ICT-stimuleringspakket

  • Projecten

Het ICT-stimuleringspakket is bedoeld om praktijken in staat stellen om mee te kunnen gaan met alle technologische ontwikkelingen die het werk in de praktijk ondersteunen en aansluiten op de landelijke wet- en regelgeving.

Op basis van een online scan en een (beeld)belafspraak krijgt een praktijk een ICT advies.

Hierdoor heeft de praktijk de basis op orde, zodat goede zorg op afstand geboden kan worden en tenminste aansluiting op LSP is gerealiseerd. De praktijk kan optimaal gebruik maken van het Patiëntenportaal.

Patiëntenportaal

Veel praktijken willen de mogelijkheden van het patiëntenportaal verder gaan benutten en het gebruik ervan stimuleren. Te denken valt aan uitleg op de praktijk van het gebruik, de inzet van e-mailing naar patiënten, verzamelen van e-mailadressen, etc. Het aanbod is inmiddels rond. Praktijken worden gebeld of kunnen zelf contact opnemen.

Meer informatie over patiëntenportaal

Systeembeheer professionaliseren (o.a. mailverkeer stroomlijnen)

Er wordt meer gebruik gemaakt van veilige zorgmail en ander mailverkeer. Een aantal praktijken geeft aan dat het mailverkeer verder gestroomlijnd kan worden. De ROHA gaat daarom samen met een aantal systeembeheerders een aanbod ontwikkelen. Hiermee verstevigen we dan ook de samenwerking tussen de ROHA en systeembeheerders. Het belang van goed systeembeheer en een vakkundige systeembeheerder neemt toe: IT-veiligheid zal steeds belangrijker worden in de huisartsenpraktijk. De overheid zal in de komende jaren met strengere normen komen.

Beeldbellen, wachtkamerschermen, dossiers omzetten/ inscannen

Daarnaast hebben wij ook een aantal ‘overige’ thema’s geïnventariseerd, zoals vragen over beeldbellen (voorzieningen op orde brengen, instructies en webinar beeldbellen inclusief vervolgsessie indien nodig), installeren van wachtkamerschermen en omzetten van papieren dossiers naar digitale dossiers.

Inzet van student voor 8 uur

De inzet van een student voor acht uur is nog in ontwikkeling. We zijn nog aan het inventariseren, mede op basis van de gesprekken met de praktijken, wat geschikte werkzaamheden zouden kunnen zijn en hoe we de inzet van studenten kunnen koppelen aan bovengenoemde thema’s.

#ICTstimuleringspakket

Update ICT Stimuleringspakket ROHA

Vragen en contact

Bij vragen zijn wij te bereiken via de onderstaande gegevens.

Vragen over declaratieformulier en IT-gerelateerde zaken:

Huib Hoogendijk
hhoogendijk@rohamsterdam.nl
06-54230873
bereikbaar maandag t/m donderdag

Vragen over patiëntenportaal en inzet medisch student:

Claudia Borsch
cborsch@rohamsterdam.nl
06-39599383
bereikbaar maandag t/m donderdag