LSP

Het Landelijk Schakelpunt

  • Projecten

Uitwisselen van medische data via het LSP

Het LSP wordt in toenemende mate een basisvoorziening (meer dan 4500 huisartsenpraktijken hebben LSP). De overheid gaat elektronische uitwisseling van gegevens steeds meer bij wet verplicht stellen. Het LSP speelt hier voor huisartsenpraktijken een cruciale rol in. 

Via het LSP worden patiëntengegevens veilig gedeeld. Dit betekent in de praktijk dat het aantal functies dat kan worden uitgevoerd met het LSP zal toenemen de komende jaren

Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland zijn aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen en VVT-instellingen.

Onderstaande tabel geeft welke functies via het LSP werken en hoe de ontwikkelingen er uit zien voor de huisartsenpraktijken.

Functie
Inzien van de professionele samenvatting van de huisartsgegevens door:

  • De huisartsenpost in de eigen regio
  • Tijdelijke corona opt-in: SEH kan huisartsgegevens inzien + landelijke inzage+ alle patiënten

Planning
Werkt

Toestemming patiënt
Ja, uitdrukkelijke toestemming van de patiënt benodigd via de huisarts

*Inzage geldt op het moment dat het nodig is, inzage deel van de gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling

Functie
Inzien van medicatiedossier bij de apotheek, of apotheken, door:

  • Huisartsenpost
  • Andere (dienst)apotheken.
  • Medisch specialisten (in ziekenhuizen en andere aangesloten zorginstellingen).
  • Tijdelijke corona opt-in: landelijke inzage+ alle patiënten

Planning
Werkt

Toestemming patiënt
Andere zorgaanbieders kunnen deze gegevens bekijken als dat nodig is voor de behandeling. Maar zij zien niet alle informatie. Wat zij zien, hangt af van hun beroepsgroep.

Functie
Receptenverkeer (medicatiegegevens) tussen huisarts en apothekers (vervangt Edifact)

Planning
Verwacht start eind 2021

Functie
Verhuis patiëntendossier tussen huisartsen (ipv ION/Vecozo/Zorgmail)

Planning
Verwacht start Q1 2022

Functie
Ketenzorg:
Koppeling tussen het His en cKIS
Koppeling tussen het His en cBoards (vervangt OZIS)

Planning
Verwacht implementatie gereed 01-01-2022. Start implementatie juni 2021

Functie
*Geldt alleen voor Omnihis, Promedico
Medische data uitwisseling Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
Dossier inzage door patiënt via DVZA

Planning
Verwacht implementatie gereed 01-07-2021

#LSP

Nieuwsbrief OPEN, augustus 2022

AHa nieuwsbrief 2

AHa nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 11 project OPEN

Nieuwsbrief OPEN van de AHa

Nieuwsbrief 9 project OPEN

Nieuwsbrief 8 project OPEN

Nieuwsbrief 7 project OPEN

Instructies en aansluiten

Bekijk onze pagina Instructie LSP voor meer informatie.

Vragen en contact

Huib Hoogendijk
hhoogendijk@rohamsterdam.nl
06-54230873
bereikbaar maandag t/m donderdag