Bestuurders voor de ROHA-coöperatie gezocht!

De coöperatie is als ledenorganisatie het hoogste orgaan binnen de ROHA. Om inhoud te geven aan het begrip “van en voor de leden” is een actief en betrokken bestuur onontbeerlijk.

Wegens de statutaire maximale zittingstermijn van 8 jaar, stoppen 3 van onze bestuursleden dit jaar: Myra Nods is inmiddels decharge verleend, Aart Medema en Roger Ritz zullen in de zomer aftreden. Marije Holtrop neemt dan het voorzitterschap over van Roger Ritz en vormt dan samen met Joep Schats het ROHA bestuur. Er is dus plaats voor 3 nieuwe bestuursleden.

Omschrijving bestuurslidmaatschap
Als bestuurslid ben je de bewaker van de missie en visie van de coöperatie en de schakel tussen de directie van de ROHA BV en de leden. Je hebt 1 keer per 6 weken overleg met de directie, leest daarvoor de relevante stukken en je houdt contact met de leden middels de ROHA-raad en soms direct met de wijkgroepen.

Tijd en vergoeding
Gemiddeld ben je 8 uur per maand kwijt aan het bestuurlijk werk. Het vacatiegeld is 100 euro per uur en krijg je per kwartaal uitbetaald. Het is echt prima te combineren met de dagelijkse patiëntenzorg, je werkt samen met inspirerende huisartsen, directie en management team wat weer een extra dimensie geeft aan ons vak van huisarts.

Profiel
Ben jij die huisarts die naast de directe patiëntenzorg nog op een ander niveau een actieve bijdrage wil leveren aan de zorg in Amsterdam dan is een functie in het coöperatie bestuur echt iets voor jou.

De statutenwijziging die in januari in de ALV is aangenomen, maakt het ook mogelijk dat praktijkhouders hun vaste waarnemers en HIDHA’s kunnen voordragen voor het buitengewoon lidmaatschap. Zij mogen als buitengewoon lid ook toetreden tot het bestuur. We willen jullie van harte uitnodigen dit te doen, opdat deze jonge collega’s zich betrokken voelen bij het ROHA-beleid van de toekomst.

Contactgegevens
Wil je meer weten over het ROHA-bestuur? Neem dan contact op met een van de huidige leden.

Roger Ritz, rlpritz@de-dokter.nl, 06 55 81 70 07
Aart Medema, amedema@huisartsenjavaeiland.nl, 06 51 25 58 66
Marije Holtrop, marije65@live.nl, 06 54 22 59 76
Joep Schats, joep@hapamstelveld.nl, 06 10 15 57 75
Myra Nods, nods@huisartsenrustenburg.nl, 06 51 36 76 93