Persoonsgericht werken

Persoonsgerichte zorg voor iedereen (Pharos)

Hoofdpagina persoonsgericht werken

Voor wie is het?

Zorgverleners

Wat is het?

Een toolkit (menukaart) met tips en hulpmiddelen voor de zorgverlener om persoonsgericht te kunnen werken met mensen met lage gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid en/of anderstaligen.

Korte omschrijving

De menukaart biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om persoonsgerichte zorg te leveren specifiek aan mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Zie link.