Nieuws

Ouderenzorg

Meld je voor 26 juni aan voor de RUDAS-training

Op dinsdag 12 juli organiseert Miriam Goudsmit (OLVG) een RUDAS-training voor huisartsen/POH. Onderzoek heeft…

Stedelijke update ouderenzorg

In dit stedelijke bulletin voor de ouderenzorg in de eerste lijn zijn de laatste ontwikkelingen samengesteld voor…

Doorbemiddelingsfunctie stedelijk zorg in de wijk weer actief

Een aantal jaren geleden is het convenant tussen wijkverpleging en huisartsen afgesloten door Zorg in de Wijk en het…

Deelnemers cBoards Ouderen op de kaart

Wil je weten welke huisartsenpraktijken en samenwerkingspartners zijn gestart met cBoards Ouderen? Klik dan op deze…

Gebruik cBoards Ouderen neemt toe

Het samenwerkingsplatform cBoards is ingezet bij de realisatie van de inhoudelijke ambities van Beter Oud in Amsterdam.…

Pilot bijeenkomsten voor mantelzorgers van dementerenden met migratieachtergrond

Ouderen met dementie en een migratieachtergrond worden in Amsterdam nog niet goed bereikt. Hun mantelzorgers geven aan…

Wijkverpleging Alliantie Convenant 2019

Er is in 2019 een stedelijk convenant tussen huisartsen(organisaties) en wijkverpleging rond ouderenzorg afgesloten,…

Informatiebijeenkomsten ‘In gesprek met de burger’

Elaa organiseert samen met huisartsen informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen in Amsterdam en Diemen.…

Factsheet communicatietool cBoards Ouderen

Deze factsheet beschrijft welke minimale gegevens nodig zijn in de multidisciplinaire digitale communicatie rondom een…

Update ontwikkeling netwerk specialisten ouderengeneeskunde in de wijk in Amsterdam

Specialisten ouderengeneeskunde (SO) in de eerstelijnszorg van de verschillende VVT-instellingen in de stad gaan…

Special Beter Oud in Amsterdam 2021

De basis staat. En nu verder! De ouderenzorg in Amsterdam is volop in beweging. Een kleine greep uit de vele…

Video: Zingeving in de huisartsenpraktijk

In de korte film 'Zingeving in de huisartsenpraktijk: Praten over levensvragen' vertellen huisarts Jaap Schuurmans en…

Signaleren dementie bij migranten ouderen

Signalen van vergeetachtigheid en dementie bij migrantenouderen zijn lastig te herkennen voor zowel zorgprofessionals…

Verslag webinar over de Wet zorg en dwang in de thuissituatie + handreiking

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Anders dan de voorganger Wet Bopz is de Wzd niet aan een…

Meldpunt ouderenmishandeling GGD onder Veilig Thuis

Enkele signalen die aangeven dat er mogelijk sprake is van ouderenmishandeling: De oudere krijgt geen kans om met de…

Update over cBoards ouderen

In Amsterdam wordt in twintig huisartsenpraktijken de toepassing van cBoards met een Ouderen-board uitgeprobeerd. Deze…

Contact voor verwijzing naar cognitieve screening bij ouderen met migratieachtergrond

Huisartsenvoorzieningen kunnen een getrainde specialist ouderengeneeskunde (SO) of POH-ouderen (POH-O) inschakelen voor…

Technische problemen met CKIS

Er zijn technische problemen met CKIS waardoor velen van jullie last ondervinden van traagheid.  Vanuit ROHA ICT hebben…

Kwaliteit zonder inhouding ketenzorgtarief

Door de jaren heen hebben we vaker gediscussieerd over de manier waarop de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van…

De leidraad proactieve zorgplanning is beschikbaar

Proactieve zorgplanning, ofwel Advance Care Planning (ACP), is een onderdeel van het programma Beter Oud in Amsterdam.…

Ontwikkeling handreiking voor huisartsen WZD in de ambulante setting

Stedelijk zijn partijen bezig met de ontwikkeling van een handreiking voor Amsterdamse huisartsen om alle procedures in…

Laagdrempelige cognitieve screening voor eerste generatie migrant in eerste lijn

In de nieuwsbrief van de Elaa lazen wij onderstaand bericht wat voor jullie interessant kan zijn. Amsterdamse…

De Wet zorg en dwang (Wzd) voor ouderen per 1 januari 2021

De Wet zorg en dwang brengt verandering in de verantwoordelijkheden en taken in de regio Amsterdam met zich mee.…

Chronische zorg en zorg op afstand – update december 2020

December 2020, Nederland gaat weer voor vijf weken op slot. Naar wij hebben vernomen uit onze contacten met praktijken…

Vier tips om met mantelzorgers in gesprek te blijven

In coronatijd neemt de kans op overbelasting voor mantelzorgers toe. Belangrijk dus om in gesprek te blijven met de…

Welzijn op Recept in coronatijd

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners en…

Informatieavond over de toegang en concept WijkKliniek

Sinds 2 jaar bestaat in Amsterdam de WijkKliniek; een uniek concept waarbij geriatrische patiënten uit de regio die…

Minischoling gestructureerde ouderenzorg

Wil je meer aandacht en tijd kunnen besteden aan de zorg voor jullie kwetsbare ouderen? En wil je daarmee direct aan…

Gratis mantelzorg ondersteuning van vier uur per week

Het zijn zware tijden voor ons allemaal, voor mantelzorgers in het bijzonder. MantelSupport is een laagdrempelige…

Wil jouw patiënt leren beeldbellen?

