Vraag een gratis Behandelpaspoort aan

Het Behandelpaspoort is een boekje dat in samenspraak met een grote groep ouderen is ontwikkeld. Het zet aan om na te kunnen denken en te praten over wensen voor behandeling en zorg. Het ministerie van VWS stelt gratis een beperkt aantal Behandelpaspoorten beschikbaar voor onder andere huisartsen.

Het Behandelpaspoort lijkt op een echt paspoort en is ontwikkeld door specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet. Zij zag in haar praktijk dat patiënten behoefte hadden aan houvast bij het voeren van gesprekken over hun behandelwensen.

Het paspoort is niet alleen voor kwetsbare ouderen bestemd. Op elk moment in het leven kan het voor iedereen goed zijn aan te geven wat belangrijk is. Met het Behandelpaspoort heeft de patiënt een instrument tot zijn of haar beschikking waarmee wensen over behandeling en zorg concreet worden.

Als huisarts kunt u gratis paspoorten aanvragen zolang de voorraad strekt via www.behandelpaspoort.nl onder vermelding van uw functie en de motivatie van uw aanvraag.

Bron: LHV-site

Delen: