Nieuws

DM

Aanpassingen in agenda fundusonderzoek door hoog no-show (en hoe jij kan helpen)

Een terugkomend probleem, maar helaas komt het nog vaak voor dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak voor een…

Inzet looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen…

Kennismakingsbijeenkomst POH op 7 juli, kom je ook?

Op donderdag 7 juli van 16.00-17.30 organiseren we een kennismakingsbijeenkomst vanuit de ROHA voor POH’s die nog niet…

31 mei, Wereld Niet Roken dag

Dinsdag 31 mei is het de jaarlijkse Wereld Niet Roken dag, een mooie datum om extra aandacht te schenken aan dit…

Even voorstellen, nieuwe collega bij de ROHA: Sandra van Strijp, diabetesverpleegkundige

Ik ben Sandra van Strijp en sinds 1 januari 2022 werkzaam voor de ROHA als diabetesverpleegkundige. Daarnaast heb ik…

Saxenda (Liraglutide 3,0 mg) vergoeding per 1 april 2022 bij behandeling van obesitas

Saxenda (liraglutide 3,0 mg) wordt vanaf 1 april 2022 vergoed voor een deel van de patiënten voor wie Saxenda…

Terugkijken online scholing Ramadan

Heb je het webinar Diabetes en Ramadan gemist? Dan kan je dit terugkijken! Een webinar waarin o.a. diëtist Sameh…

Stappenplan voor het aanmaken van een Libreview account

LibreView is een webgebaseerd platform, hierdoor heb je enkel een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot de…

Even Voorstellen, We Quit

WeQuit is een Stoppen-met-Roken aanbieder. De behandelaren van WeQuit zijn psychologen, gespecialiseerd in…

Belangrijke informatie omtrent Stoppen met roken

Door de wijziging per 1 januari omtrent de declaraties van de POH, lijkt er toch wat onduidelijkheid ontstaan omtrent…

Deelnemers gezocht voor online onderzoek voedingspatronen diabetes

Heb jij patiënten met diabetes type 2 die mee zouden willen doen aan onderstaand onderzoek? Onderzoekers van de…

Even voorstellen, Furkan Acikgoz diëtist

Nieuwe diëtist bij de ROHA Furkan Acikgoz is een gepassioneerde diëtist en eigenaar van Diëtistenpraktijk Eyeopener in…

Nieuwe schoen toegan­ke­lij­ker voor mensen met diabetes

Dit is een extern nieuwsbericht van RondOm Podotherapeuten Bron: nieuwsbericht van RondOm Podotherapeuten Ongeveer 1 op…

Onderzoeksproject om mensen met diabetes te ondersteunen bij voetproblematiek

Dit is een extern nieuwsbericht van RondOm Podotherapeuten Bron: nieuwsbericht van RondOm Podotherapeuten Nieuw…

Start 2022 met PUUR rookvrij!

Dit is een extern nieuwsbericht van het Trimbos-instituut Een nieuw jaar betekent voor veel mensen ook een nieuw begin.…

Nieuwe funduslocatie SALT in de Bijlmer

Vanaf 1 januari 2022 heeft SALT voor de ROHA een nieuwe funduslocatie in de Bijlmer, stadsdeel Zuidoost. Deze is…

Voetenfilmpjes nu beschikbaar

Met enige trots laten wij jullie weten dat er nu voetenfilmpjes beschikbaar zijn op onze website. Het voetonderzoek bij…

De NHG-Standaard DM2 is herzien.

In de nieuwe Standaard (november 2021) staat, voor patiënten met diabetes én een zeer verhoogd risico op ischemische…

Eetstoplicht nu ook in cBoards

Groen licht, nieuw op cBoards cBoards is een digitaal samenwerkingsplatform. Je kunt andere zorgverleners en de patiënt…

Fundusonderzoek, voortaan ook op woensdag in te plannen, bij praktijk Liefeld (oude SLZ)

Vanuit het werkveld ontvingen we signalen dat er een wens is voor uitbreiding van het fundusonderzoek op de locatie van…

Wat je in moet vullen op het nieuwe voetscreeningsformulier

Wij ontvingen vragen uit het werkveld over het invullen van het voetscreeningsformulier en geven je hierbij twee…

Werkgroep Astma/COPD zoekt gedreven praktijkondersteuners

Wil jij naast het werken in de praktijk betrokken zijn bij het verbeteren van de expertise en kwaliteit op het gebied…

ROHA start samenwerking met Helpdesk Digitale Zorg

(Digitaal) gezond zijn én blijven Onze gezondheidszorg wordt steeds digitaler: patiënten kunnen hun medische dossier…

Brandbrief aan Zilveren Kruis over beleid SMR

In Nieuws op Maat van week 37 beschreven we al de problematiek rond ‘Stoppen met roken’ (SMR). Er bestaan grote zorgen…

Geen maandelijkse rapportages meer in Caresharing

Kwaliteit versus kwantiteit Maandelijks werden er - in Caresharing - rapportages over DM, CVRM en astma/COPD voor…

Release nieuw voetscreeningsformulier Caresharing

Na uitvoerig inhoudelijk overleg tussen de Vereniging van Podotherapeuten en Caresharing vindt deze week de release…

Zelf ook de Freestyle Libre 2 ervaren?

Zelf heb ik, Melanie Uijtendaal, de Freestyle Libre 2 mogen ervaren en dat leverde mij veel inzicht op, ook al heb ik…

Introductie nieuwe ROHA-diëtist

Hoi allemaal, Ik heb mij sinds kort aangesloten bij de ROHA zorggroep en daarom zou ik mijzelf graag voor willen…

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

In deze vierde revisie zijn de adviezen over de niet-medicamenteuze behandeling herzien. Ook is de bestaande e-learning…

Toolkit NDF ‘Diabetische Voetzorg’ beschikbaar

De NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie is uitgebreid met de rubriek ‘Diabetische voetzorg’ die bol…

Update preferentiebeleid insuline Zilveren Kruis

Deze week ontvingen alle huisartsen een bericht van Zilveren Kruis over het preferentiebeleid insuline. Aanleiding…

Beperkte ruimte voor fundusonderzoek op enkele SALT-locaties

Helaas zijn jullie en wij de afgelopen weken geconfronteerd met een zeer beperkt aantal beschikbare plaatsen voor…

Nieuwe doseringen Dulaglutide (Trulicity GLP1-RA) vanaf mei beschikbaar

Bovenstaande pennen met 3,0 en 4,5 mg zijn beschikbaar vanaf 1 mei. Dosering Dulaglutide (Trulicity)…

Reminder preferentie beleid insuline

We hebben nog ongeveer een maand om het preferentiebeleid handen en voeten te geven. We hopen dat het jullie lukt…

Technische problemen met CKIS

Er zijn technische problemen met CKIS waardoor velen van jullie last ondervinden van traagheid.  Vanuit ROHA ICT hebben…

Heb jij je al aangemeld voor de gratis webinar over Very Brief Advice (VBA)?

In een uurtje bijgeschoold worden over hoe je op een snelle en makkelijke manier het stoppen met roken bespreekbaar…

Belangrijk bericht over afspraken preferentiebeleid insuline Zilveren Kruis

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stelt per 1 april een aantal insulines preferent. Dit betekent dat er diabetespatiënten…

Update: registratie ketenzorgprotocollen van KIS (Caresharing) naar HIS

Zoals eerder gemeld zijn we bezig met het mogelijk maken van registratie van de ketenzorgprotocollen in het HIS. De POH…

Overzicht van patiënten met BMI 40 en hoger in Collab

Caresharing heeft in verband met de Covid-vaccinaties een werklijst in Collab gemaakt waarin een overzicht van alle…

Kwaliteit zonder inhouding ketenzorgtarief

Door de jaren heen hebben we vaker gediscussieerd over de manier waarop de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van…

Protocol Langerhans Dexamethason en diabetes bij COVID-19

Patiënten met COVID-19 krijgen thuis soms dexamethason toegediend. Ontregeling van bloedglucosewaarden kan bij…

Formulier jaarlijks voetonderzoek ter ondersteuning praktijk

Per 1 januari 2021 is de nieuwe voetmodule van kracht. Wij lieten jullie via de nieuwsbrief al eerder weten dat deze…

Naslagwerk over de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

In december en januari organiseerde de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) drie webinars over de nieuwe…

Gratis korte online Nascholing – E-Learning: Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving

Roken is de voornaamste vermijdbare oorzaak van veel chronische aandoeningen en vroegtijdig overlijden. Toch is het…

Fundusonderzoeken bij SALT

Per 1 februari heef SALT zijn diensten voor fundusonderzoek uitgebreid. Alle funduslocaties van SHO zijn overgenomen.…

Langerhans thema avond: Afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes

In deze online scholing, verdeeld over twee avonden, geven de docenten praktische handvatten voor het afbouwen van…

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera is ingegaan per 1 januari 2021

Belangrijk voor een praktijk om te weten is dat het voetscreeningsformulier in Collab nog niet op de zorgmodule is…

Chronische zorg en zorg op afstand – update december 2020

December 2020, Nederland gaat weer voor vijf weken op slot. Naar wij hebben vernomen uit onze contacten met praktijken…

Nieuwe data groepstrainingen ‘Rookvrij! Ook jij?’ via Sinefuma

Er staan weer nieuwe groepstrainingen ‘Rookvrij! Ook jij?’ voor patiënten gepland in Amsterdam. De data zijn:…

Gratis webinar door podotherapiepraktijk Wender over de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

De nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera is per 1 januari 2021 van kracht. Deze zorgmodule sluit beter…

FreeStyle Libre 2 vanaf 25 november beschikbaar

Voordelen van de Freestyle Libre 2 Uiterst nauwkeurige glucosemetingen, ook nauwkeurig in het lage gebied. Geen…

Terugroepactie klein deel diabetesmedicijn Metformine

Enkele partijen op de Nederlandse markt van drie merken Metformine blijken een hoeveelheid NDMA te hebben die boven de…

Meer aandacht voor persoonsgericht voedingsadvies door herziene ‘Voedingsrichtlijn diabetes’

De herziene NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2020 verscheen op 13 november. Deze kwam tot stand in samenwerking met…

Meer weten over de nieuwe NDF voedingsrichtlijn diabetes?

Ter gelegenheid van Wereld Diabetes Dag presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie op vrijdag 13 november WDDtv.…

Beschikbaarheid fundusonderzoek laatste maanden 2020

Wij ontvangen vragen over mogelijkheden tot uitbreiding van het fundusonderzoek voor een aantal locaties nog in dit…

Voetonderzoek in coronatijd

We begrijpen dat er de afgelopen periode minder voetonderzoek is gedaan bij jullie diabetespatiënten. We willen echter…

Webinar De kwetsbare roker

Op 10 september vond het symposium ‘De wijk in! Zo bereik je de kwetsbare roker’ plaats. Een zeer interessant webinar…

Meer scholing volgen op het gebied van stoppen met roken?

Hoe je het gesprek over stoppen met roken start en voertRookverslaving aan de orde stellen bij de patiënt levert vaak…

Nu beschikbaar: GLP1-RA als orale medicatie

Per 1 augustus 2020 is Rybelsus beschikbaar in Nederland, de eerste GLP1-RA in een pil. Rybelsus is vanaf 1…

Stoppen met roken start in oktober

De landelijke benchmark van InEen laat wat Amsterdam betreft zien dat deze stad de meeste rokers binnen de populatie…

Welzijn op Recept in coronatijd

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners en…

Campagne Stoptober start op 3 september a.s.

De voorbereidingen voor ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ zijn begonnen. De landelijke campagne start op 3…

Nieuwe versie ‘Werken met de zorgprogramma’s’

Wil je alle recente, praktische informatie over de zorgprogramma’s diabetes type 2, CVRM en astma en COPD op een…

Vanaf 28 augustus ook weer fundus mogelijk in Amsterdam West

Op 28 augustus start fundusfotografie in Amsterdam West, locatie Pieter Calandlaan 101. Op dit moment staat de agenda…

Online en fysieke groepstrainingen stoppen met roken van Sinefuma weer van start

Wil jouw patiënt stoppen met roken en heeft diegene wat extra ondersteuning nodig? Verwijs dan nu naar Sinefuma voor…

Funduslocatie West weer open

Voorlopig zal de locatie West (MC West) twee dagen per maand open zijn voor fundusfoto’s via OLVG lab/SALT. De eerste…

Hoe verwijs je naar de GLI? Infographic is nu beschikbaar

Sinds 2019 kunnen mensen met overgewicht en obesitas terecht bij de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI…

KIJKopDiabetes gratis beschikbaar voor rest 2020

Het online platform KIJKopDiabetes biedt zorgverleners ondersteuning bij diabeteszorg op afstand.  Om patiënten…

Gezonde leefstijl nog actueler

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Bij de ROHA staat dit onderwerp al wat langer…

Herstart fundusonderzoek SHO op twee locaties

De ROHA heeft voor 2020 nog een contract met SHO afgesloten voor twee funduslocaties: Osdorp en Flevopoort. Verder…

Wil jouw patiënt leren beeldbellen?

In april dit jaar wezen wij jullie op het initiatief Voor Elkaar in Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband van…

Webinar ‘Educatie voor zorgprofessionals over FreeStyle Libre’

Dit webinar vervangt de FreeStyle Libre educatie avond voor zorgprofessionals. Tijdens deze sessie krijg je praktische…

Nieuw in Amsterdam: Podotherapie Hermanns

Sinds kort is Podotherapie Hermanns in Amsterdam gestart op twee locaties - bij Gezondheidscentrum Amstelkwartier en…

Fundusonderzoek start weer op

Het BovenIJ ziekenhuis en OLVG/SALT (alleen locatie Spuistraat) zijn weer gestart met fundusonderzoek. Er is nog geen…

Werkboek ‘Beweging in de diabeteszorg’

Onlangs is het boek ‘Beweging in de type 2 diabeteszorg: ervaringsverhalen en praktische reflectieoefeningen voor…

Tools NDF: Diabetes en ramadan

Voor mensen met diabetes die mee willen doen aan de ramadan, is die maand een bijzondere uitdaging. Tijdens de ramadan…

Voorstelling de sTOPPERS gemist of nog even teruglezen?

Op de avond van dinsdag 28 januari speelde de theatervoorstelling van de sTOPPERS - met heel veel herkenbare,…

Consulteer specialist OLVG via teleconsultatie of Collab??

Zoals voor velen bekend, zijn er steeds meer specialismen in het OLVG bereikbaar voor teleconsultatie. Teleconsultatie…

Belangrijk nieuwsbericht over fundusonderzoek

De ROHA gaat de samenwerking met SHO bij fundusonderzoek stoppen. We zijn in gesprek met SHO en OLVG-lab over de…

Update over Flash Glucose Monitoring (FGM) in de eerste lijn

Ga je patiënten met de Flash Glucose Monitoring (FGM) begeleiden? Dan is het belangrijk dat je een training volgt in…

Verruiming indicatie GLP1-RA

VWS heeft laten weten dat de vergoedingscriteria per 1 januari 2020 verruimd zijn voor GLP1-receptoragonisten in…

Hoera! FGM wordt vergoed

Het is gelukt! Mensen met diabetes die intensieve insulinetherapie volgen, kunnen een flash glucosesensor (FGM)…

Online informatiebijeenkomst Nationale Diabetes Challenge 2020

Samen brengen we mensen in beweging naar een betere kwaliteit van leven Bent u werkzaam in de gezondheidszorg, voor…

Theatervoorstelling de sTOPPERS

Met trots nodig ik iedereen, huisarts, praktijkondersteuner, diëtist en medisch specialist uit voor de…

Even voorstellen: FoodRebel

Graag stel ik mij voor als partner van de ROHA. Mijn naam is Nancy te Hoven en sinds afgelopen zomer ben ik partner…

Energieke en inspirerende POH- & Diëtistendag

De locatie Level Eleven was ‘the place to be’ voor de ruim honderd deelnemers aan de POH- & diëtistendag op 10…

Verwijzing tijdens STOPtober

Wil jouw patiënt graag deelnemen aan een groepstraining, verwijs hem of haar dan vanaf nu naar SineFuma. De eerste…

‘Meet the expert’ op 27 november

De nieuwe standaarden DM en CVRM zorgen voor nieuwe informatie. De ROHA praat je hierover graag bij in de vorm van…

Richtlijn GLP1-RA in de 1ste lijn

De "Richtlijn over GLP1-RA" is een uitgave van de Groninger Huisartsen organisatie. In de richtlijn wordt aandacht…

Uitgebreide informatie over Collab

Ook in september is er weer een Collab training gepland. Deze training is bedoeld voor zowel ervaren als nieuwe…

MiGuide: online leefstijlcoach voor mensen met DM II

De diabetes werkgroep van de ROHA heeft zich onlangs verdiept in een nieuwe app van MiGuide. Deze app ondersteunt…

Meet the expert: een must op 27 november

De nieuwe standaarden DM en CVRM zorgen voor nieuwe informatie. De ROHA praat je hierover graag bij in de vorm van…

Informatie funduslocaties SHO

Momenteel is het niet mogelijk voor SHO om op meer locaties fundusonderzoek te doen. De belangrijkste reden daarvan is…

Overzicht informatie over en aanbod van stoppen met roken ondersteuning

Voor zowel zorgverleners als patiënten heeft de werkgroep een overzicht gemaakt van waar in Amsterdam rokers meer…

Samenvattingskaart DM transmurale afspraken

De samenvattingskaart DM transmurale afspraken is geüpdate. Deze is te vinden op de website onder "documenten". Ook…

(Stop)advies heeft altijd zin

Fien Huige van Bureau Los is een stoppen-met-roken (SMR) specialist en heeft de afgelopen maanden vele…

Uitslagen fundus vanuit SHO vertraagd in Caresharing

SHO heeft problemen met het verwerken van de fundusuitslagen, dit is geen Caresharing probleem, maar een intern…

Rectificatie omtrent overzetten Glargine op Abasalgar

In onze vorige nieuwsbrief stond dat apothekers zonder overleg patiënten hebben overgezet van Glargine op Abasalgar…

Nieuwe funduslocatie

Met ingang van heden heeft SHO een nieuwe funduslocatie in Noord geopend bij Asterweg Medisch Centrum (AMC), Asterweg…

Belangrijk bericht omtrent consultaties DM

Binnenkort zullen alle consultaties die via Collab binnenkomen worden gescreend door het Expertteam DM. Als het nodig…

Nieuwe standaarden CNS, DM en CVRM – consequenties in de praktijk

Nieuwe standaarden zorgen voor nieuwe informatie. De ROHA praat hierover graag met je bij in de vorm van vier ‘Meet…

Eetstoplicht maakt voedingsvaardiger

Voeding is bewezen effectief om het tij bij (verhoogd risico op) diabetes en CVRM te keren. Het E-healthproject…

Verbetering diabeteszorg tijdens de ramadan

Naar aanleiding van het onderzoeksproject ‘Diabetes en ramadan’ is er een programma ontwikkeld ter verbetering van de…

Wijziging controle DRP

Nieuws over DM type 2: deze week zal de wijziging omtrent controle op diabetische retinopathie (DRP) worden…

Interessant artikel omtrent demedicaliseren van DM medicatie

Onlangs publiceerde de Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met Stichting Langerhans en zorggroep ROHA en…

DM/CVRM-scholing

Nieuwe richtlijnen vragen om een nieuwe vorm! De DM en CVRM-werkgroep gaan dit jaar gezamenlijk scholing aanbieden,…

Eetstoplicht

Eetstoplicht brengt betrouwbare voedingskennis echt binnen het bereik van iedereen die diabetes type 2 heeft, een…

Demedicalisatie DM type 2

Leefstijlinterventies gericht op koolhydraatbeperking in de voeding zijn bij DMT2 patiënten effectief gebleken. ROHA…

Consultatie DM expertteam bij GLP-1-agonisten

Voorheen liep het eerste recept voor GLP-1-agonisten altijd via de internist. Sinds afgelopen zomer is dit niet meer…

Iedereen kan stoppen

Stoppen met roken kan op veel manieren. Succesvolle initiatieven in het land gebundeld in één nieuwsbericht en op één…

Nascholing Diabeteszorg 2018 Samen staan we sterk in Slotervaart

Graag informeer ik jullie dat ook MC Slotervaart voor de omringende huisartsen, POH-ers en diëtisten een regionale…

Nieuwe funduslocatie geopend vanaf 28 augustus in Amsterdam Oost

Vanaf 28 augustus is er in Amsterdam Oost een nieuwe funduslocatie: IMC Visana, Schalk Burgerstraat 17, 1092 JW…

Iedereen kan stoppen met roken, maar weet niet altijd hoe

Help mee om een online keuzehulp te ontwikkelen om rokers te ondersteunen bij het nemen van een weloverwogen beslissing…

NHG-Standaard DM type 2 herzien

In het medicamenteuze stappenplan van de NHG-Standaard zijn beperkte wijzigingen aangebracht. Deze vervangt de versie…

Waar moet ik heen voor fundusfoto’s?

Vanwege een verbouwing in Medisch Centrum Oost is deze locatie gesloten en kan er in Oost voorlopig alleen verwezen…

Online keuzehulp geeft diabetici regie

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft maandag de Keuzehulp Bloedglucosemeters gelanceerd, een online tool die…

Wandelgroepen Nationale Diabetes Challenge

In de regio's Noord, West en Zuid Oost zijn diverse wandelgroepen van start gegaan. In onderstaande links zie je per…

Als een lopend vuurtje

Vergeet niet je patiënten te attenderen op de Nationale Diabetes Challenge! De start is al halverwege mei. Er zijn…

Terugblik DM Voetscholing

Op 10 april j.l. was er een zeer geslaagde DM Voetscholing in pakhuis de Zwijger, waarbij ook het merendeel van de…

(H)oogtijd

Goed nieuws: OLVG Lab BV & SALT heeft de fundusfotografie van OLVG Oogheelkunde op de locatie Spuistraat…

Vooruit, met flinke pas

Meelopen met de Nationale Diabetes Challenge 2018 is natuurlijk niet verplicht, maar… het is mogelijk om hiervoor (via…

Funduslocatie MCO vanaf half april aantal weken geopend

Vanaf half april kan er weer ingepland worden bij Medisch Centrum Oost. Dit zal waarschijnlijk voor een aantal weken…

Diabetes en Ramadan onderzoeksproject

Diabetes en Ramadan Programma (DER-P): implementatie van een Ramadan educatie- en medicatiebegeleidingsprogramma…

Scholing diabetes in de lente

In april is het al lang lente… een perfect moment voor een scholing dus. Volg op dinsdag 10 april de geaccrediteerde…

Wandelen is behandelen

De Bas van de Goor Foundation is al enkele jaren de organisator van de Nationale Diabetes Challenge, waar wandelen…

Filmpje: Welke insuline heeft jouw voorkeur?

In een kort filmpje brengt het Themajournaal van Medicijnbalans je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van…

Situatie funduslocatie(s)

In goed overleg neemt OLVG Lab BV, in samenwerking met SALT, de oogfundusfotografie in het kader van de…

Even kijken naar funduslocaties

Wegens omstandigheden zijn er twee funduslocaties in de regio Slotervaart gesloten, maar er komt er ook eentje bij in…

Mogelijk stoppen met insuline

In een onderzoek van het AMC wordt DM2 op een nieuwe manier benaderd, wat mogelijk tot een betere behandeling en…

Dokter, ik heb benchmarkstress

Het einde van het jaar betekent ook benchmarktijd. Levert dit stress op in je praktijk? Niet nodig! Wij benaderen…

Cursus Acute Diabeteszorg voor jonge huisartsen en AIOS huisartsgeneeskunde

Jonge huisartsen geven aan tijdens de opleiding te weinig diabeteservaring op te doen, met name op het gebied van…

Dag Stoptober, hallo nieuwe Behandelrichtlijn

Hoe rokers het beste te adviseren en te begeleiden? De NHG-Behandelrichtlijn helpt je hierbij. Deze richtlijn, waar…

Langerhans Onderzoeksinstituut

Wilt u wetenschappelijk onderzoek naar ouderen en leefstijl steunen dat niet wordt gefinancierd door de farmaceutische…

Wil de patiënt stoppen met roken? Ja/nee

Het aanbod voor het begeleiden van stoppen met roken is enorm. Denk aan telefonische coaching, persoonlijke begeleiding…

Op goede voet

Onlangs vond er weer een bijeenkomst met podotherapeuten plaats. Aan bod kwam onder andere de communicatie met…

Specialist / kaderarts consulteren: check. Of niet?

Soms twijfel je over de behandeling van je patiënt. Dan is het lastig te bepalen wanneer je een specialist of…

DM-nazomer-tips

Onze Melanie deelt graag haar favoriete boeken op het gebied van DM in Melanie’s boeken top 5. En wist je trouwens dat…

Onverzekerd + DM-patiënt + fundusonderzoek = ?

Voor onverzekerde patiënten die een fundusonderzoek nodig hebben bij SHO zijn vaak verschillende situaties van…

Internisten OLVG West niet bereikbaar

LET OP! Tot 3 augustus geldt: stuur je consultatievragen via CareSharing niet naar OLVG West maar naar OLVG Oost. Wij…

Van Bountylolly tot Energiebal

Wat hebben Bountylolly’s, Chocoladerotsjes en Energieballen met elkaar te maken? Alles, mensen. Alles. Het zijn…

Vaste prik

Insuline toedienen: een handeling die voor veel DM-patiënten dagelijkse kost is, maar een correcte uitvoering daarvan…

Diabetes: diversiteit en toch… zorg op maat

Passende diabeteszorg realiseren voor laaggeletterden en patiënten met een niet-westerse achtergrond vormt nog weleens…

Goede raad bestaat

Wist je dat Collab een consultatiefunctie heeft? Er staan diverse kaderartsen en specialisten voor je klaar om al jouw…

Even voorstellen

Graag stellen wij ons even voor als nieuwe ketenpartners bij de ROHA. Wij zijn een diëtisten duo en hebben sinds 2014…

Voeding, je bent mijn medicijn

Stel dat je de diagnose DM krijgt. Of een hart- en vaatziekte. Wat doe je dan? Vaak fungeert dit moment als een wake-up…

Ik heb diabetes. Kunt u het mij eenvoudig uitleggen?

Wat als een patiënt de adviezen niet begrijpt? Speciaal voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige…

Sluiting funduslocatie OLVG Oost en opening locatie SHO Medisch Centrum Oost

Gezien de toenemende vraag naar fundusfotografie en eigen groei van de polikliniek oogheelkunde op locatie Oost van…

Funduslocatie huisartsenpraktijk Hogeweg gaat sluiten

Onze funduslocatie bij Huisartsenpraktijk Hogeweg moeten wij helaas sluiten met ingang van januari a.s.  Reden hiervoor…

Vooraankondiging: Nefropathie bij diabetes , nieuwe mogelijkheden bij dikke diabeten.

Internist Bert-Jan Potter van Loon en kaderarts Diana Rietdijk zijn deze interessante scholing aan het voorbereiden.…

Contactgegevens buurtsportcoaches Amsterdam

Voor sommige patiënten kan verwijzing naar buurtsportcoaches een steun zijn bij het (voornemen om te) sporten.…

Nieuwe Funduslocaties SHO

Op verzoek van een aantal van jullie heeft SHO haar funduslocaties uitgebreid. Je kunt nu naast de bestaande locaties…

Welke talen spreekt mijn diëtist? Update diëtisten lijst.

Op zoek naar een diëtist die Frans spreekt? Of Turks? Kijk op onze diëtistenlijst op de website. De talenkennis van de…

NDF jaargesprek, tips

Enthousiast geworden over het jaargesprek na de presentatie van Diana Rietdijk (kaderarts DM en huisarts) en Teri…

Voetzorg en communicatie via Caresharing

Procedure verwijzing en communicatie Om misverstanden over de communicatiewijze tussen praktijk en podotherapeut te…

Tips en Tricks Collab

Heb jij ook behoefte aan Tips en Tricks omtrent Collab? Naast de inventarisatie voor de behoefte aan een scholing over…

Problemen in de wijk bij aanpassen insuline

Er zijn problemen, bij het aanpassen van insuline, bij patiënten die hiervoor ondersteuning hebben van de…

Kort nieuws podotherapie

Bij twijfel over de simssclassificatie altijd pas verwijzen vanaf Simmsklasse 1. Indien je verwijst bij Simmsklasse…

Nieuwe funduslocaties

Er zijn drie nieuwe funduslocaties, te weten: De Waterhoek, Pieter Callandlaan  260 Echo Amsterdam, Ite Boeremastraat…

Stroomdiagrammen Diabetes

Via deze link vind je de nieuwste stroomdiagrammen Diabetes. Onderstaande protocollen zijn tevens te vinden onder…

Geen formulieren meer nodig voor stoppen-met-roken medicatie

Onder de noemer Het Roer Gaat Om zijn afspraken gemaakt om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen. Zo…

Fundus OLVG locatie Oost

In de maand januari is er door omstandigheden vanuit het OLVG geen fundus mogelijk in OLVG locatie Oost. Indien er op…

Podotherapie DM 2016

Graag je aandacht voor het volgende. Mogelijk zullen Podotherapeuten je vragen om een nieuwe verwijzing voor je reeds…

NDF College Tour Diabetes en depressieve klachten | Oktober – november 2015 | Komt u ook?

Van papier naar praktijk Het signaleren van depressieve klachten hoort thuis in de routine van de diabeteszorg. Dat…

Nieuw platform CareSharing werkt nog niet volgens verwachting.

Helaas hebben een aantal van jullie al moeten constateren dat het nieuwe CareSharing nog niet helemaal af is.

Werkafspraak Bloeddruk Meten

Graag willen we jullie attenderen op de werkafspraak "bloeddruk meten" die per heden te vinden is op de website, keten…

Overgang naar Caresharing Collab

Op woensdag 1 april gaat de ROHA over op Caresharing Collab. Om de overgang naar dit nieuwe systeem goed te laten…

Nieuwe funduslocaties, per heden in te plannen

Huisartsen Marius Bauerstraat, Marius Bauerstraat 233 c, 1062 AK AMSTERDAM (alleen eigen patiënten) Logopedie Osdorp…

Link naar support-website Caresharing

Op 1 april a.s. gaan we over op het nieuwe platform van Caresharing genaamd Collab. Caresharing heeft op hun support…

Benodigde praktijkinformatie per keten op een rijtje

De ROHA heeft voor u alle benodigde praktijkinformatie per ketenzorgprogramma Diabetes, COPD en CVRM handig op een…

Belangrijke informatie omtrent vergoeding voetzorg bij DM

Bij toeval kwam de ROHA erachter dat er verkeerde informatie stond op de site van Zilveren Kruis Achmea omtrent de…

Voorschrijven en aanpassen insulinedosering

In het document vind je alle informatie omtrent regels bij het voorschrijven en aanpassen van insuline voor: huisarts,…

Evaluatie bijeenkomsten voor POH en Diëtist: Samen sterk in diabeteswerk

Presentatie: presentatie poh-dietistenbijeenkomst POH over meerwaarde Diëtist: - Kan niet zonder - Expertise…

Laatste informatie omtrent voeten en DM

De presentatie Voetportaal naar aanleiding van de bijeenkomsten Voetzorg in januari en februari zijn hier terug te…

Nieuwe DM-documenten op de website

Voor de keten diabetes zijn er diverse nieuwe en/of herziene documenten op de website geplaatst, te weten: Landelijke…

Verwijzen naar de beweegcoach

Wat is beweegcoaching? Beweeg-Coaching is een geprotocolleerde kortdurende interventie van vier contacten in 6 weken…

Hogeschool van Amsterdam biedt speciaal leefstijlprogramma voor ouderen met type 2 diabetes

STAD - Diabetes type 2, is een veel voorkomende chronische ziekte die aan ouderdom en overgewicht gerelateerd is. Een…

Aanpassing vergoeding bloedglucosemeters in 2015

Diverse zorgverzekeraars hebben aangegeven scherpere eisen te gaan stellen aan de kwaliteit van bloedglucosemeters en…