Chronische zorg

Inmiddels zijn we alweer een paar weken verder en is het duidelijk dat we de anderhalvemeter-samenleving voorlopig moeten handhaven. Dat dit consequenties heeft voor iedereen en ook voor de huisartsenpraktijken is duidelijk. Zorg op afstand blijft dus de standaard en indien niet anders kan een fysiek contact met alle voorzorgsmaatregelen.

Wij realiseren ons dat deze tijd ook allerlei nieuwe inzichten geeft en mogelijkheden en kansen biedt. Ruimte om meer met patiënten in gesprek te gaan over hun leven, wat ze ervaren, wat deze crisis voor hen betekent en wat voor hen belangrijk is. 

Wat nemen we mee uit onze ervaringen nu naar straks als dit achter de rug is? Denk aan meer zelfmanagement, beeldbellen met patiënten en collega’s. We hebben aanvullend op ons eerste document nog wat meer zaken voor jullie op een rijtje gezet.

Intervisie

Heb je nog contact met je intervisiegroep? Met elkaar kun je tips en ervaringen delen via videobellen. Weet ook dat, indien er behoefte aan is, er altijd iemand van de ROHA kan aanhaken en dat de intervisie vergoed wordt.

Contact

Heb je vragen over deze pagina, wil je van gedachten wisselen of iets toevoegen? We zijn er voor je!

Melanie Uytendaal, muytendaal@rohamsterdam.nl06-14845896.
Evelien Maarsen, emaarsen@rohamsterdam.nl06-41519598.

1. Algemene gespreksonderwerpen

De volgende onderwerpen kan je bespreken via telefoon, beeldbellen of via C-Boards vragen:

 • Algemeen; hoe gaat het, zijn er zorgen, wat gaat goed, wat minder goed en wat heeft iemand nodig?
 • Sociale omstandigheden: familie, andere contacten, is er evt. hulp bij boodschappen doen
 • Medicatie: gebruikt patiënt nu medicatie. Welke? Is er voldoende in huis? Attendeer op tijdig bestellen van medicatie en adviseer om deze desnoods te laten bezorgen.
  Adviseer patiënten om nooit eigenhandig met medicatie te stoppen In de media circuleert regelmatig nieuws over medicijnen bij COVID. Van ACE-remmers is bijvoorbeeld geen positief of negatief effect bewezen bij COVID, dus het advies is hier gewoon mee door te gaan. Een goede bloeddrukinstelling is juist nu van belang. Als mensen vragen over medicatie hebben, laat ze contact opnemen met de praktijk voor advies.
 • Laat patiënt weten dat ze ook in deze tijd altijd met de praktijk kunnen bellen bij vragen, serieuze klachten of onzekerheid.
 • Leer mensen alarmsignalen te herkennen bij zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan:
  • de patiënt met diabetes die ineens meer stress heeft en/of minder beweegt en hierbij hyperklachten heeft
  • de psychiatrische patiënt die veel stress of angst heeft, of in een sociaal isolement is gekomen
  • de patiënt met chronische nierschade die een paar dagen koorts heeft
  • de patiënt met een luchtwegaandoening die ineens benauwder is
  • Adviseer ze in die gevallen contact op te nemen met de praktijk.
 • Vanaf vrijdag 15 mei 2020 is in Collab en C-Boards het longaanval actieplan te vinden. In Collab in de protocollen en in C-Boards in de boards; COPD zelfmanagement, Astma zelfmanagement en in Longzorg.

2. Aandachtspunten bij leefstijl

Gezond eten, genoeg bewegen, stoppen met roken zijn nu in deze tijd extra belangrijk, maar soms ook moeilijker. Hoe ervaart de patiënt dat nu?

 • Diëtist: verwijzing naar diëtist kan gewoon, contact verloopt via telefoon of videobellen. Juist nu is het belangrijk om gezond te eten. De diëtist kan hierin ondersteunen.
 • GLI: GLI-aanbieders hebben met deelnemers telefonisch contact of via videobellen. Ze kunnen ook groepsbijeenkomsten blijven geven.
 • Stoppen met roken: alle aanbieders hebben momenteel een digitaal aanbod: http://www.amsterdamsrookalarm.nl/wat-doen-we/stoppen-met-roken/

3. Aandachtspunten bij patiënten met DM

Algemeen

Neem vooral in deze tijd contact op met patiënten die kwetsbaar zijn, uit beeld verdwenen zijn en patiënten die matig tot slecht zijn ingesteld. De volgende dingen kun je bespreken/vragen: algemene en leefstijlpunten zoals eerder beschreven, de punten die je normaal ook bespreekt tijdens een controle, de inzet van een bloedglucosemeter of bloeddrukmeter, onderzoeken die nu niet doorgaan.Controle bloedglucose en inzet bloedglucosemeter

Patiënten die op maximaal orale medicatie staan, kunnen aanspraak maken op een eenmalige vergoeding van een glucosemeter en 100 strips. Vraag voor deze patiënten een glucosemeter aan.

Staat je patiënt nog niet op maximaal orale medicatie, maar zijn bloedglucosemetingen noodzakelijk? Hieronder de mogelijkheden:

 • Heeft de patiënt nog geen meter en hyperklachten, overleg dan met de huisarts of er een bloedonderzoek noodzakelijk is. Dit kan nog wel, alleen niet meer op alle locaties.
 • Menarini: Geen mogelijkheid om gratis meter of strips te bestellen, wel via Mediq Direct.
 • Roche: Mensen met diabetes kunnen kosteloos een Accu-Chek Instant bloedglucosemeter + eenmalig 50 strips bestellen via de website. Deze wordt thuis afgeleverd. Extra strips kunnen bij de apotheek of online besteld worden. Contactpersoon: Bastiaan van den Berg: Tel. 06 13 89 72 85 of bastiaan.van_den_berg@roche.com
 • Ascensia Diabetes Care: Je kunt bij Kelly Barreveld een verzoek indienen. Ze zal deze dan beoordelen en hopelijk honoreren. De uitgifte is een aandachtspunt. Soms gaat het via de apotheek, soms via de praktijk. Contactpersoon is Kelly Barreveld: Tel: 06-81 48 18 94 of e-mail: kelly.barreveld@ascensia.com.
 • Apotheek: Via de apotheek zijn geen andere regelingen mogelijk dan normaal. Zilveren Kruis toont niet veel ruimte in afwijkende financiering op dit moment richting apothekers.
 • Mediq Direct: Je kunt voor minder dan maximaal oraal wel aanvragen onder “meer inzicht in diabetes en zelfcontrole”. Je kunt dan een startpakket met 100 strips bestellen via Mediq Direct. Deze startersdoos is aan te vragen via Extranet 4.0: https://huisarts.mediq.nl/ Via: “bestelling voor de praktijken”. Als reden voor de aanvraag kan ingevuld worden op het formulier “meer inzicht in diabetes en zelfcontrole”. Een losse meter en 50 strips -wel altijd met 200 lancetten- zijn ook apart te bestellen op het zorgverlenersformulier. Hiermee voorkom je dat veel strips over de datum gaan én is er in een later stadium de mogelijkheid nogmaals 50 strips aan te vragen. De praktijk kan het ook telefonisch regelen voor de patiënt: 0800-3855456 = telefoonnummer alleen voor zorgverleners. Het gaat wel van het eigen risico af. Verder heeft patiënt eigen keuze van meter en deze wordt thuis afgeleverd. Contactpersoon: Wim Ribberink, wim.ribberink@mediq.nl of via +31 (0)6 29 06 33 02.

Indien je patiënt een bloedglucosemeter heeft ontvangen, kun je instructie geven via videobellen of via onlinevideo’s van de leverancier.Onderzoeken DM

 • Labonderzoek: Labonderzoek kan worden gedaan. Atal en OLVG hebben speciale non-covidlocaties. Vraag of de patiënt hiervoor open staat en of hij/zij geen covid-klachten heeft.
 • Fundusonderzoek: Sommige locaties zijn beschikbaar voor fundusonderzoek. Houdt de nieuwsberichten van de ROHA in de gaten voor het actuele aanbod.
 • Voetonderzoek: Indien patiënten zonder covid-klachten op het spreekuur komen, kan je het voetonderzoek uitvoeren en kun je tevens verwijzen naar de podotherapeut. Bij patiënten die niet op je spreekuur komen: bij klachten, voetafwijkingen, eeltplekken en/of wonden kan je de patiënt vragen een foto te sturen of te laten zien via videobellen. Wijs patiënten op de informatie op thuisarts.nl: https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/ik-wil-mijn-voeten-goed-verzorgen-bij-diabetes

eHealth-toepassingen

Onder punt 9 in dit document staan verschillende eHealth-toepassingen speciaal voor mensen met diabetes.


4. Aandachtspunten bij patiënten met COPD

Algemeen

Het advies van CAHAG is om proactief patiënten met COPD te benaderen. Niet alleen de patiënten die in deze tijd ingepland staan, maar zeker ook de mensen die afgelopen periode 1 of meer exacerbaties gehad hebben en de meer kwetsbare patiënten. Denk ook aan de patiënten die later dit jaar opgeroepen zouden worden. Dit advies geldt ook voor praktijken die geen COPD ketenzorg doen.

De volgende onderwerpen kan je bespreken of vragen via telefoon of videobellen:

 • Algemene en leefstijlonderwerpen zoals bij 1. en 2. beschreven.
 • Klachten: kortademigheid, benauwdheid, hoesten, sputum, verkoudheid, vermoeidheid. Weet patiënt wat te doen bij klachten en als de klachten toenemen?
 • Inhalatiemedicatie: gebruikt patiënt nu medicatie. Welke? Is er voldoende in huis. In geval van videobellen kun je vragen of de patiënt kan laten zien hoe hij/zij inhaleert. Attendeer op tijdig bestellen van medicatie en adviseer deze desnoods te laten bezorgen.
 • Instrueer de patiënt bij beginnende exacerbatieklachten de kortwerkende luchtwegverwijder op te hogen tot max 8 keer per dag! Adviseer vervolgens contact op te nemen met de huisarts als het na 2 dagen niet beter gaat.
 • Probeer in deze tijd het Longaanval actieplan van het Longfonds meer in te zetten. Wellicht geeft het een handvat welke onderwerpen te bespreken met de patiënt. De digitale versie staat op onze website bij documenten https://www.rohamsterdam.nl/document/longaanval-actieplan-april-2020/
  Vanaf vrijdag 15 mei 2020 is in Collab en C-Boards het longaanval actieplan beschikbaar. In Collab te vinden in de protocollen en in C-Boards in de boards COPD zelfmanagement, Astma zelfmanagement en in Longzorg.
 • ACP: huisartsen en POH kunnen in deze periode met oudere en/of kwetsbare patiënten in gesprek over de behandelwens. Ook al kan het stellen van deze vraag confronterend zijn, het is met deze corona uitbraak juist zeer actueel en wenselijk.
 • Fysiotherapie: denk aan het inschakelen van een fysiotherapeut. Fysiotherapeuten geven digitaal en/of telefonisch ondersteuning in de vorm van ademhalings-en ontspanningsoefeningen en hoe thuis te blijven bewegen. Ook zijn zij weer gestart met fysiotherapie op locatie indien noodzakelijk.
 • Spirometrie: advies over hervatten van spirometrie vanuit CAHAG: https://www.cahag.nl/nieuws/hervatten-van-reguliere-zorg-van-patienten-met-astma-en-copd-de-eerste-lijn-tijdens-corona
  Let op: Het standpunt van de ROHA astma/COPD werkgroep is echter dat je erg terughoudend moet zijn met het fysiek ontvangen van deze kwetsbare groep met name omdat wij als zorgverleners ook degene kunnen zijn die corona kunnen ‘doorgeven’.
  Je moet echt kritisch nadenken wat het fysieke chronische consult toe gaat voegen ten opzichte van het telefonische(beeld)consult.
  Dit standpunt wijkt iets af van deze richtlijn die aanstuurt op opstarten van fysiek spreekuur bij mensen zonder klachten met een thans licht-matige ziektelast.
  Voor spirometrie is nu geen plaats en ontraden wij om te doen. Voor (spoed) diagnostiek zouden wij dit beleggen in het huisartsen Pluspunt die deze zorg nu weer gaan opstarten.

Informatief is het advies van CAHAG: Begeleiding van patiënten met Astma en COPD in de eerste lijn tijdens CORONA-pandemie
Richtlijn CAHAG 24 april 2020 over hervatten reguliere zorg: https://www.cahag.nl/nieuws/hervatten-van-reguliere-zorg-van-patienten-met-astma-en-copd-de-eerste-lijn-tijdens-corona


5. Aandachtspunten bij patiënten met astma

Patiënten met astma die frequent een snelwerkende luchtwegverwijder bestellen en/of ICS gebruiken, kun je proactief benaderen. Denk ook aan de hooikoortstijd die eraan zit te komen.

