Nieuwe versie ‘Werken met de zorgprogramma’s’

Wil je alle recente, praktische informatie over de zorgprogramma’s diabetes type 2, CVRM en astma en COPD op een rijtje hebben, bekijk dan de nieuwe versie van het document Werken met de zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen.

Uiteraard realiseren wij als ROHA dat de visie op zorg voor mensen met een chronische aandoening aan het veranderen is. ‘Zorg per keten’ verandert naar ‘Meer integrale zorg’. Daarnaast is er binnen de standaarden meer ruimte voor persoonsgerichte zorg. Laat je echter in dit geactualiseerde document in brede zin informeren over de afspraken wat betreft contracteren, relevante scholingen, in- en exclusiecriteria voor de zorgprogramma’s en over wat wel en niet valt onder het ketenzorgtarief. Naast de praktische zorg aan patiënten zijn praktijkondersteuners ook verantwoordelijk voor de hele organisatie rondom de chronische zorg. In de bijlage voegden we daarom wat informatie en tips toe.

Het document vind je hier.

Delen: