Wie zijn onze contactcardiologen en wat kunnen zij betekenen

Vanaf de start met CVRM-ketenzorg hebben we samengewerkt met de cardiologen uit het OLVG Oost/West en het BovenIJ ziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben een contactcardioloog. De inzet: verschuiving van zorg van 2e naar 1e lijn goed stroomlijnen, collega-cardiologen enthousiasmeren en voor huisartsen laagdrempelig contact mogelijk maken. Je kunt de contactcardiologen bellen, mailen of consulteren in Collab en samen maken zij deel uit van het CVRM-expertteam.

Twee keer hebben we enquêtes uitgezet onder huisartsen en cardiologen om te kijken hoe de samenwerking verloopt. Opvallend was dat velen niet weten wie de contactcardiologen zijn en wat hun rol is. Maak daarom hierbij kennis met Nancy Colman en Jill Dekker!

Nancy Colman
Ik ben sinds 2015 als cardioloog werkzaam bij het OLVG. Voor die tijd heb ik bij verschillende ZBC’s gewerkt. Daar heb ik ervaren hoe prettig het is voor zowel de patiënt als de dokter om tijd te hebben voor een gesprek en onderzoeken direct te kunnen verrichten. Een klein beetje extra service maakt het werken plezierig en geeft tevreden patiënten. Die opzet gebruiken we nu ook op onze locatie op de Spuistraat. Naast patiëntenzorg heb ik daar als taak het medisch management van de poli cardiologie op de Spuistraat. De locatie leent zich goed voor het uitrollen en testen van verschillende eerste en anderhalve lijns activiteiten. Ik kom daardoor veel in contact met de huisartsen in Amsterdam en ben ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over alles wat zich tussen de huisartsen en cardiologen voordoet. Dat kan per mail, telefoon of bij het huisartsenoverleg in Oost en West. Ook sluit ik regelmatig aan bij de Vice Versa bijeenkomsten, wijkgroepen en bij Blooming. Tot slot ben ik betrokken bij het Transmuraal Platform Amsterdam, waar we stedelijke afspraken maken en samenwerken met de ziekenhuizen om ons heen.

U kunt mij bereiken op n.colman@olvg.nl

Jill Dekker
Sinds 2014 ben ik cardioloog en sinds 2015 werk ik in het BovenIJ ziekenhuis. Ik houd mij bezig met de algemene cardiologie, waarbij echocardiografie en pacemakers mijn aandachtsgebied zijn.

In het BovenIJ ziekenhuis houden wij ons naast de 2de lijns zorg ook bezig met 1ste lijns zorg, waaronder 1ste lijns ECG’s en echocardiografie. Daarnaast hebben wij de SDP (snelle diagnostiek polikliniek), waar nieuwe patiënten snel terecht kunnen voor een poliklinische afspraak met onderzoeken.

Sinds 2016 ben ik contactcardioloog voor de huisartsen in regio Noord. Als contactcardioloog ben ik het aanspreekpunt voor algemene vragen en problemen binnen de cardiologie. Een patiëntgebonden vraag? Dan graag de eigen cardioloog benaderen. Wijkgroepen kunnen mij uitnodigen voor een voordracht of casuïstiek bespreking, daar kijk ik graag naar uit.

U kunt mij bereiken via j.dekker@bovenij.nl

Delen: