andere contact gelegd met andere hulpverleners in de wijk, zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt (onderling) en kennis en vaardigheden uitgewisseld. Eén van de resultaten is dat er hierdoor beter contact is met het OKT-team, er een specialist ouderengeneeskunde wordt ingezet in de wijk en huisartsen thuiszorgorganisaties beter kunnen vinden. Ook zijn er huisartsengroepen die aan de hand van spiegelinformatie aan kwaliteitsverbetering hebben gewerkt.

Welke wijkgroepen zijn er

De huisartsengroepen hebben allemaal een verschillende ontstaansgeschiedenis. De ene wijkgroep is een overblijfsel van een oude Hagro, de andere bestaat uit allemaal huisartsen die elkaar net kennen. In totaal zijn er in het afgelopen jaar negen huisartsengroepen ondersteund door een coördinerend ondersteuner. Begin volgend jaar komt daar huisartsengroep West-de Hallen bij.  Voor een overzicht van de wijkgroepen en deelnemende huisartsen, klik op onderstaand document.

De wijkzoeker

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen