Kennissessie Voeding & Diabetes

Op 29 maart jl. was er een online kennissessie Voeding en Diabetes, georganiseerd door Alpro, waaraan 250 diëtisten hebben deelgenomen. Deze sessie is ook interessant voor POH’s en huisartsen.

De kennissessie ging over de NDF Voedingsrichtlijn 2020 en meer plantaardig eten. De wetenschappelijke kant werd belicht door de onderzoeker aan de WUR (Wageningen Universiteit en Research) en deel uitmakende van de NDF werkgroep Voedingsrichtlijn 2020, te weten Iris van Damme. De praktische kant werd belicht door Elise Kuipers, dietist en leefstijlcoach, die eveneens deel uitmaakt van de NDF werkgroep Voedingsrichtlijn 2020.