Missie en visie

Wat is de missie van Roha?
ROHA faciliteert huisartspraktijken bij het inzetten van doelmatige en kwalitatieve goede ketenzorg. Dit sluit naadloos aan bij onze maatschappelijke opdracht om de zorg ook op de langere termijn betaalbaar en toegankelijk te houden.

ROHA versterkt de regiefunctie van de huisartsen in de eerste lijn. Wij doen dit onder meer door :

  • substitutie van zorg uit de tweede lijn;
  • stimuleren van samenwerking tussen eerste en tweede lijn;
  • initiëren van innovatieve projecten.

Waar willen we als Roha naar toe?

  • ROHA wil doelmatige en kwalitatief goede (keten)zorg leveren waarbij de eigen professionaliteit van de huisarts de basis blijft voor het handelen.
  • ROHA streeft naar een breed en eenduidig aanbod van (keten)zorg in goede samenwerking met de ketenpartners uit de eerste en tweede lijn.
  • ROHA zoekt voortdurend naar (innovatieve) verbeteringen van de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de (keten-) zorgprocessen waarmee de patiënt verantwoorde zorg ook in de toekomst dicht bij huis kan verkrijgen.
Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen