Presentatie richtlijn farmacotherapie DM2 okt 2021

Richtlijn Farmacotherapie van hoog risico patiënten met Diabetes Mellitus type 2.

Aanvulling op het bestaande NHG-stappenplan voor medicamenteuze behandeling van personen met DM2.

Versie: 1.1
Datum gepubliceerd: dinsdag 30 november 2021
Datum bijgewerkt: dinsdag 30 november 2021

Document downloaden

Document direct bekijken

(Op bepaalde apparaten zal de live preview niet werken wegens het ontbreken van de benodigde software)