Over ons

Welkom bij ROHA!

ROHA is de grootste zorggroep van Amsterdamse huisartsen. Binnen ROHA werken 200 huisartsen uit de regio Amsterdam samen. Ze leveren de zorg aan circa 360.000 patiënten. ROHA staat voor: Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam. ROHA is opgericht in 2007.

Wat doet ROHA?

ROHA maakt in het kader van de ketenzorg afspraken met zorgverzekeraars om de zorg rondom chronische patiënten te organiseren. ROHA doet dit voor drie chronische zorgprogramma´s:

  • Diabetes (DM)
  • COPD en Astma
  • Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

ROHA begeleidt huisartspraktijken bij het organiseren en bewaken van de kwaliteit van de ketenzorg.

Wij doen dit onder meer met een expertgroep die de kwaliteit van de ketenzorg bewaakt en nieuwe inzichten en ontwikkelingen vertaalt naar de praktijk.  Daarnaast waarborgt ROHA de stedelijke afstemming met de participatie van een ROHA huisarts in alle stedelijke werkgroepen van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA).

ROHA is ook vertegenwoordigd in het bestuur van het Transmuraal Platform. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van stedelijke samenwerkingsafspraken met de tweede lijn.

Medisch inhoudelijke transmurale samenwerkingsafspraken stellen we zoveel mogelijk stedelijk vast.

Waarom ketenzorg?

Het aantal ouderen en mensen met meer dan één chronische ziekte neemt toe. Dit vraagt om een samenhangende zorg en daarmee een geïntegreerde aanpak van verschillende zorgaanbieders. Ketenzorg is gericht op de behoefte van de patiënt. De zorg wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen alle zorgverleners, gedurende het gehele traject van preventie, diagnose, behandeling en (na)zorg. De inhoud van de zorgprogramma’s is gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen en zorgstandaarden. De huisarts en de praktijkondersteuner zijn de centrale zorgverleners binnen de ketenzorg. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk.

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen