Stappenplan opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens coronacrisis

Het stappenplan is in nauwe samenwerking tussen het KNGF, de SKF, het PPN en de NVvP tot stand gekomen. Het is een antwoord op de vele vragen die op dit moment leven bij zorgverleners in de 1e lijn over het opschalen van hun werkzaamheden. Immers, noodzakelijke zorg (voor zowel voormalige coronapatiënten als andere patiënten) wordt op dit moment uitgesteld en patiënten zelf vertonen zorgmijdend gedrag vanwege vermeende besmettingsrisico’s. De samenwerkende organisaties zien dat uitstel van zorg kan leiden tot irreversibel functieverlies bij patiënten. Met dit triage stappenplan willen zij de paramedische zorg in Nederland op een veilige en verantwoorde wijze opschalen.

NB: Dit document is een leidraad, een advies ter ondersteuning van de professionele afweging.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)

Delen: