Persoonsgericht werken

GG/ZZ-intervisie

Hoofdpagina persoonsgericht werken

Voor wie is het?

Een begeleide intervisiebijeenkomst waarin aspecten van persoonsgerichte zorg worden besproken op basis van ingebrachte casuïstiek van de deelnemers.

Wat is het?

Iedereen die de leergang Gezondheid en Gedrag heeft gevolgd.

Korte omschrijving

GG/ZZ-intervisie vindt meerdere keren per jaar (online) plaats. Datum en tijd staan vermeld op de scholingspagina van de ROHA-website.