Nieuws

Laaggeletterdheid

Voorlichting over vaccinaties tegen corona – in 13 talen

Waarom zijn twee prikken nodig? Is het veilig? Wie krijgt wel een prik en wie niet? En waarom? Het landelijk…

Laaggeletterdheid in de spreekkamer

Als huisarts en praktijkondersteuner kom je dagelijks in contact met patiënten die moeite hebben met het spreken, lezen…

Chronische zorg en zorg op afstand – update december 2020

December 2020, Nederland gaat weer voor vijf weken op slot. Naar wij hebben vernomen uit onze contacten met praktijken…

Leuk nieuw aanbod in online scholingen via het AOF

Het AOF Amsterdam (Achterstands Ondersteunings Fonds) financiert twee leuke en inspirerende online scholingen,…

E-learning: Effectieve communicatie in de zorg

Op de website van expertisecentrum Pharos kwamen wij een interessante e-learning tegen:  Effectieve communicatie in de…

Actuele informatie Pharos over coronavirus in veel verschillende talen

Heb je moeite met het overbrengen van de informatie over het coronavirus aan patiënten die de Nederlandse taal niet…

Welzijn op Recept in coronatijd

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners en…

Alle Amsterdammers lekker in hun vel

Lekkerinjevel.amsterdam.nl is gelanceerd. Deze website is gemaakt voor alle Amsterdammers die lekkerder in hun vel…

Wil jouw patiënt leren beeldbellen?

In april dit jaar wezen wij jullie op het initiatief Voor Elkaar in Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband van…

Gratis taallessen voor (bijna) alle Amsterdammers

Van de Amsterdamse beroepsbevolking zijn ongeveer 100.000 mensen onvoldoende taalvaardig. De kans is groot dat u als…

Persoonsgericht werken met laaggeletterden – er zijn nog een paar plaatsen

Werk je in een wijk met veel laaggeletterde patiënten? En wil je graag leren hoe je persoonsgericht met deze groep…

Energieke en inspirerende POH- & Diëtistendag

De locatie Level Eleven was ‘the place to be’ voor de ruim honderd deelnemers aan de POH- & diëtistendag op 10…

Gezondheidsboek – Wie helpt mij als ik ziek ben? Wat kan ik zelf doen?

Voor veel nieuwkomers in Nederland is het Nederlandse gezondheidssysteem lastig. Ze kennen bijvoorbeeld de huisarts…

Test je voorlichtingsmateriaal met deze twee online instrumenten

Pharos ontwikkelde twee online instrumenten om je voorlichtingsmateriaal mee te testen: een checklist en een…

Persoonsgerichte zorg en wat je de komende tijd kunt verwachten

LaaggeletterdenUit het onderzoek Wie zal het een zorg zijn? (2018) - naar de ervaringen met GG/ZZ-trainingen en de…