DM

Zorgpad Diabetes Mellitus

De ketenzorg Diabetes Mellitus (DM) type 2 richt zich op de diagnostiek, de behandeling en de controle van de patiënt met diabetes type 2. Deze patiënten krijgen zorg van speciaal daarvoor opgeleide zorgverleners. Dit zijn de huisarts, de praktijkondersteuner, de diabetesverpleegkundige en de diëtist. Deze zorgverleners hebben afspraken met elkaar gemaakt over de uitvoering en de samenwerking binnen het zorgpad diabetes.

De zorgverleners zijn allemaal, als schakels in een keten, met elkaar verbonden (ketenzorg).  De patiënt is de spil van de ketenzorg en bepaalt samen met de zorgverleners hoe de behandeling zal verlopen.

De ROHA huisartsenpraktijken dragen gezamenlijk zorg voor meer dan 12.000 patiënten met diabetes type 2. Maar liefst 84% van alle patiënten met diabetes type 2 wordt in de huisartsenpraktijk begeleid.

Deelnemende ziekenhuizen zijn het OLVG, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, het BovenIJ Ziekenhuis en het Slotervaart Ziekenhuis.

De ketenpartners van ROHA gebruiken Caresharing als Keten Informatie Systeem (KIS). In Caresharing worden inhoudelijke gegevens vastgelegd en kunnen ketenpartners declareren bij de verzekeraar.

Jaarlijks is er een benchmarkbijeenkomst voor alle huisartsen en praktijkondersteuners.

Vragen en aanmelden
Heeft u vragen over dit zorgpad of wilt u zich aanmelden voor deelname? Neem dan contact op met Melanie Uytendaal, DM verpleegkundige

FAQ

De patiënt hoort thuis in de DM  keten als:

 • de ICPC codering  T90.02 is;
 • de huisarts hoofdbehandelaar is;
 • het controle beleid zich kenmerkt als: één tot meerdere malen per jaar.
Nee, een patiënt met een gestoorde glucoseintolerantie/pre-diabeet hoort niet thuis in de DM keten. U mag de patiënt wel in CareSharing plaatsen maar dan als pre-diabeet. Mocht u ook de CVRM-module bij CareSharing gebruiken, dan valt uw pre-diabeet automatisch in deze keten

 • Deze consulten (max. 40 minuten per jaar) vallen onder de POH-S-gelden.
 • Let op:  als u een pre-diabeet wilt verwijzen naar de diëtist, doet u dat niet via CareSharing maar met een regulier formulier.
 • U gaat naar het controleblad van uw patiënt in CareSharing
  • ga naar het tabblad ‘afspraken’
  • klik op ‘nieuwe afspraken’
  • selecteer het type afspraak
  • selecteer de zorgverlening
  • Klik op ‘patiënt geeft toestemming’
  • Verstuur
 • De diëtist die een ketenzorgpatiënt behandelt, valt binnen de ketenfinanciëring. Dit betekent dat ROHA de declaratie uitbetaald. Deze declaratie verloopt via CareSharing.
 • Wanneer uw patiënt niet doorverwezen wordt in CareSharing  maar via een verwijsbrief,  kan de diëtist de patiëntencontacten niet noteren in CareSharing en kan zij niet declareren. 
 • De internist heeft 2 werkdagen om uw vraag te beantwoorden. Wanneer uw vraag niet beantwoord wordt, kunt u dit doorgeven aan Melanie Uytendaal mduytendaal@gmail.com.
Ga naar het controleblad van uw patiënt in CareSharing:

 • klik op het tabblad ‘consultatie’
 • voeg nieuw onderwerp toe
 • stel uw consultatievraag
 • kies de juiste zorgverlener
 • maak  een bericht aan
In uw praktijk moet de cursus gevolgd zijn door:

 • de huisarts die verantwoordelijk is voor de diabeteszorg;
 • de praktijkondersteuners die insulinepatiënten begeleiden.
Nee, de module stoppen met roken valt binnen de DM keten. Voor iedere diabetespatiënt krijgt u een kleine vergoeding.

  • Onder deze SMR-module valt:
 • SMR-begeleiding. Per praktijk moet er iemand geregistreerd staan in het SMR-kwaliteitsregister.
 • Middelen zoals nicotinepleisters of Varencicline worden vergoed maar vallen onder het eigen risico.

Leefstijl

Contactgegevens buurtcoaches:

Pictogram

Contactgegevens buurtcoaches 37.47 KB 3987 downloads

...

Verwijzen naar de beweegcoach:
Wat is beweegcoaching?
Beweeg-Coaching is een geprotocolleerde kortdurende interventie van vier contacten in 6 weken met de fysio- of oefentherapeut. Het doel is met plezier te gaan bewegen en het vol te houden, ondersteund met beweeg-coaching. Het beweegadvies zal de keuze bevatten van zelfstandig met of zonder begeleiding, een beweeg- of sportactiviteit in de buurt of programma’s in de eerste – of 2e lijn.Het is een advies dat aansluit bij zijn/haar beweegmogelijkheden op basis van zijn/haar persoonlijke wensen, ervaring in bewegen, fysieke belastbaarheid, mogelijkheden en motivatie.
Lees meer

Handige links:

Stoppen met roken
Thuisarts
Overzicht van online interventies
Goldensports (voor senioren die meer willen bewegen maar niet tussen de jonkies op de sportschool willen zitten)

Gegevens ketenpartner

Met wie werken we samen?
In het programma voor diabetes werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, diëtisten, podotherapeuten, SHO, Reinier de Graaf MDC en artsen in de vier regionale ziekenhuizen.

Aan de slag met de zorgprogramma’s

Deelname huisartsen:

Voorwaarden deelname overige ketenpartners:

Welke scholing is verplicht?
Binnen twaalf maanden na start van de keten voor 1 huisarts uit de praktijk en de POH-ers (of op een wachtlijst staan):

 • basiscursus Insulinetherapie in de 1ste lijn (Langerhans of een cursus van vergelijkbaar niveau)
 • een gecertificeerde cursus Begeleiding bij Stoppen met Roken.

Daarnaast:

 • 1x per 3 jaar de opvolgcursus Insulinetherapie (Langerhans of een cursus op vergelijkbaar niveau)
 • 1x per 3 jaar een gecertificeerde cursus Begeleiding bij Stoppen met Roken.

Werkgroep diabetes

Melanie Uytendaal

WDM-verpleegkundige

Marianne Dekeukeleire

Huisarts

Diana Rietdijk

Kaderarts

Expertgroep diabetes

De multidisciplinaire werkgroep diabetes bestaat uit:

Melanie Uytendaal

WDM-verpleegkundige

Elise Kuijpers

Diëtist

Marianne Dekeukeleire

Huisarts

Diana Rietdijk

Kaderarts

Dagmar van Wijngaarden

Huisarts

Ilona Statius Muller

Huisarts

Documenten

Meest recente documenten:

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen