Persoonsgericht werken

Coaching on the job

Hoofdpagina persoonsgericht werken

Voor wie is het?

Iedere zorgverlener die de leergang Gezondheid en Gedrag bij ons heeft gevolgd, én aangesloten is bij de ROHA, kan een aanvraag doen. Een van onze GG-experts kijkt met je mee tijdens een (deel van een) spreekuur en geeft je feedback.

Wat is het?

Coaching van een deskundige tijdens je werk met patiënten.

Korte omschrijving

Coaching on the job is een manier van leren waarbij een deskundige jou in de praktijk observeert en feedback geeft. Jij geeft zelf aan waarop je feedback wil krijgen.