In april dit jaar wezen wij jullie op het initiatief Voor Elkaar in Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband van…

Vraag een gratis Behandelpaspoort aan

Het Behandelpaspoort is een boekje dat in samenspraak met een grote groep ouderen is ontwikkeld. Het zet aan om na te…

Diëtisten luiden noodklok voor ondervoeding bij ouderen

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) vraagt via een brandbrief aandacht voor het behoud van een goede…

Hulp nodig bij Ouderenzorg?

Hulp nodig bij een efficiënte organisatie van de ouderenzorg? Wij hebben daar de juiste persoon voor. Sinds januari…

Stedelijke update crisis Covid-19 voor POH Ouderen regio Amsterdam

In deze update (zie PDF onderstaand) staan recente stedelijke ontwikkelingen in de zorg voor ouderen tijdens de crisis…

11 maart nieuwe startdatum verkorte opleiding POH-ouderen

Op 11 maart is de volgende mogelijkheid om te starten met een verkorte opleiding POH-ouderen aan Hogeschool Inholland.…

Doe je mee aan het programma Beter Oud in Amsterdam (BOA)?

Wil je meer aandacht en tijd kunnen besteden aan de zorg voor jouw kwetsbare ouderen? Via de ROHA kun je meedoen aan…

Nog geen geschikte POH-ouderen?

Heb je nog geen geschikte POH-ouderen? Wellicht heeft jouw POH-S of DA interesse om meer te gaan doen voor de ouderen…

Afsluiten prestatie kwetsbare ouderen bij Zilveren Kruis

Ben je van plan om volgend jaar mee te doen met het programma Beter Oud in Amsterdam via de ROHA? Zet dan in het…

Energieke en inspirerende POH- & Diëtistendag

De locatie Level Eleven was ‘the place to be’ voor de ruim honderd deelnemers aan de POH- & diëtistendag op 10…

Verwijzing tijdens STOPtober

Wil jouw patiënt graag deelnemen aan een groepstraining, verwijs hem of haar dan vanaf nu naar SineFuma. De eerste…

Uitgebreide informatie over Collab

Ook in september is er weer een Collab training gepland. Deze training is bedoeld voor zowel ervaren als nieuwe…

CHAGZ en ROHA delen expertise

In het kader van de ouderenzorg en de huisartsen wijkgroepen hebben CHAGZ en ROHA besloten meer gebruik te maken van…

Ondersteuning thuiswonende ouderen

Hoe krijg je als praktijk een compleet beeld van de zorg rondom ouderen? Goede samenwerking en afstemming is…

Basiscursus ouderenzorg

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer, wat ook gevolgen heeft voor de huisartsenpraktijk. Hoe komt dat precies…

Bemiddeling thuiszorg

Het komt weleens voor dat een thuiszorgorganisatie een patiënt niet in zorg kan nemen. Sinds vorig jaar is het niet…

E-learning: gratis voor POH

Poh-educa biedt geaccrediteerde online nascholing voor praktijkondersteuners. Deze cursussen houden je kennis op een…

Werkplaats integrale (kwetsbare) ouderenzorg in Amsterdam

Elaa organiseert samen met Ben Sajet Centrum en SIGRA in 2019 een aantal werkplaatsen (integrale) ouderenzorg voor…

Vormgeven aan ouderenzorg

Wist je dat de ROHA jouw praktijk op het gebied van ouderenzorg kan ondersteunen in de breedste zin van het woord? Dus…

Infographic samenwerken ouderenzorg

Voor zowel patiënten als hulpverleners kan de (lokale) zorg en ondersteuning aan ouderen onoverzichtelijk zijn. Om dat…

“Wie is wie” tool Beter Oud

Zorg rond een oudere persoon kan best onoverzichtelijk zijn, zeker voor de patiënt zelf. BeterOud heeft hiervoor een…

Waar moet ik zijn voor ouderengeneeskunde?

Handig: een (voorlopige) lijst met specialisten ouderengeneeskunde van verschillende zorgaanbieders, uitgesplitst per…

Centraal aanmeldportaal voor tijdelijke opname in de ouderenzorg in de lucht

Huisartsen en huisartsenposten in Amsterdam bellen vanaf 16 juli 2018 nog maar één nummer voor tijdelijke opname in de…

Geheugenpoli MC Slotervaart

In 2004 is het team van de Geheugenpoli van het MC Slotervaart begonnen met een speciaal spreekuur. Dit spreekuur is…

Inzet van een specialist ouderengeneeskunde

De huisarts kan overleggen of een huisbezoek voor een patiënt regelen van een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de…

Ouderen op de kaart

Door herstructurering van de zorg moet de oudere met complexe problematiek steeds langer thuis blijven wonen. Vaak…

In Amsterdam word ik beter oud

Onlangs vond de stedelijke conferentie ‘Beter oud in Amsterdam’ plaats. Dit project streeft naar een passend model van…

Beter oud worden

ROHA brengt graag de mogelijkheden in beeld voor de organisatie en zorg rondom de oudere patiënt. Coördinerend…

Eigen regie voor kwetsbare ouderen

Hoe kunnen ouderen zo veel mogelijk zelf invulling blijven geven aan hun leven? En hoe kan de zorgverlener de zorg zo…

Welkom!

Welkom op de nieuwspagina van ouderenzorg!