Nieuws

Om je op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de eerstelijnszorg brengt de ROHA wekelijks per mail een nieuwsbrief uit onder de titel ‘Nieuws op maat’. Ook informatie over scholingen en herinneringen die jouw aandacht vragen staan daar in.

ROHA nieuws
Voorlichting over vaccinaties tegen corona – in 13 talen

Waarom zijn twee prikken nodig? Is het veilig? Wie krijgt wel een prik en wie niet? En waarom? Het landelijk…

Gevraagd: e-mailadressen van assistenten en managers

De ROHA focust allang niet meer uitsluitend op ketenzorg. Wij breiden ons ondersteuningsaanbod langzaamaan uit naar…

Overzicht van patiënten met BMI 40 en hoger in Collab

Caresharing heeft in verband met de Covid-vaccinaties een werklijst in Collab gemaakt waarin een overzicht van alle…

Kwaliteit zonder inhouding ketenzorgtarief

Door de jaren heen hebben we vaker gediscussieerd over de manier waarop de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van…

De leidraad proactieve zorgplanning is beschikbaar

Proactieve zorgplanning, ofwel Advance Care Planning (ACP), is een onderdeel van het programma Beter Oud in Amsterdam.…

Ontwikkeling handreiking voor huisartsen WZD in de ambulante setting

Stedelijk zijn partijen bezig met de ontwikkeling van een handreiking voor Amsterdamse huisartsen om alle procedures in…

Protocol Langerhans Dexamethason en diabetes bij COVID-19

Patiënten met COVID-19 krijgen thuis soms dexamethason toegediend. Ontregeling van bloedglucosewaarden kan bij…

Formulier jaarlijks voetonderzoek ter ondersteuning praktijk

Per 1 januari 2021 is de nieuwe voetmodule van kracht. Wij lieten jullie via de nieuwsbrief al eerder weten dat deze…

Naslagwerk over de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

In december en januari organiseerde de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) drie webinars over de nieuwe…

Gratis korte online Nascholing – E-Learning: Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving

Roken is de voornaamste vermijdbare oorzaak van veel chronische aandoeningen en vroegtijdig overlijden. Toch is het…

Laaggeletterdheid in de spreekkamer

Als huisarts en praktijkondersteuner kom je dagelijks in contact met patiënten die moeite hebben met het spreken, lezen…

Niet vergeten: vraag je gratis voucher voor de CVRM e-learning aan!

De HartVaatHag heeft vorig jaar de nascholing ‘Cardiovasculair risicomanagement voor gevorderden’ omgezet naar een…

Fundusonderzoeken bij SALT

Per 1 februari heef SALT zijn diensten voor fundusonderzoek uitgebreid. Alle funduslocaties van SHO zijn overgenomen.…

Save the date: Een verfrissende duik

Save the dateDonderdag 22 april 2021

Verwijzing naar Lornatherapeut voor patiënten met COPD per 1 januari 2021 aangepast

Per 1 januari 2021 zijn de aanspraken voor patiënten met COPD aangepast. In de praktijk was veel discussie ontstaan…

Langerhans thema avond: Afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes

In deze online scholing, verdeeld over twee avonden, geven de docenten praktische handvatten voor het afbouwen van…

Laagdrempelige cognitieve screening voor eerste generatie migrant in eerste lijn

In de nieuwsbrief van de Elaa lazen wij onderstaand bericht wat voor jullie interessant kan zijn. Amsterdamse…

Nieuw preferentiebeleid inhalatiemedicatie

Misschien hebben jullie al gemerkt dat enkele verzekeraars vanaf 1 januari ook voor inhalatiemedicatie een…

Brengen & halen zorgmedewerkers door partners gedurende avondklok

Vanuit de Sigra ontvingen wij onderstaand bericht. Vanuit enkele leden hebben we vandaag signalen ontvangen over het…

Huisarts en POH gevraagd ter versterking van de CVRM-werkgroep

Sinds de start van CVRM binnen de ketenzorg is een werkgroep actief om huisartsen en POH’s te faciliteren en te…

Nieuws op maat ontvangen?