Digitale ondersteuning

Het ICT-team van de ROHA ondersteunt huisartsenpraktijken zo veel mogelijk bij het oplossen van vragen en uitdagingen voor de toekomst. Het geeft richting en wegwijzers in het complexe ICT-landschap. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij praktijk specifieke onderdelen, zoals advies over de aankoop van systemen of programma’s in de praktijk.

ROHA digitale ondersteuning

Ook bij (stedelijke) projecten helpt de ROHA praktijken te vernieuwen, in de vorm van projectleiding en uitvoering. Naast ondersteuning zorgt het team voor educatie, innovatie, populatie-inzicht en regionale afstemming.

Het ROHA ICT-team bestaat uit:

Bekijk hieronder waarmee we jou met ons vaste aanbod en lopende projecten kunnen helpen.

Vast aanbod

cBoards

Ondersteuning van de communicatie met zorgverleners, mantelzorgers en patiënten.

Alle informatie

Patiëntenmailing

De ROHA kan de praktijk ondersteunen bij het klaarzetten en versturen van een mailing.

Alle informatie

LSP

ROHA-leden actief benaderen en ondersteunen bij het aansluiten op de beveiligde zorginfrastructuur.

Alle informatie

ICT-stimuleringspakket

Praktijken in staat stellen om mee te kunnen gaan met alle technologische ontwikkelingen.

Alle informatie

Lopende projecten

OPEN

De patiënt kan het medisch dossier online inzien bij de huisarts.

Alle informatie

HIS/KIS

Verhogen kwaliteit van registratie en verbeteren overzicht van patiënt.

Alle informatie

Beeldbellen

Praktijken informeren over de verschillende mogelijkheden van beeldbellen.

Alle informatie

DHoTS

Een CVRM-zorgdienst opzetten waarbij patiënten op afstand gemonitord kunnen worden.

Alle informatie

Caresharing

Klik hier voor een volledig overzicht.