Herhalingscursus CAHAG spirometrie-nascholing ‘CASPIR module 6’

Locatie: Café Restaurant Polder, Science Park 201, Amsterdam
Datum: woensdag 29 juni 2022
Inloop en catering: 17.30-18.00 uur
Scholing: 18.00-21.00 uur
Aanmelden: Onderaan deze pagina

Deze gratis herhalingscursus maakt onderdeel uit van de activiteiten voor her-certificering CASPIR. In deze module van de Caspir-nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal.

Per praktijk dient een casus te worden aangeleverd, die door de huisarts en POH samen wordt gepresenteerd. Deze casus neem je mee naar de bijenkomst op een usb-stick, bij voorkeur in de vorm van een PowerPoint presentatie. Na aanmelding krijg je hierover verdere instructie.

De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de casus:

  • Klinische gegevens van de patiënt;
  • Een volledige spirometrie, met drie curven pre- en drie curven post-BD, plus beoordeling;
  • Een vraagstelling;
  • En denk er alsjeblieft om dat je de gegevens anonimiseert!

Indien je voor herregistratie in aanmerking komt, kun je tijdens de bijeenkomst je portfolio ter beoordeling inleveren bij de longfunctieanalist. Op de site van de CAHAG kun je nalezen aan welke eisen je moet voldoen om voor her-certificering in aanmerking te komen.

Het wordt aanbevolen om op deze avond een portfolio in te leveren als mensen ook een Caspir online volgen. Deze portfolio moet bestaan uit de laatste 8, dus recente spirometrieën. Deze moeten alle volledig zijn, met korte casusbeschrijving en beoordeling en geanonimiseerd. Als dat nog niet mogelijk is doordat er nog niet voldoende recente spirometrieën zijn, kan het ook op een later moment nog ingeleverd worden.

Accreditatie is aangevraagd

Je komt als duo (huisarts en POH uit dezelfde praktijk) naar de herhalingscursus. Meld je hiervoor individueel aan via de aanmeldknop onderaan deze pagina.

locatie  

Adres
Science Park 201, 1098 XH Amsterdam

  • woensdag 29 juni 2022
    17:30 - 21:00
Gratis