Persoonsgericht werken

Werkboek ‘Beweging in de diabeteszorg’

Hoofdpagina persoonsgericht werken

Voor wie is het?

Praktijkondersteuners, (diabetes)verpleegkundigen, diëtisten, huisartsen.

Wat is het?

Een werkboek met reflectieoefeningen om het gespreksonderwerp ‘bewegen’ in de spreekkamer gemakkelijker en plezieriger te maken.

Korte omschrijving

In de praktijk blijkt het bespreken van het thema ‘bewegen’ door zorgverleners belangrijk, maar ook ongemakkelijk, gevonden te worden. Door middel van reflectieoefeningen leren zorgverleners hun eigen opvattingen en betekenissen over bewegen en hun vooroordelen over het gedrag van de patiënten los te laten, zodat zij beter kunnen aansluiten bij de behoefte van hun patiënten. Het invullen en bespreken van het ‘Beweeg-CV’ kan een goede oefening zijn voor een intervisiegroep.