astma/COPD

Zorgpad astma/COPD

Chronische obstructieve longziekten, COPD en astma, vormen een reeds groot en nog steeds toenemend probleem in Nederland en in het bijzonder in Amsterdam. De verwachting is dat er de komende jaren een toename zal zijn van het aantal astma- en COPD-patiënten waardoor er meer beroep zal worden gedaan op de eerste en tweede lijn.

Het zorgpad astma/COPD richt zich na een kwalitatief goede diagnostiek op de begeleiding en behandeling van  de patiënt, waarbij aangesloten wordt op het niveau van de patiënt en datgene wat hij/zij belangrijk vindt.
Er is aandacht voor roken, leefstijl, medicatieadvies, inhalatiecontrole en preventie van longaanvallen. Door gestructureerde zorg ontstaat een goed overzicht over deze groep patiënten waardoor iedereen in beeld blijft.

In de keten werken huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, longarts, longverpleegkundige en fysiotherapeut (LoRNA) met elkaar samen. Met het OLVG en BovenIJ ziekenhuis zijn afspraken gemaakt om indien gewenst spirometrie naar hen uit te besteden waardoor de praktijk wordt ontlast.

Begin 2020 doen van de bij ROHA aangesloten huisartspraktijken 71 praktijken COPD ketenzorg en 40 praktijken daarnaast ook astma ketenzorg. 15 praktijken hebben spirometrie uitbesteed.

Vragen en aanmelden
Heeft u vragen over dit zorgpad of wilt u zich aanmelden voor deelname? Neem dan contact op met Evelien Maarsen, coördinerend praktijkondersteuner astma/COPD.

FAQ

  • Wanneer de diagnose astma/COPD bij uw patiënt is gesteld, valt de patiënt binnen de astma/COPD keten. U mag dan geen M&I spirometrie declareren.
  • Wanneer uw patiënt een afspraak heeft voor een diagnostisch consult mag u wel een M&I spirometrie declareren. Bij een diagnose astma/COPD valt de patiënt vanaf het volgend consult in de keten.
In bijgevoegd schema kan je terugvinden welke COPD-patiënten in aanmerking komen voor een verwijzing naar fysiotherapie.

  • Verwijzing naar een diëtist kan uitsluitend samen met een verwijzing naar de LORNA-fysiotherapie gedaan worden.

Fysiotherapie valt niet binnen het ketentarief en vergoeding loopt via eigen verzekering

Indien de praktijk zelf de spirometrie doet dan moet de cursus gevolgd zijn door:

  • de huisarts die verantwoordelijk is voor de astma/COPD-zorg;
  • de praktijkondersteuners die astma/COPD-patiënten begeleiden;
  • de doktersassistente als zij een spirometrie afneemt bij goed ingestelde stabiele astma/COPD-patiënten.
Binnen het ketenzorgcontract is de Caspircursus verplicht voor die praktijken die spirometrie in eigen beheer doen. Heeft u een andere cursus gevolgd? Dan kunt u laten beoordelen of deze als gelijkwaardig in aanmerking komt. Module 6 van de Caspircursus  is dan nog steeds verplicht.  
Zie onderstaand schema waarnaar patiënten verwezen kunnen worden.
Ondersteuning en aanbod smr begeleiding voor zorgverleners

Meer complexe patiënten kunnen verwezen worden naar de rookstop-poliklinieken in de diverse ziekenhuizen in Amsterdam en bij de Jellinek.

Nee, de module stoppen met roken valt in de astma/COPD-keten.  
De ROHA wil graag weten wat de prevalentie van astma/COPD is en welk percentage hiervan binnen de 1ste lijn in behandeling is. 

Leefstijl

Contactgegevens buurtcoaches:

Pictogram

Contactgegevens buurtcoaches 37.47 KB 3987 downloads

...

Verwijzen naar de beweegcoach:
Wat is beweegcoaching?
Beweeg-Coaching is een geprotocolleerde kortdurende interventie van vier contacten in 6 weken met de fysio- of oefentherapeut. Het doel is met plezier te gaan bewegen en het vol te houden, ondersteund met beweeg-coaching. Het beweegadvies zal de keuze bevatten van zelfstandig met of zonder begeleiding, een beweeg- of sportactiviteit in de buurt of programma’s in de eerste – of 2e lijn. Het is een advies dat aansluit bij zijn/haar beweegmogelijkheden op basis van zijn/haar persoonlijke wensen, ervaring in bewegen, fysieke belastbaarheid, mogelijkheden en motivatie.
Lees meer

Handige links:

Thuisarts
Overzicht van online interventies
Goldensports (voor senioren die meer willen bewegen maar niet tussen de jonkies op de sportschool willen zitten)

Met wie werken we samen?

In het programma voor COPD werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, de diëtist, de longarts, de longverpleegkundige en de fysiotherapeut.

Voor verwijzing naar de Lornafysiotherapeut zie deze link.

Aan de slag met de zorgprogramma’s

Deelname huisartsen:

Voorwaarden deelname ketenpartners:
Informatie over dit onderwerp volgt binnenkort.

Expertgroep astma/COPD

De multidisciplinaire werkgroep COPD bestaat uit:

Barbara van Maanen-Thiel

Kaderhuisarts COPD
en voorzitter

Mascha Bevers

Kaderhuisarts COPD

Evelien Maarsen

Coördinerend praktijk
ondersteuner

Marlise de Roos

Longarts OLVG

Ellen Kerssemakers

Praktijk
ondersteuner

Documenten

Meest recente documenten:

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen