Nieuws

CVRM

Wisselingen in het CVRM-expertteam

Het CVRM-expertteam bij de ROHA werkt samen met huisartsenpraktijken aan de verbetering van de expertise en kwaliteit…

Inzet looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen…

Kennismakingsbijeenkomst POH op 7 juli, kom je ook?

Op donderdag 7 juli van 16.00-17.30 organiseren we een kennismakingsbijeenkomst vanuit de ROHA voor POH’s die nog niet…

31 mei, Wereld Niet Roken dag

Dinsdag 31 mei is het de jaarlijkse Wereld Niet Roken dag, een mooie datum om extra aandacht te schenken aan dit…

Gratis voucher e-learning CVRM voor gevorderde huisartsen en praktijkondersteuners

De HartVaatHag heeft vorig jaar de nascholing ‘Cardiovasculair risicomanagement voor gevorderden’ omgezet naar een…

Even Voorstellen, We Quit

WeQuit is een Stoppen-met-Roken aanbieder. De behandelaren van WeQuit zijn psychologen, gespecialiseerd in…

Belangrijke informatie omtrent Stoppen met roken

Door de wijziging per 1 januari omtrent de declaraties van de POH, lijkt er toch wat onduidelijkheid ontstaan omtrent…

Huisarts en POH gevraagd ter versterking van de CVRM-werkgroep

Sinds de start van CVRM binnen de ketenzorg is een werkgroep actief om huisartsen en POH’s te faciliteren en te…

Start 2022 met PUUR rookvrij!

Dit is een extern nieuwsbericht van het Trimbos-instituut Een nieuw jaar betekent voor veel mensen ook een nieuw begin.…

Nieuwe stedelijke afspraak HVZ/CVRM: Angina pectoris bij niet- obstructieve coronair arteriën

Thoracale klachten zijn veelvoorkomend in de huisartsenpraktijk. Er is steeds meer inzicht gekomen in de verschillende…

Eetstoplicht nu ook in cBoards

Groen licht, nieuw op cBoards cBoards is een digitaal samenwerkingsplatform. Je kunt andere zorgverleners en de patiënt…

ROHA start samenwerking met Helpdesk Digitale Zorg

(Digitaal) gezond zijn én blijven Onze gezondheidszorg wordt steeds digitaler: patiënten kunnen hun medische dossier…

Brandbrief aan Zilveren Kruis over beleid SMR

In Nieuws op Maat van week 37 beschreven we al de problematiek rond ‘Stoppen met roken’ (SMR). Er bestaan grote zorgen…

Geen maandelijkse rapportages meer in Caresharing

Kwaliteit versus kwantiteit Maandelijks werden er - in Caresharing - rapportages over DM, CVRM en astma/COPD voor…

Handreiking protocollaire zorg Chronische Nier Schade (CNS) beschikbaar

Voor de behandeling van chronische nierschade bestaat geen stedelijke richtlijn. Omdat de nierfunctie in de nieuwe…

Technische problemen met CKIS

Er zijn technische problemen met CKIS waardoor velen van jullie last ondervinden van traagheid.  Vanuit ROHA ICT hebben…

Heb jij je al aangemeld voor de gratis webinar over Very Brief Advice (VBA)?

In een uurtje bijgeschoold worden over hoe je op een snelle en makkelijke manier het stoppen met roken bespreekbaar…

Update: registratie ketenzorgprotocollen van KIS (Caresharing) naar HIS

Zoals eerder gemeld zijn we bezig met het mogelijk maken van registratie van de ketenzorgprotocollen in het HIS. De POH…

Overzicht van patiënten met BMI 40 en hoger in Collab

Caresharing heeft in verband met de Covid-vaccinaties een werklijst in Collab gemaakt waarin een overzicht van alle…

Kwaliteit zonder inhouding ketenzorgtarief

Door de jaren heen hebben we vaker gediscussieerd over de manier waarop de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van…

