Nieuws

Digitale ondersteuning

FAQ beschikbaar Helpdesk Digitale Zorg

Onze samenwerking met de Helpdesk Digitale Zorg faciliteert aangesloten huisartsenpraktijken van gratis ondersteuning…

Meebeslissen over digitale en innovatieve ontwikkelingen bij de ROHA? Kom bij de DOHA!

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. Praktijken worden geacht rap mee te bewegen. Om deze…

OPEN tevredenheidsonderzoek onder patiënten

Om huisartspraktijken beter van dienst te kunnen zijn, zet het project OPEN een tevredenheidsonderzoek onder patiënten…

Maak kennis met Marit!

INTERVIEW Marit: ‘Meer patiënten hebben zich nu aangemeld op het LSP en/of patiëntportaal omdat ik ondersteuning heb…

AHa nieuwsbrief 2

In de nieuwsbrief wordt er aandacht besteed aan de huidige ontwikkelingen van de persoonlijke gezondheidsomgeving en…

Huisarts Ali Akyuz deelt zijn ervaringen met beeldbellen

INTERVIEW Ali Akyuz: ‘In het begin kostte het wat tijd, maar dat is met alles zo. Wat het belangrijkste is, is dat ik…

Huisarts Sanne Westermann deelt haar ervaringen met beeldbellen

INTERVIEW Sanne Westermann: ‘Ga het gewoon doen, dan word je er vanzelf handig in!’ Zorg op afstand, het (b)lijkt…

Aandacht voor laaggeletterdheid, een overzicht

In Nederland is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben moeite met het…

Praktijkmanager Mark van Dalen deelt zijn ervaringen met beeldbellen

INTERVIEW Mark van Dalen: ‘Ga eerst een aantal keer praktisch oefenen met de techniek en de applicatie voordat je…

De Slimme Zorg Estafette is gestart!

De Slimme Zorg Estafette wordt georganiseerd van 27 januari t/m 25 februari 2022, in opdracht van het ministerie van…

Interview – CMIO bij de ROHA

INTERVIEW Mascha Bevers: ‘Ik denk dat het een kunstfout is om te denken dat wij huisartsen het allemaal zelf moeten…

AHa nieuwsbrief 1

In deze nieuwsbrief wordt er terug gekeken op het OPEN project in 2021. Daarnaast zal deze nieuwsbrief per ingang van…

Best Practice: Ogen en oren op de toekomst gericht

Bijna een kwart van de volwassen Nederlanders vindt een face-to-face afspraak niet langer de prettigste manier om met…

Gratis doorverwijzing naar Helpdesk Digitale Zorg

Onze gezondheidszorg wordt steeds digitaler: patiënten kunnen hun medische dossier online inzien, hun gezondheid wordt…

Nieuwsbrief 11 project OPEN

De laatste editie van de nieuwsbrief OPEN van de AHa besteedt onder andere aandacht aan de OPEN Update (o.a. wachten…

Eetstoplicht nu ook in cBoards

Groen licht, nieuw op cBoards cBoards is een digitaal samenwerkingsplatform. Je kunt andere zorgverleners en de patiënt…

Nieuwsbrief OPEN van de AHa

De Amsterdamse Huisartsen alliantie vraagt in deze nieuwsbrief speciale aandacht voor twee praktische online…

Gebruik cBoards Ouderen neemt toe

Het samenwerkingsplatform cBoards is ingezet bij de realisatie van de inhoudelijke ambities van Beter Oud in Amsterdam.…

ROHA start samenwerking met Helpdesk Digitale Zorg

(Digitaal) gezond zijn én blijven Onze gezondheidszorg wordt steeds digitaler: patiënten kunnen hun medische dossier…

Nieuwsbrief 8 project OPEN

Deze nieuwsbrief in het kort: De deadline voor de technische aansluiting voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving…

Patiënten Quin Dokters verhuizen via cKIS

In de afgelopen periode stapten veel patiënten van Quin Dokters over naar een andere huisarts. Dit brengt de nodige…

Nieuwsbrief 7 project OPEN

De laatste editie van de nieuwsbrief OPEN van de AHa besteedt onder andere aandacht aan het verschuiven van de deadline…

Terugblik webinars Opfristraining Patiëntportaal (OmniHIS en MicroHIS)

Uit gesprekken met verschillende praktijken bleek dat er behoefte was aan opfristrainingen over het Uw Zorg online…

Nieuwsbrief 6 project OPEN

De recente zesde editie van de nieuwsbrief OPEN, uitgegeven door de AHa, besteedt onder andere aandacht aan de…

Vernieuwde pagina Digitale ondersteuning op website ROHA

Alle informatie over digitale ondersteuning door de ROHA is nu gebundeld onder één dak. Neem een kijkje op de pagina…

Nieuwsbrief OPEN nummer 10

De tiende editie van de nieuwsbrief OPEN besteedt onder andere aandacht aan een nieuw platform e-learning, de PGO, de…

Nieuwsbrief OPEN nummer 9

Deze negende editie van de nieuwsbrief OPEN besteedt onder andere aandacht aan het voorbereiden van de Persoonlijke…

Een goede assistent runt jouw tent

Sinds dit jaar besteedt de ROHA niet alleen aandacht aan de POH’s, maar ook aan de doktersassistenten en…

Technische problemen met CKIS

Er zijn technische problemen met CKIS waardoor velen van jullie last ondervinden van traagheid.  Vanuit ROHA ICT hebben…

Nieuwsbrief OPEN nummer 8

Deze achtste editie van de nieuwsbrief besteedt aandacht aan de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), declareren, de…

Update: registratie ketenzorgprotocollen van KIS (Caresharing) naar HIS

Zoals eerder gemeld zijn we bezig met het mogelijk maken van registratie van de ketenzorgprotocollen in het HIS. De POH…

Update ICT Stimuleringspakket ROHA

Praktijken die zich hebben aangemeld voor het ICT-stimuleringspakket ontvingen onderstaande informatie al via een…

Kwaliteit zonder inhouding ketenzorgtarief

Door de jaren heen hebben we vaker gediscussieerd over de manier waarop de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van…

Innovatieve Astma app helpt patiënten overmatig gebruik van noodmedicatie (SABA) te signaleren

National eHealth Living Lab (NeLL) lanceert een innovatieve applicatie voor mensen met astma: de Astma app. Via deze…

Wie doet mee met de training ‘Gesprekstechnieken bij beeldbellen’?

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de training ‘Gesprekstechnieken bij beeldbellen’, bestemd voor…

Chronische zorg en zorg op afstand – update december 2020

December 2020, Nederland gaat weer voor vijf weken op slot. Naar wij hebben vernomen uit onze contacten met praktijken…

Starten met telemonitoring voor chronische zorg

Op donderdag 10 december 2020 organiseerde het NHG een webinar over telemonitoring. Hierin werd onder andere gesproken…

Beeldbellen, iedereen kan het leren

Ria Groot, praktijkverpleegkundige, volgde kort geleden de training ‘Online gesprekstechnieken voor…

Webinars over OPEN voor gebruikers van Promedico, Omnihis en Microhis

Deze week is de OPEN nieuwsbrief nr. 7 verstuurd naar alle huisartsen. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan…

Drie ROHA-praktijken gestart met registratie chronische zorg in het HIS

Na uitgebreid onderzoek besloten de ROHA-huisartsen in de ALV van juni jl. om de chronische zorgprotocollen te gaan…

Doktersassistent op afstand via PRAKTIJK.nl van HMCC

Wij ontvangen regelmatig vragen over uitval van personeel en problemen met bezetting aan de telefoon. De inzet van een…

Een klein boekje OPEN over…

Waar je praktische tips vindt over “open”Het tweede deel van de e-learning over OPEN is niet alleen een stuk leuker…

Nieuwsbrief OPEN

Huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en assistenten ontvingen deze week de nieuwsbrief OPEN in hun…

Tweede golf Covid-19 komt er aan, bereid je praktijk voor op thuiswerken

Helaas nemen de coronabesmettingen weer toe, en daarmee ook het risico op uitval van huisartsen en…

Strenger toezicht op veilig mailen

De meeste praktijken ontvingen de laatste tijd nogal verwarrende mails van leveranciers over nieuwe normen voor het…

cBoards accounts gratis en nieuwe cBoards webinars

Tot en met eind 2020 zijn cBoards accounts gratis voor leden van de ROHA. In oktober 2020 wordt besloten of cBoards…

Scholing over OPEN voor iedereen in de praktijk

De online scholing over OPEN is voor iedereen in de praktijk informatief en wij raden aan deze te volgen. Ook de…

Wil jouw patiënt leren beeldbellen?

In april dit jaar wezen wij jullie op het initiatief Voor Elkaar in Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband van…

ROHA en Caresharing organiseren 2 webinars: Introductie cBoards

Ken je cBoards nog niet zo goed? Heb je net een cBoards account en wil je weten hoe je kan beginnen? Volg dan 1 van de…

Nieuws over het OPEN-project (mei 2020)

OPEN webinarHeb je nog brandende vragen over OPEN? Wil je weten welke stappen je nu kunt zetten? Wij informeren jullie…

Update vanuit crisisteam inzake noodmaatregel LSP

Van veel meer patiënten die de huisartsenpost bezoeken zijn nu de waarneemgegevens in te zien. Deze tijdelijke extra…

Aan de slag met OPEN

Alle huisartsen ontvingen van het projectteam OPEN heeft een nieuwsbrief met de laatste informatie over het project.…

Nieuw onderzoek naar integrale CVRM-app

Zelfmonitoring van de bloeddruk geeft een betere risicoschatting van hart- en vaatziekten (HVZ) en draagt bij aan…

Tijdelijke uitbreiding inzage huisartsendossiers voor spoedzorg (Corona opt-in)

Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt…

Laptop- en internetactie voor kwetsbare Amsterdammers

De Gemeente Amsterdam stelt laptops en internet (dongels) beschikbaar voor kwetsbare Amsterdammers en vraagt onder…

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan…

Collab training op 21 april

Los van het huidige HIS/KIS onderzoekstraject vinden wij het belangrijk dat jullie als praktijkondersteuners je werk…

Help je collega praktijkondersteuners door patiënten die wijzigen van huisartsenpraktijk tijdig te verhuizen in Collab

Regelmatig krijgen wij op het ROHA Bureau maar ook bij de helpdesk van Caresharing vragen van praktijkondersteuners…

De Kardia ligt op jou te wachten

De ROHA verstrekt een Kardia aan alle bij de ROHA aangesloten huisartsen. De Kardia helpt bij het opsporen van…

Consulteer specialist OLVG via teleconsultatie of Collab??

Zoals voor velen bekend, zijn er steeds meer specialismen in het OLVG bereikbaar voor teleconsultatie. Teleconsultatie…

Project OPEN

Inzage in de eigen ‘papieren’ gegevens is al een bestaand recht van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt ook…

Update DHoTS

In september schreven we al dat nieuwe praktijken zouden gaan beginnen met DHoTS. Inmiddels hebben ze dat ook gedaan.…

Oproep: Uitdagingen gezocht

Ervaar jij een uitdaging/probleem in je praktijk, je wijk of de stad? Laat het ons weten! In april vindt voor de…

ROHA onderzoekt registratie ketenzorg in het HIS met VIP Live

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december jl. gaven huisartsen het bestuur van de ROHA groen licht om te…

Enkel-arm index onderzoek is eerstelijns diagnostiek

Sinds dit jaar kunt u rechtstreeks verwijzen naar het vaatlaboratorium in het OLVG en het BovenIJ ziekenhuis voor…

Korting op inkoop chat-apps Siilo en ZorgMail Chat

Zorg- en welzijnsprofessionals maken steeds vaker gebruik van chat-apps in hun onderlinge en domeinoverstijgende…

Nieuwe manager ICT & Innovatie

Sinds 1 september werkt Lonneke Reuser bij de ROHA als manager ICT & Innovatie. Na twee maanden van veel kennis…

Energieke en inspirerende POH- & Diëtistendag

De locatie Level Eleven was ‘the place to be’ voor de ruim honderd deelnemers aan de POH- & diëtistendag op 10…

Pilots Communicatie in de wijk van start

Met een nieuwe ICT-oplossing kan de communicatie tussen huisartsen, poh-ers, wijkverpleegkundigen, patiënten en…

Succesvol waarnemen met gratis app

Sinds de lancering begin juli van de gratis WaarneemHulp app hebben al meer dan 3100 huisartsen zich geregistreerd en…

Eerste gebruikersbijeenkomst DHoTS

Op 18 september vond de eerste DHoTS gebruikersbijeenkomst plaats. Huisartsen, POH’s, bestuurders en leden van de…

Uitgebreide informatie over Collab

Ook in september is er weer een Collab training gepland. Deze training is bedoeld voor zowel ervaren als nieuwe…

OPEN programma: check je mail

In ons eerdere nieuwsberichten vertelden we je over het OPEN programma en hoe jouw praktijk daar bij aan kan sluiten.……

Vacature voor Projectleider OPEN

ROHA gaat samen met de regionale coalitie van Amsterdamse zorggroepen en gezondheidscentra het programma OPEN…

cBoards vernieuwingen

Vanaf deze week zijn in cBoards nieuwe functies te gebruiken. cBoards is de samenwerkingstool van CareSharing waarmee…

Welke twee POH-ers denken mee?

De ROHA is op zoek naar twee POH-ers voor de KIS-heroriëntatie werkgroep die van september tot en met december 2019…

Programma OPEN

Het huisartsenlandschap is continu in verandering, en het beschikbaar komen van nieuwe digitale middelen spelen…

MiGuide: online leefstijlcoach voor mensen met DM II

De diabetes werkgroep van de ROHA heeft zich onlangs verdiept in een nieuwe app van MiGuide. Deze app ondersteunt…

Hacking Health: Amsterdamse winnaars

Team Brave Hart van de Hacking Health Amsterdam won ook nog de landelijke finale: zij bedachten een oplossing voor…

Collab-training voor POH’s

De belangstelling voor de Collab-training was enorm. Heel mooi natuurlijk! Daarom zal deze scholing nogmaals…

Hacken voor een betere zorg

Meer dan 150 deelnemers kregen de opdracht in drie dagen tijd een idee om te zetten tot een product tijdens de eerste…

Inschrijven Dutch Hacking Health

Loop jij over van ideeën om de zorg te verbeteren? Of zet je graag jouw expertise in om de ideeën van anderen te…

Welke week? De eHealth week!

Met digitale ondersteuning krijgen je patiënten makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Daarom…

Waar moet ik op letten?

Iedere praktijk heeft met verwerkersovereenkomsten te maken. Sterker nog, je bent er (vaak als huisarts) zelf…

AVG-pakket & vergoeding

Een goed beleid rondom is belangrijk, maar ook de ondersteuning hierin. Daarom biedt de ROHA elke praktijk een…

Privacy? ZEKER!

Deze week is de landelijke privacy bewustwordingscampagne ‘ZEKER’ van start gegaan, samen met de (Amsterdamse)…

CEO van je eigen gezondheid

Een artikel in de Groene Amsterdammer bediscussieert de totstandkoming en enkele tekortkomingen van de Persoonlijke…

Voorts met cBoards

Onlangs hebben diverse zorgverleners en patiënten een pilot van cBoards afgerond. De applicatie, waar patiënten en…

Vacature Projectleider eHealth

Jouw hart gaat sneller kloppen van vernieuwende (zorg)applicaties. Je komt met innovatieve oplossingen voor…

Praktisch aan de slag met het e-consult

Pas jij al e-consults toe in de praktijk? Misschien goed te weten dat je per 2019 dit net zo eenvoudig kunt declareren…