Documenten

Op deze pagina staan documenten die met chronische zorg en andere relevante thema’s binnen de eerste lijn te maken hebben. De ROHA ontwikkelt protocollen en geeft informatie over richtlijnen en regelgeving. Als je op de titel van het document klikt, kan je de inhoud direct online lezen.

ROHA documenten
Handout basistraining AF deel 2

Handout basistraining AF deel 1

Handout basistraining AF deel 3

Installatie Kardia app

ROHA Handout protocollen AF in HIS

Patiëntenbrief AF uit 2e lijn

Patiëntenbrief AF uit 1e lijn

Patiëntenbrief AF gedeelde zorg

Brief aan cardiologen ivm terugverwijzen

Zorgprogramma integrale chronische AF zorg

Format casuistiek astmaCOPD

Best practice 11

Best practice 10

Best practice 9

Best practice 8

Best practice 7

Best practice 6

Best practice 5

Best practice 4

Best practice 3

Best practice 2

Best practice 1

Kennisdocument Statines

Visie coöperatie ROHA

Presentielijst POH – Intervisie

Protocol monofilament

Protocol inspectie voeten

Protocol EAI NHG

Kwaliteitsbeleid

Flash Glucose Monitoring protocol

ROHA Meerjarenplan 2021-2023

Praktijkadressen diëtisten

GGZZ gesprekstool

Een volstrekt nieuw paradigma

Voorbeeld Register datalekken (dec 2020)

ROHA AVG Pakket september 2020

Registratie afspraken ouderenzorg (0420)

Handreiking Beter Oud

Verhuizing verpleeghuis Amsterdam

Infographic GLI (juni 2020)

Aanmeldformulier cBoards accounts