Online scholing atriumfibrilleren voor de POH

Steeds vaker komen patiënten met atriumfibrilleren (AF) terug naar de eerste lijn. Sinds de Kardia door…

Chronische zorg en zorg op afstand – update december 2020

December 2020, Nederland gaat weer voor vijf weken op slot. Naar wij hebben vernomen uit onze contacten met praktijken…

Starten met telemonitoring voor chronische zorg

Op donderdag 10 december 2020 organiseerde het NHG een webinar over telemonitoring. Hierin werd onder andere gesproken…

Online scholing atriumfibrilleren voor de POH

Vol verwachting klopt ons hart!  Ben jij er klaar voor? Steeds vaker komen patiënten met atriumfibrilleren (AF)…

Advies NHG-registratie bij Standaard CVRM

De NHG heeft om een landelijke eenduidige registratie van de zorg aan patienten met CVRM-risico te waarborgen een…

Advies HartVaatHag CVRM-zorg in coronatijd

Op deze pagina staat het advies van de Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartVaatHag) voor het verlenen…

De eerste lijn en claudicatio intermittens

Kaderarts David Koetsier gaf in oktober een ‘tip van de maand’: luister naar deze podcast!…

Webinar De kwetsbare roker

Op 10 september vond het symposium ‘De wijk in! Zo bereik je de kwetsbare roker’ plaats. Een zeer interessant webinar…

Webinar Bloeddruk meten in en na het Corona-tijdperk

Hebben we nog wel bloeddrukmeters nodig in de praktijk?Het Corona-tijdperk dwingt ons om creatief en innovatief na te…

Meer scholing volgen op het gebied van stoppen met roken?

Hoe je het gesprek over stoppen met roken start en voertRookverslaving aan de orde stellen bij de patiënt levert vaak…

Stoppen met roken start in oktober

De landelijke benchmark van InEen laat wat Amsterdam betreft zien dat deze stad de meeste rokers binnen de populatie…

Welzijn op Recept in coronatijd

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners (zoals praktijkondersteuners en…

Campagne Stoptober start op 3 september a.s.

De voorbereidingen voor ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ zijn begonnen. De landelijke campagne start op 3…

Nieuwe versie ‘Werken met de zorgprogramma’s’

Wil je alle recente, praktische informatie over de zorgprogramma’s diabetes type 2, CVRM en astma en COPD op een…

Nascholing e-learning CVRM nu online

Door de coronacrisis is de HartVaatHag scholing CVRM voor gevorderden omgezet naar een online scholing, bestemd voor…

Online en fysieke groepstrainingen stoppen met roken van Sinefuma weer van start

Wil jouw patiënt stoppen met roken en heeft diegene wat extra ondersteuning nodig? Verwijs dan nu naar Sinefuma voor…

Advies HartvaatHAG bij opstarten ketenzorg

Spreekuur POH: de groep patiënten die gebruik maakt van de ketenzorg behoort tot de kwetsbaren. Deze patiënten hebben…

Wie zijn onze contactcardiologen en wat kunnen zij betekenen

Vanaf de start met CVRM-ketenzorg hebben we samengewerkt met de cardiologen uit het OLVG Oost/West en het BovenIJ…

Hoe verwijs je naar de GLI? Infographic is nu beschikbaar

Sinds 2019 kunnen mensen met overgewicht en obesitas terecht bij de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI…

Gezonde leefstijl nog actueler

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Bij de ROHA staat dit onderwerp al wat langer…

CVRM weetjes

De risicocategorie Zeer hoog risico op HVZ is toegevoegd aan alle patiënten die in Collab in de HVZ-module (secundaire…

Korting bij de aanschaf van een bloeddrukmeter

De ROHA heeft met Retomed een mooie overeenkomst gesloten waarbij 25% korting geboden wordt op een aantal Microlife…

Wil jouw patiënt leren beeldbellen?

In april dit jaar wezen wij jullie op het initiatief Voor Elkaar in Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband van…

Huisarts kan hartpatiënten verwijzen voor tele-hartrevalidatie

De Harteraad en de Hartstichting lieten op 14 mei jl. in een persbericht weten dat ruim 30.000 patiënten sinds de…

Webinar Meet up nieuwe Standaard CVRM

Nu het ernaar uitziet dat we de komende tijd nog wel langer aangepast zullen werken hebben David Koetsier en ik…

Nieuw onderzoek naar integrale CVRM-app

Zelfmonitoring van de bloeddruk geeft een betere risicoschatting van hart- en vaatziekten (HVZ) en draagt bij aan…

Werkprotocol nieuwe MDR Standaard CVRM voor praktijkondersteuners

Thessa Bronwasser, coördinator CVRM bij de CHAGZ, heeft naar aanleiding van de nieuwe multidisciplinaire standaard…

Ga nu aan de slag met de Kardia

Inmiddels doen al 60 huisartsen mee met de Siilo AF groep. Vrijwel iedere dag worden er één of meer Kardia ECG’s…

Spoor familiaire hypercholesterolemie op

In de nieuwe standaard CVRM staat het advies een cardiovasculair risicoprofiel op te stellen onder andere bij…

Meet ups CVRM voor praktijkondersteuners; meld je aan!

Sinds mei 2019 is de CVRM Standaard aangepast. Wat merk jij daarvan in de praktijk? Heb je vragen of een leuke casus?…

Afbouwen en/of stoppen met medicatie bij CVRM

In de nieuwe Standaard CVRM wordt maatwerk benadrukt en is er ruimte voor persoonsgerichte benadering.…

De Kardia ligt op jou te wachten

De ROHA verstrekt een Kardia aan alle bij de ROHA aangesloten huisartsen. De Kardia helpt bij het opsporen van…

Voorstelling de sTOPPERS gemist of nog even teruglezen?

Op de avond van dinsdag 28 januari speelde de theatervoorstelling van de sTOPPERS - met heel veel herkenbare,…

Consulteer specialist OLVG via teleconsultatie of Collab??

Zoals voor velen bekend, zijn er steeds meer specialismen in het OLVG bereikbaar voor teleconsultatie. Teleconsultatie…

Huisartsen enthousiast over de Kardia AliveCor bij diagnostiek van AF

Zoals al eerder vermeld in de Nieuwsbrief van 19 december 2019 zijn we als ROHA gestart met het uitdelen van een…

Zakkaartje vroegsignalering CVA/TIA

Voor het signaleren van problemen in de chronische fase na een CVA is een instrument beschikbaar. Dit helpt de…

Update DHoTS

In september schreven we al dat nieuwe praktijken zouden gaan beginnen met DHoTS. Inmiddels hebben ze dat ook gedaan.…

Meer aandacht voor opsporing AF

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december jl. is gestart met het uitdelen van de Kardia AliveCor aan de…

Op tijd problemen na een CVA signaleren

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is onzichtbaar aan de buitenkant. Het kan grote gevolgen hebben voor de…

Enkel-arm index onderzoek is eerstelijns diagnostiek

Sinds dit jaar kunt u rechtstreeks verwijzen naar het vaatlaboratorium in het OLVG en het BovenIJ ziekenhuis voor…

Meetups nieuwe Standaard CVRM voor de praktijkondersteuner

Een unieke kans om met David Koetsier (kaderarts hart- en vaatziekten) en coördinerend praktijkondersteuner CVRM…

Wie wil er deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek naar vroegdiagnostiek HVZ bij DM en COPD patienten?

Het Julius Centrum voert samen met UMCG en Universiteit Twente een trial uit waarbij bij COPD en DM ketenzorgpatiënten…

Online informatiebijeenkomst Nationale Diabetes Challenge 2020

Samen brengen we mensen in beweging naar een betere kwaliteit van leven Bent u werkzaam in de gezondheidszorg, voor…

Theatervoorstelling de sTOPPERS

Met trots nodig ik iedereen, huisarts, praktijkondersteuner, diëtist en medisch specialist uit voor de…

Even voorstellen: FoodRebel

Graag stel ik mij voor als partner van de ROHA. Mijn naam is Nancy te Hoven en sinds afgelopen zomer ben ik partner…

Energieke en inspirerende POH- & Diëtistendag

De locatie Level Eleven was ‘the place to be’ voor de ruim honderd deelnemers aan de POH- & diëtistendag op 10…

Eerste gebruikersbijeenkomst DHoTS

Op 18 september vond de eerste DHoTS gebruikersbijeenkomst plaats. Huisartsen, POH’s, bestuurders en leden van de…

Aanpassingen in Collab door de nieuwe Standaard CVRM

Vanaf 4 oktober is Collab in zowel de DM als de CVRM module aangepast met wijzigingen die een gevolg zijn van de…

Congres Hartverwarmend

Het eerste HartVaatHag congres voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen vindt plaats op 3 oktober. Dit…

Verwijzing tijdens STOPtober

Wil jouw patiënt graag deelnemen aan een groepstraining, verwijs hem of haar dan vanaf nu naar SineFuma. De eerste…

‘Meet the expert’ op 27 november

De nieuwe standaarden DM en CVRM zorgen voor nieuwe informatie. De ROHA praat je hierover graag bij in de vorm van…

Chronische zorg/zorg na een CVA

Het Stedelijk Transmuraal Platform CVA heeft duidelijke verwijs- en terugverwijsafspraken gemaakt rondom zorg bij CVA…

Implementatie nieuwe NHG-Standaard CVRM

Zoals jullie weten, is onlangs de NHG-Standaard CVRM herzien. Zo is er meer ruimte voor maatwerk en gezamenlijke…

Uitgebreide informatie over Collab

Ook in september is er weer een Collab training gepland. Deze training is bedoeld voor zowel ervaren als nieuwe…

Meet the expert: een must op 27 november

De nieuwe standaarden DM en CVRM zorgen voor nieuwe informatie. De ROHA praat je hierover graag bij in de vorm van…

Overzicht informatie over en aanbod van stoppen met roken ondersteuning

Voor zowel zorgverleners als patiënten heeft de werkgroep een overzicht gemaakt van waar in Amsterdam rokers meer…

Hype rond de nieuwe richtlijn?

De media stonden er vol van: de lagere cholesterolstreefwaarde bij hart- en vaatziekten (HVZ) in de nieuwe…

Hartstichting start campagne ‘Laat uw bloeddruk meten’

Van 27 mei tot 8 juni kunnen mensen hun bloeddruk laten meten op 200 locaties in Nederland. De Hartstichting start…

(Stop)advies heeft altijd zin

Fien Huige van Bureau Los is een stoppen-met-roken (SMR) specialist en heeft de afgelopen maanden vele…

Hoe zit het ook alweer met chronische nierschade?

Het tijdschrift ‘TPO De Praktijk’ publiceerde onlangs een overzichtelijk artikel over de NGH-Standaard Chronische…

Verwijzen naar ketenpartners bij COPD en CVRM

Een diëtist kan (in combinatie met fysiotherapie) een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van…

Nieuwe standaarden CNS, DM en CVRM – consequenties in de praktijk

Nieuwe standaarden zorgen voor nieuwe informatie. De ROHA praat hierover graag met je bij in de vorm van vier ‘Meet…

DM/CVRM-scholing

Nieuwe richtlijnen vragen om een nieuwe vorm! De DM en CVRM-werkgroep gaan dit jaar gezamenlijk scholing aanbieden,…

Aankondiging minisymposium CVA Netwerk Amsterdam

Op woensdag 27 maart a.s. organiseert het CVA-netwerk Amsterdam een minisymposium in het VUmc van 16.00-20.30 u.…

Beeld zegt meer dan duizend woorden

Soms wil je een onderwerp net even wat duidelijker toelichten. Animatiefilmpjes kunnen daarbij heel behulpzaam zijn. De…

Richtlijn CVRM Overleg 2019 – en aanpalende richtlijnen dyslipidemie, hypertensie en diabetes

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement verschijnt binnenkort. Deze is tot stand…

DUTCH-AF

DUTCH-AF is een landelijke, prospectieve registratie van patiënten met AF. De studie wordt gedragen door huisartsen,…

Eetstoplicht

Eetstoplicht brengt betrouwbare voedingskennis echt binnen het bereik van iedereen die diabetes type 2 heeft, een…

Reminder kick-off: de beste zorg voor je CVA-patiënt

Het traject van patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, is vaak niet te vergelijken met dat van de gemiddelde patiënt…

Kick-off stedelijke transmurale afspraak CVA

Een must voor alle CVRM-praktijken: op 15 november organiseert de werkgroep CVA van het Transmuraal Platform de…

Addendum CVRM bij (kwetsbare) ouderen

Onlangs verscheen een addendum bij de NHG-Standaard CVRM over (kwetsbare) ouderen. De opstellers keken specifiek naar…

Een domme (CVRM)vraag bestaat niet

Er worden heel wat vragen gesteld rondom CVRM aan de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Denk hierbij aan vragen…

Cardiologievragen? Secretariaat!

Het is altijd fijn om te weten waar je terecht kunt bij vragen. Rondom cardiologie zijn mensen geneigd de polikliniek…

Expertiseteam hartfalen

Oudere patiënten met hartfalen in de thuissituatie vormen een kwetsbare groep. Het expertiseteam hartfalen biedt zorg…

Iedereen kan stoppen

Stoppen met roken kan op veel manieren. Succesvolle initiatieven in het land gebundeld in één nieuwsbericht en op één…

Iedereen kan stoppen met roken, maar weet niet altijd hoe

Help mee om een online keuzehulp te ontwikkelen om rokers te ondersteunen bij het nemen van een weloverwogen beslissing…

Let op: terugroepactie valsartan

POH-S, huisartsen en patiënten dienen gewezen te worden op de terugroepactie voor bloeddrukmiddelen met de werkzame…

18-22 juni: Week van het Hartritme in OLVG

OLVG is dit jaar partner van de Week van het Hartritme. Een evenement waarin we aandacht vragen voor…

Een hulpmiddel: de app Vaatrisico

In het tijdschrift Arts en Auto (9 mei jl.) stond een artikel over de app Vaatrisico, ontwikkeld door het UMC Utrecht.…

NIEUW: 30-minutenmeting apart declareren

De 30-minuten continue bloeddrukregistratie mag apart gedeclareerd worden. Dit kan onder prestatiecode 13008. Wil je…

Discussiebijeenkomst Familiaire Hypercholesterolemie (FH)

Een discussie als eerste stap in de samenwerking met het academisch huisartsennetwerk van de VU en het AMC. Waar lopen…

Raadpleeg de beslisboom Antistolling

Het is fijn als de overdracht rondom antistollingsmedicatie zo snel en volledig mogelijk verloopt: er zijn immers veel…

Huisarts HART Week verlengd tot en met zondag 3 december

Huisartsen kunnen patiënten die ze voor verdenking acuut coronair syndroom naar de cardioloog sturen nóg 1 week…

Dokter, ik heb benchmarkstress

Het einde van het jaar betekent ook benchmarktijd. Levert dit stress op in je praktijk? Niet nodig! Wij benaderen…

Atriumfibrileren: afspraken over de juiste zorg

Door het Transmuraal Platform is onlangs het startsein gegeven voor een landelijk kwaliteitsproject voor verbetering…

Dag Stoptober, hallo nieuwe Behandelrichtlijn

Hoe rokers het beste te adviseren en te begeleiden? De NHG-Behandelrichtlijn helpt je hierbij. Deze richtlijn, waar…

Wil de patiënt stoppen met roken? Ja/nee

Het aanbod voor het begeleiden van stoppen met roken is enorm. Denk aan telefonische coaching, persoonlijke begeleiding…

Doe mee met de flashmob-studie!

Stel: je hebt in je praktijk in de week van 20 tot 26 november een verwijzing vanwege een verdenking van ACS.…

Scholing ‘Shake it up AF en antistolling’

Afgelopen zomer is de stedelijke transmurale afspraak atriumfibrilleren (RTA) vastgesteld. Wat betekent dit in de…

Hypertensiebehandeling: jouw bijdrage is waardevol

As we speak wordt er door de AIGHD en het AMC onderzoek verricht naar de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en…

Maak kennis met het Kennisnetwerk CVA

Stel, je werkt op een praktijk waar de CVRM-zorg staat als een huis. Heel mooi natuurlijk, maar misschien zijn jullie…

Specialist / kaderarts consulteren: check. Of niet?

Soms twijfel je over de behandeling van je patiënt. Dan is het lastig te bepalen wanneer je een specialist of…

Wat spreken we af over… Atriumfibrilleren

Samen met diverse cardiologen hebben huisartsen de Stedelijke Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren opgesteld. Kennis…

Reminder: CVRM Concreet 12 september

Weet jij hoe de risicoscore kaart werkt en welke medicatie je het beste kan inzetten bij hypertensie of…

Speuren naar hypertensie

Gezocht: twee miljoen mensen - die niet weten dat hun bloeddruk is verhoogd. Deskundigen vergaderen momenteel over de…

Artikel “Dertig-minutenbloeddrukmeting op de praktijk”

David Koetsier, kaderarts CVRM las dit interessante artikel in Huisarts en Wetenschap (mei 2017) over 30 minuten…

Aan de Slag CVRM: deux points

Voor de huisartsen die de scholing Aan de Slag CVRM in 2016 hebben gevolgd, zullen de twee accreditatiepunten alsnog…

De aanhouder wint

Gezond leven is één ding, volhouden is iets anders. Het Benefit Consortium, het samenwerkingsverband waarin de ROHA…

Goede raad bestaat

Wist je dat Collab een consultatiefunctie heeft? Er staan diverse kaderartsen en specialisten voor je klaar om al jouw…

Even voorstellen

Graag stellen wij ons even voor als nieuwe ketenpartners bij de ROHA. Wij zijn een diëtisten duo en hebben sinds 2014…

Het geheim van El Dorado

Gevonden: geen goud, wel een volk zonder hart- en vaatziekten. David Koetsier deelt graag met jullie een artikel…

Voeding, je bent mijn medicijn

Stel dat je de diagnose DM krijgt. Of een hart- en vaatziekte. Wat doe je dan? Vaak fungeert dit moment als een wake-up…

Wie doet er mee?

Boezemfibrilleren krijgt steeds meer aandacht. En terecht! Er is inmiddels een transmurale regionale afspraak,…

Volg je hart (en vaten)

‘Wie de kaderopleiding Hart- en vaatziekten (HVZ) heeft gevolgd, bezit expertise die de eindtermen van de opleiding tot…

CVRM-tip: Minisymposium ‘Krachtig na CVA/NAH’

Het Beroerte Adviescentrum (BAC) nodigt u van harte uit voor een minisymposium op woensdag 12 april 2017 ter…

Samenwerken eerste en tweede lijn bij cardiozorg

Steeds vaker nemen huisartsen op het gebied van de cardiovasculaire zorg taken over van cardiologen. Het is van groot…

Informatiepakket Bloeddrukmeter incl. filmpje

Zoals aangekondigd op de Nieuwjaarsreceptie van de ROHA treffen jullie onderstaand alle informatiematerialen aan t.b.v.…

Contactgegevens buurtsportcoaches Amsterdam

Voor sommige patiënten kan verwijzing naar buurtsportcoaches een steun zijn bij het (voornemen om te) sporten.…

Welke talen spreekt mijn diëtist? Update diëtisten lijst.

Op zoek naar een diëtist die Frans spreekt? Of Turks? Kijk op onze diëtistenlijst op de website. De talenkennis van de…

Informatie CVRM voor deelnemende praktijken en voor praktijken die willen instromen

CVRM OP DREEF We zijn er trots op dat al 90 praktijken zich hebben aangesloten bij het CVRM ketenzorgprogramma! De…

Tips en Tricks Collab

Heb jij ook behoefte aan Tips en Tricks omtrent Collab? Naast de inventarisatie voor de behoefte aan een scholing over…

Aanbeveling HartVaatHag congres voor huisartsen

Jaarcongres HartVaatHAG

Belangrijkste highlights en weetjes CVRM ketenzorgprogramma

Vanaf 1 april 2016 doen er al 88 praktijken mee met de CVRM keten! Ook zijn er contactcardiologen aangetrokken om de…

Geen formulieren meer nodig voor stoppen-met-roken medicatie

Onder de noemer Het Roer Gaat Om zijn afspraken gemaakt om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen. Zo…

Informatie ketencontract CVRM voor ROHA leden

Goed nieuws!!   Na ruim driekwart jaar van intensief onderhandelen hebben we met Achmea overeenstemming gekregen…

Jaarcongres HartVaatHag 2015 op 25 september 2015

De HartVaatHAG (Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep) is een Vereniging die tot doel heeft om de eerste lijn te…

‘Recepten’ voor aanpak risicofactoren hart- en vaatziekten

Het Platform Vitale Vaten en de samenwerkingsgroep Implementatie zorgstandaard CVRM brengen vandaag het rapport…

Wat te doen in de CVRM-module met mensen met een gestoorde glucosetolerantie?

Bij patiënten met een gestoord glucose wordt geadviseerd om een risicoschatting te maken. Er is sprake van een hoger…

Nieuw platform CareSharing werkt nog niet volgens verwachting.

Helaas hebben een aantal van jullie al moeten constateren dat het nieuwe CareSharing nog niet helemaal af is.

Vergoeding diëtist bij koptarief-financiering CVRM

Om misverstanden te voorkomen nogmaals toelichting vergoeding diëtist voor CVRM binnen de ketenzorg. Dieetadvisering…

Werkafspraak Bloeddruk Meten

Graag willen we jullie attenderen op de werkafspraak "bloeddruk meten" die per heden te vinden is op de website, keten…

Overgang naar Caresharing Collab

Op woensdag 1 april gaat de ROHA over op Caresharing Collab. Om de overgang naar dit nieuwe systeem goed te laten…

Link naar support-website Caresharing

Op 1 april a.s. gaan we over op het nieuwe platform van Caresharing genaamd Collab. Caresharing heeft op hun support…

Benodigde praktijkinformatie per keten op een rijtje

De ROHA heeft voor u alle benodigde praktijkinformatie per ketenzorgprogramma Diabetes, COPD en CVRM handig op een…

ROHA doet mee aan het CaPIO onderzoek

CaPIO (Cardiovasculaire preventie via Internet voor Ouderen) is een internationale gerandomiseerde studie naar een…

Verwijzen naar de beweegcoach

Wat is beweegcoaching? Beweeg-Coaching is een geprotocolleerde kortdurende interventie van vier contacten in 6 weken…

Verzoek rondom patiënten met inkaarting in de VRM-keten

Nu het jaar bijna voorbij is, hebben we als expertgroep gekeken hoeveel patiënten in de VRM-keten zitten. We hopen dat…