Privacy en AVG in de praktijk

De AVG is inmiddels twee jaar actief. Hoewel er inhoudelijk niet eens zo veel veranderde moet er administratief wel veel meer bijgehouden worden. Heb jij de basis rondom de AVG en bijbehorende privacy issues op orde? Via het bijgevoegde AVG-pakket kunnen huisartsen en hun praktijkmedewerkers checken of de basis op orde is.

Veel informatie is gedigitaliseerd en daarom kan het op orde brengen daarvan een toegevoegde waarde voor jouw praktijkvoering zijn. Je krijgt meer inzicht in de wijze waarop je met patiëntgegevens omgaat in de praktijk en in de systemen en afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Erica Knödler, beleidsmedewerker en privacy officer van de ROHA via privacy@rohamsterdam.nl.

Zij kijkt graag samen met jou naar een manier waarop je de AVG op effectieve wijze in de praktijk implementeert.

Overzicht documenten

ROHA AVG Pakket september 2020
Direct downloaden   Bekijk direct het document

Voorbeeld Protocol melden datalek (dec 2020)
Direct downloaden   Bekijk direct het document

Overzichtslijst verwerkersovereenkomsten (dec 2020)
Direct downloaden   Bekijk direct het document

Voorbeeld Register datalekken (dec 2020)
Direct downloaden   Bekijk direct het document

Voorbeeld Verwerkingsregister naar format Ineen (dec 2020)
Direct downloaden   Bekijk direct het document