GGZ

(POH)GGZ

Sinds januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg onderverdeeld in drie groepen: de huisartsenzorg, de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Om deze nieuwe structuur goed werkbaar te maken is het belangrijk dat deze groepen goed samenwerken . Ook moeten zij heldere afspraken hebben over doorverwijzing en terugverwijzing. Ter ondersteuning van dit proces hebben de meeste huisartsenpraktijken sinds dit jaar een praktijkondersteuner GGZ.  Dit is meestal een sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,  een algemeen maatschappelijk werker of een basispsycholoog.

Wat doet de praktijkondersteuner GGZ?
De  POH GGZ begeleidt de patiënt met kortdurende (e-health) therapieën, wijst de patiënten de weg in het GGZ-aanbod in de stad en vangt eventuele wachttijden van de tweedelijn op.
In Amsterdam wordt de POH GGZ  vaak gedetacheerd door een (tweedelijns-)organisatie. DE POH GGZ zoekt voor de patiënt een oplossing die zo dicht mogelijk bij huis ligt. Als het nodig is verwijst de praktijkondersteuner door naar de tweedelijn.

Wat doet ROHA?
Het is duidelijk dat binnen dit proces in een keten wordt gewerkt. Het ligt dan ook voor de hand dat ROHA hierin een faciliterende rol gaat vervullen. Hierbij kunt u onder meer denken aan ondersteuning bij de organisatie van consultatie in de tweedelijn en het aanbieden van e-health producten. Op dit moment oriënteert ROHA zich op de inhoud van deze dienstverlening.

Gegevens ketenpartner

Met wie werken we samen?

Pictogram

Gegevens ketenpartners GGZ 27.23 KB 199 downloads

Let o ...

Documenten

Meest recente documenten:

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen