Ketenzorgregistratie in het HIS

  • Projecten

Ketenzorg registratie van het KIS naar het HIS

De ROHA is bezig met het mogelijk maken van registratie van de ketenzorgprotocollen in het HIS. De POH kan dan in het HIS de registratie van de ketenzorgprotocollen gaan verwerken . Zo wordt de wens van veel huisartsen en POH’s, om in één systeem (samen) te werken, vervuld. Drie pilotpraktijken van de ROHA voerden dit inmiddels in en zijn zeer tevreden over het resultaat.

Andere processen in de ketenzorg (verwijzen, consulteren, rapportage, werklijsten, declareren) blijven ondersteund door het KIS: cKIS (Caresharing) tot zeker 2022.

Status van het ROHA project “HIS/ KIS”

Het doel van het project is het verhogen van de kwaliteit van registratie en het verbeteren van overzicht van de patiënt door middel van registratie in het HIS van DM/COPD/CVRM/Ouderenzorg. Je zal worden benaderd door het ROHA bureau. De verwachte tijdslijn en stappen zijn als volgt:

Stap 1: De OZIS-koppeling worden per praktijk vervangen door LSP-ketenzorg (verwachting vanaf zomer 2021).

Stap 2: De ROHA begeleid de praktijken bij het overstappen naar werken met ketenzorgprotollen in het HIS (verwachting najaar 2021).