Persoonsgericht werken

Inspiratiesessie

Hoofdpagina persoonsgericht werken

Voor wie is het?

Huisartsen en praktijkmedewerkers die kennis willen maken met persoonsgerichte zorg, bijvoorbeeld omdat ze willen verkennen wat ze met persoonsgerichte zorg willen doen.

Wat is het?

Een bijeenkomst met alle praktijkmedewerkers van ongeveer twee uur.

Korte omschrijving

Er bestaat geen vast format. Onderdelen kunnen zijn: kort kennismaken met de theorie van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Anders leren kijken naar gezondheid versus ziekte, naar de uitstraling van de praktijkruimte. Hoe leg je meer nadruk op gezondheid in plaats van op ziekte.
Er zijn geen kosten aan verbonden.