CVRM

Zorgpad CVRM

Het zorgpad Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) richt zich op diagnostiek, behandeling en controle van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Doel daarbij is de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met hart- en vaatziekten te verbeteren.

CVRM ketenzorg wordt geleverd primair door de huisarts en POH in nauwe samenwerking met de diëtist en de cardioloog.

De patiënt is de spil en bepaalt samen met de zorgverleners hoe de behandeling zal worden vormgegeven.

Begin 2020 neemt 91% van de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij de ROHA deel aan de CVRM ketenzorg. Deelnemende praktijken geven aan dat gestructureerde CVRM zorg een goed overzicht geeft van de totale CVRM populatie in de praktijk. Door de structuur is het makkelijk patiënten uit te nodigen voor het CVRM spreekuur en vervolgens goede persoonsgerichte- en preventieve zorg te bieden. Daarnaast werken we aan een doelmatige samenwerking met de cardiologen. Enerzijds om kennis te delen en anderzijds om de patiënt na een event weer snel en met een warme overdracht over te nemen in de eerste lijn.

Komende jaren zullen we ook inzetten op innovatie d.m.v. digitale ondersteuning van huisarts en patiënt.

Vragen en aanmelden

Vanaf het begin van de eerste twee kwartalen in een kalenderjaar kunnen nieuwe praktijken instromen in de CVRM keten. Hiervoor moeten de praktijken voldoen aan de instapvoorwaarden. Zie hiervoor het document “Werken met de ketenzorgprogramma’s”, te vinden bij de voorwaarden voor deelname.

Wilt u graag meedoen of heeft u vragen over deze keten, neem dan contact op met Evelien Maarsen, coördinerend praktijkondersteuner CVRM.


Leefstijl

Contactgegevens buurtcoaches:

Pictogram

Contactgegevens buurtcoaches 37.47 KB 3106 downloads

...

Verwijzen naar de beweegcoach:
Wat is beweegcoaching?
Beweeg-Coaching is een geprotocolleerde kortdurende interventie van vier contacten in 6 weken met de fysio- of oefentherapeut. Het doel is met plezier te gaan bewegen en het vol te houden, ondersteund met beweeg-coaching. Het beweegadvies zal de keuze bevatten van zelfstandig met of zonder begeleiding, een beweeg- of sportactiviteit in de buurt of programma’s in de eerste – of 2e lijn.Het is een advies dat aansluit bij zijn/haar beweegmogelijkheden op basis van zijn/haar persoonlijke wensen, ervaring in bewegen, fysieke belastbaarheid, mogelijkheden en motivatie.
Lees meer

Handige links
Thuisarts
Overzicht van online interventies
Goldensports (voor senioren die meer willen bewegen maar niet tussen de jonkies op de sportschool willen zitten)

Gegevens ketenpartner

Met wie werken we samen?
In het programma voor CVRM werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, de diëtist, de internist en de cardioloog. ROHA heeft werkafspraken met 5 ziekenhuizen in Amsterdam: VU, AMC, OLVG, BovenIJ Ziekenhuis en AMC.

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden deelname huisartsen:

Voorwaarden deelname ketenpartners:
Informatie over dit onderwerp volgt binnenkort.

Expertgroep CVRM

Xavier Hofman

Kaderhuisarts

David Koetsier

Kaderhuisarts

Evelien Maarsen

Coördinerend praktijk
ondersteuner

Documenten

Meest recente documenten:

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen