Huisartsenwijkgroepen

Een huisartsenwijkgroep bestaat uit huisartsen die met elkaar en met andere personen en organisaties in de wijk beter willen samenwerken. Deelnemende huisartsen aan een wijkgroep kunnen verbonden zijn aan verschillende zorggroepen.

Organisatie van de wijkgroep

De huisartsen in een wijkgroep bepalen samen wat ze willen bereiken en hoe ze dat organiseren. Wijkonderwerpen vormen, eventueel met FTO, PaTz en spiegelbijeenkomsten, een samenhangende jaaragenda. Binnen de groep wordt afgesproken wie de wijkgroep vertegenwoordigt in de verschillende overleggen (ziekenhuis, huisartsenpost, ROHA-raad). Door de taakverdeling is iedereen op een efficiënte manier betrokken bij relevante ontwikkelingen. Regelmatig komen samenwerkingspartners langs om kennis te maken, informatie uit te wisselen en werkafspraken te maken. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van het OKT, het Buurtteam of uit de ouderenzorg. Hierdoor is de huisartsenwijkgroep een aanspreekbare organisatie.

Ondersteuning

Om de huisartsenwijkgroep te ondersteunen stelt de ROHA een wijkcoördinator aan. De coördinator organiseert de bijeenkomsten en zorgt voor verslaglegging en eventueel voorzitterschap. Hij of zij heeft een rol in het opstellen van de jaaragenda en het uitwerken van ideeën uit de wijkgroep. De wijkcoördinator draagt zo bij aan de kwaliteit en continuïteit van de bijeenkomsten.

In het wijkcoördinatorenoverleg wisselen de deelnemers goede voorbeelden uit. Wijkcoördinatoren kennen de stedelijke ontwikkelingen van diverse thema’s.

In de ROHA-raad treffen huisartsvertegenwoordigers van de wijkgroepen elkaar. Knelpunten die naar voren komen uit de wijkgroepen worden gebundeld en opgepakt. Informatie vanuit de ROHA en de Amsterdamse Huisartsen alliantie wordt gedeeld met de wijkgroepen. Op deze manier is er een goede uitwisseling tussen huisartsen uit de wijken en vertegenwoordigers van het stedelijk beleid.

Kwaliteit

Met de Perifeer Accreditatiemedewerker (PAM) zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten. Eén van die voorwaarden is dat er een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) aan de wijkgroep verbonden is.

Budget

Vanaf 2022 is er een ruim budget beschikbaar voor de wijkgroepen om kwaliteit van de zorg en samenwerking in de wijk naar een hoger plan te tillen. Naast de standaardvergoeding voor vergaderen (locatiehuur en catering) is er extra geld voor:

  • Kwaliteit (EKC-activiteiten, evt. kosten voor spiegelinformatie)
  • Innovatie en projecten op wijkniveau

Om in aanmerking te komen voor dit extra budget maakt de wijkgroep samen met de wijkcoördinator een plan met een begroting. Deze stuur je naar ROHA (wrietman@rohamsterdam.nl). In gemengde wijkgroepen (met huisartsen die verbonden zijn aan verschillende zorggroepen), verrekent ROHA de kosten met de andere zorggroep(en).

Bestaande wijkgroepen

Van de aan de ROHA verbonden huisartsen zit ruim 80% in een wijkgroep. Op de website van de Amsterdamse Huisartsen alliantie staat een kaart met alle wijkgroepen in Amsterdam, zie amsterdamsehuisartsen.nl

Vragen en contact

Heb je vragen over huisartsen-wijkgroepen, neem dan contact op met Willemien Rietman, coördinator wijkgroepen ROHA.


Documenten