Over ons

Kwaliteit

Hoe houdt de ROHA de kwaliteit op peil?

De ROHA houdt zich op drie niveaus bezig met kwaliteit van de zorg:

  • professionalisering van de organisatie zelf
  • verbetering van de zorgverlening
  • deskundigheidsbevordering van de zorgverleners
Intervisie

Kritische kwaliteitskenmerken

De ROHA volgt de kritische kwaliteitskenmerken die de branchevereniging InEen heeft opgesteld voor zorggroepen. Deze kenmerken vormen samen met de landelijke zorgstandaarden en de wetenschappelijke richtlijnen de belangrijkste uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid van de ROHA.

Microfinanciering

Met het beschikbaar stellen van microfinanciering moedigt de ROHA huisartsen(groepen) aan om te experimenteren met persoonsgerichtere zorg. Denk hierbij aan initiatieven voor het testen van apps (die sommige patiënten in staat stellen meer zelf de regie te voeren over hun gezondheid), het stimuleren van thuismetingen, het organiseren van groepsconsulten of het inzetten van de POH GGZ in de chronische zorg en het verbeteren van de medicatieveiligheid en/of therapietrouw. Wij onderzoeken nog of we het beschikbare budget voor microfinanciering effectiever in kunnen zetten om de kwaliteit van samenwerking in de wijk te stimuleren.

Omdat wij jullie geen tijd kunnen bieden, maar wel geld ter compensatie van de extra tijd die nodig is voor de uitvoering van jullie ideeën en plannen, kijken we samen met jou naar de opzet van jouw initiatief. Als dit past binnen de omschrijving van onze microfinanciering, maken we een begroting. Wanneer we samen vaststellen dat het idee nog verder uitgewerkt kan worden, of wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld de resultaten ervan, vragen we advies aan de onderzoeksraad. De enige eis die we daarna stellen is dat jij jouw ervaringen ROHA-breed deelt, zodat anderen geïnspireerd raken om ook initiatieven aan te dragen.

Per initiatief is maximaal € 5.000,- beschikbaar en de voorwaarden zijn laagdrempelig.

Heb jij innovatieve ideeën of plannen waarmee je patiënten nog beter denkt te kunnen helpen? Zet ze om in actie en neem daarvoor contact op met Erica Knödler via haar mailadres eknodler@rohamsterdam.nl.