Welzijn op Recept in coronatijd

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners en fysiotherapeuten) Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Psychosociale problematiek neemt door de pandemie sterk toe. Een goede reden om te blijven verwijzen naar Welzijn op Recept.

Na de doorverwijzing vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de welzijnscoach en de patiënt. Zowel dit gesprek als de activiteiten waaraan de patiënt gaat deelnemen, vinden op afstand (fysiek of online) plaats.

Welke welzijnscoach hoort bij mijn praktijk?
Aan elke huisartsenpraktijk is één welzijnscoach gekoppeld. Op de kaart op de website van Welzijn op Recept Amsterdam zie je wie dat is als je op je eigen praktijk klikt. Onder de naam en contactgegevens van de welzijnscoach vind je ook de naam en contactgegevens van de maatschappelijk dienstverlener.  

Delen: