Persoonsgericht werken

Toolkit Krachtige Basiszorg

Hoofdpagina persoonsgericht werken

Voor wie is het?

Voor zorgverleners in de eerste lijn en sociaal domein. De toolkit is geschikt om te gebruiken in een wijk-samenwerkingsverband en is gericht op patiënten met problemen in meerdere levensdomeinen.

Wat is het?

Een toolkit  voor het implementeren van integrale zorg in de wijk voor patiënten met complexe zorgvragen.

Korte omschrijving

Krachtige Basiszorg is een manier waarop professionals in de wijk samenwerken om in overleg met elkaar en met de bewoner te zoeken naar een integrale oplossing voor het probleem. Het instrument dat centraal staat in de zorgverlening is het 4Domeinenmodel  (4D-model). Krachtige Basiszorg is ontwikkeld in Overvecht, Utrecht.

Zie link.