De volgende onderwerpen kan je bespreken of vragen via telefoon of videobellen:

 • Algemene en leefstijlonderwerpen zoals bij 1. en 2. beschreven.
 • Inhalatiemedicatie: gebruikt patiënt nu medicatie. Welke? Is er voldoende in huis. In geval van videobellen kun je vragen of de patiënt kan laten zien hoe hij/zij inhaleert.
 • Patiënten kunnen hun kortwerkende luchtwegverwijder tot max 8 keer per dag ophogen of hun LABA/ICS ophogen, zie advies CAHAG.
 • Attendeer op tijdig bestellen van medicatie en adviseer deze desnoods te laten bezorgen.
 • Spirometrie: advies over hervatten van spirometrie vanuit CAHAG: https://www.cahag.nl/nieuws/hervatten-van-reguliere-zorg-van-patienten-met-astma-en-copd-de-eerste-lijn-tijdens-corona
  Let op: Het standpunt van de ROHA astma/COPD werkgroep is echter dat je erg terughoudend moet zijn met het fysiek ontvangen van deze kwetsbare groep met name omdat wij als zorgverleners ook degene kunnen zijn die corona kunnen ‘doorgeven’.
  Je moet echt kritisch nadenken wat het fysieke chronische consult toe gaat voegen ten opzichte van het telefonische(beeld)consult.
  Dit standpunt wijkt iets af van deze richtlijn die aanstuurt op opstarten van fysiek spreekuur bij mensen zonder klachten met een thans licht-matige ziektelast.
  Voor spirometrie is nu geen plaats en ontraden wij om te doen. Voor (spoed) diagnostiek zouden wij dit beleggen in het huisartsen Pluspunt die deze zorg nu weer gaan opstarten.

Informatief is het advies van CAHAG: Begeleiding van patiënten met Astma en COPD in de eerste lijn tijdens CORONA-pandemie
Richtlijn CAHAG 24 april 2020 over hervatten reguliere zorg: https://www.cahag.nl/nieuws/hervatten-van-reguliere-zorg-van-patienten-met-astma-en-copd-de-eerste-lijn-tijdens-corona


6. Aandachtspunten bij patiënten in CVRM-keten

Besteedt in deze tijd met name aandacht aan patiënten waarbij de bloeddruk niet goed is ingesteld, patiënten die een HVZ hebben gehad, patiënten met chronische nierschade, kwetsbare patiënten en patiënten die minder goed in beeld zijn.

De volgende onderwerpen kan je bespreken, vragen:

 • Algemene en leefstijlonderwerpen zoals bij 1. en 2. beschreven.
 • Klachten: pijn/druk op de borst, kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen.
 • Bloeddruk:
 • ACP: huisartsen en POH kunnen in deze periode met oudere en/of kwetsbare patiënten in gesprek over de behandelwens. Ook al kan het stellen van deze vraag confronterend zijn, het is met deze corona-uitbraak juist zeer actueel en wenselijk.

7. Consulteren

Blijf gebruik maken van de consultatiefunctie in Collab bij medische vragen. Via Zorgdomein kan er gebruik gemaakt worden van teleconsultatie, bv naar de nefroloog bij nefropathie.


8. Gebruik van ICPC-codes

Er is geen ICPC-code voor het coronavirus/COVID-19. Reden hiervoor is dat ICPC een classificatiesysteem is en niet een terminologiesysteem. Voor registratie worden de volgende adviezen gegeven:

Bij ongerustheid over het coronavirus/COVID-19:
A27 Angst voor andere ziekte. Aanpassen omschrijving: Ongerust/vragen over coronavirus of COVID-19.

Bij verdenking COVID-19:
R74 acute infectie bovenste luchtwegen. Toevoegen omschrijving: Verdenking COVID-19.

Bij patiënten met COVID-19:
Om het onderscheid te kunnen maken met een BWLI of influenza wordt geadviseerd om R83 Andere infectie(s) luchtwegen te gebruiken. Aanpassen omschrijving: COVID-19 infectie.


9. eHealth

Deze periode kun je gebruiken om je eens meer te verdiepen in de eHealth-mogelijkheden. Hieronder een paar tips:

Voor mensen met DM

 • Diabetes Interactief Educatie Programma ofwel Diep, online: http://www.diep.info/Diabetes-Interactief-Educatie-Programma-stichting-DIEP-over-diep
 • Miguide, zelfmanagement app. Is koppelbaar met HIS, voor inzage lab en medicatie: https://www.miguide.nl/
 • Mysugr, is een app verbonden aan bloedglucosemeters van Roche, ter bevordering van zelfmanagement (zie ook de info onder 3: bloedglucosemeters). Mensen die al een bloedglucosemeter hebben, ook als dat geen Accu-Chek-meter is, kunnen 6 maanden gratis gebruik maken van de betaalde versie van mySugr. Hier kunnen zij dan handmatig de meetwaarden invoeren in plaats van dat zij dit in een dagboekje noteren. Ook na handmatige invoer kan het rapport via de app met de zorgverlener gedeeld worden om zorg op afstand te ondersteunen. Om gebruik te maken van dit aanbod moeten zij de app ‘mySugr’ downloaden in de Google Play Store of Apple App Store en de stappen doorlopen om een account aan te maken. Nadat het account is aangemaakt gaat men naar deze link en vult men de code 2020-2020-2020 in. Daarna doorloop je de stappen om het upgraden af te ronden. Instructie mySugr applicatie: mySugr. Upgraden naar de betaalde versie mySugr: Redeem voucher.
 • De Accu-Chek-meter kun je automatisch, via Bluetooth, verbinden met de mySugr applicatie zodat bloedglucosewaarden automatisch naar de telefoon worden verstuurd wanneer een meting wordt verricht. De instructie voor de Accu-Chek Instant staat op: YouTube.
 • 5 minuten-info bevat korte educatieblokken die patiënten met diabetes, COPD en/of CVRM zelf kunnen gebruiken. https://www.5minuteninfocorona.nl/welkom

10. Intervisie via videobellen

Met je intervisiegroep kun je prima videobellen. Je kunt met elkaar ervaringen delen, elkaar tips geven en er voor elkaar zijn.

 • Advies: gebruik MDO beeldbellen van Caresharing (Dit is veilig en voorlopig gratis. Inmiddels ook te gebruiken op tablet of smartphone.
 • Alternatief: Zoom (via Zoom.us. Dit programma is niet veilig, maar kwalitatief goed. Gratis als je niet langer dan 40 minuten vergadert). Skype (Dit is een gratis programma dat je onbeperkt kunt gebruiken. Het is niet veilig).

Vergoeding intervisie via videobellen:

 • De intervisiebijeenkomsten via videobellen worden wel vergoed door de ROHA.
 • Procedure:
  Eén persoon houdt bij wie er aanwezig zijn en vult de presentielijst in en mailt die naar muytendaal@rohamsterdam.nl. De declaratie kan rechtstreeks naar crediteuren@rohamsterdam.nl. Hier kan je ook je vragen over de declaraties stellen.

Het declaratieformulier, de presentielijst en format voor notulen en casus vind je op de ROHA-website
https://www.rohamsterdam.nl/document/declaratieformulier-intervisie-poh-dietist-2020-april-2020/
https://www.rohamsterdam.nl/document/format-presentielijst-intervisie-2020-april-2020/
https://www.rohamsterdam.nl/document/format-notulen-en-casus-intervisie-april-2020/


11. Praktische info over digitale ondersteuning

Op de pagina digitale ondersteuning vind je praktische informatie. Bijvoorbeeld welke apparaten geschikt zijn om te gebruiken voor videobellen met patiënten, wat de kosten zijn en welke toepassingen veilig zijn om in de zorg te gebruiken.

Werk je vanuit huis dan kun je gewoon inloggen bij CareSharing. Gebruik bij voorkeur een andere browser dan Internet Explorer.

Kom je er niet uit, bel dan met de helpdesk van CareSharing, 020-2149222.


12. Tips voor persoonsgerichte zorg op afstand

Bij persoonsgerichte zorg kijk je niet alleen naar de aandoening, maar juist ook naar de mens die met de aandoening leeft. Wat voor persoon is het? Wat is belangrijk in zijn of haar leven? Wat vraagt nu de aandacht?

Biedt patiënten aan om het consult via beeldbellen te doen. Beeldbellen kan persoonlijker voelen en je behoudt een deel van de non-verbale communicatie. Geef aan hoe lang het gesprek duurt en wat de insteek is. Maak eventueel afspraken om te voorkomen dat je door elkaar praat. Kan of wil iemand niet beeldbellen? Dan kun je ook een telefonisch consult voeren.

Probeer het gesprek zo te voeren als je ook in de spreekkamer zou doen. Stel open vragen, luister goed en vul niet in voor de ander. Probeer de regie bij de patiënt te leggen. Vraag hoe het met de patiënt gaat en wat de huidige situatie met hem/haar doet. Geef ruimte aan eventuele stress en emotie en probeer niet meteen iets op te lossen, goed te praten of een advies te geven. Luister vooral met aandacht, erken emoties door ze te benoemen en ben begripvol.

a. Hulpmiddelen bij het voeren van persoonsgerichte gesprekken zijn:
De gesprekstool van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedag (alleen in bezit bij degenen die de GG-training heeft gevolgd)
b. Gesprekmodel van het NDF, geschikt gemaakt voor alle chronische aandoeningen
c. Iph-tool, helpt de patiënt te kiezen en bespreken wat belangrijk is


Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen