Longaanval actieplan in Collab

Het longaanval actieplan kan voortaan worden ingevuld in Collab. Het Longfonds heeft een uitgebreid papieren document hiervoor, maar dat is in deze tijd van zorg op afstand moeilijker te gebruiken. Dat is jammer, want juist nu is het gesprek met astma- en COPD-patiënten belangrijk.

Hoe herkent de patiënt klachten, wat te doen en wie te benaderen als de klachten niet over gaan.

Nu het longaanval actieplan in Collab is geïmplementeerd hopen we dat er meer aandacht voor is en dat je als POH de afspraken noteert die je met de patiënt hierover maakt. Het ingevulde plan kan geprint worden zodat je het aan de patiënt kan meegeven of opsturen.

Ook aan C-Boards is het longaanval actieplan toegevoegd.

Zie voor uitleg in Collab https://support.caresharing.nl/hc/nl/articles/115005807009-Hoe-werk-ik-met-het-longaanval-actieplan-

Zie voor uitleg in C-Boards https://support.caresharing.nl/hc/nl/articles/360000189038-COPD-zelfmanagement

Delen: