Aanmelden

Webinars ketenzorgregistratie in het HIS

Aanmelden voor het webinar over ketenzorgregistratie in het HIS is niet meer mogelijk.


De ROHA biedt 9 nieuwe datums voor het webinar over ketenzorgregistratie in het HIS. In januari en februari was er veel belangstelling voor het webinar. Vandaar dat we nieuwe datums hebben gepland, tot en met september 2023.


Aanmeldformulier

Datum webinar(Vereist)
Naam(Vereist)
Type HIS

Eind januari en begin februari verzorgt de ROHA webinars over ketenzorgregistratie in het HIS. We gaan in op registratie in MicroHIS, TetraHIS en OmniHIS. Het webinar maakt je vertrouwd met registreren in het HIS en geeft je de kans om vragen te stellen. Alle medewerkers die ketenzorg registreren zijn welkom: assistenten, huisartsen en POH’s. Heb je interesse? Meld je tot 3 dagen voor het webinar aan.

Datum webinar(Vereist)
Type HIS