CVRM weetjes

De risicocategorie Zeer hoog risico op HVZ is toegevoegd aan alle patiënten die in Collab in de HVZ-module (secundaire preventie) zitten. Bovenaan de patiëntenkaart en in de werklijsten is deze categorie terug te vinden.

We blijven jullie aandacht vragen om bij de patiënten die in de VVR-module (primaire preventie) zijn ingedeeld goed te beoordelen of zij daar terecht staan. Kijk naar de risicocategorie waarin de patiënt valt. Indien het risico laag is, overweeg dan met de patiënt te bespreken of stoppen met medicatie  een optie zou kunnen zijn. Een stappenplan voor het stoppen met medicatie is hier te lezen https://www.rohamsterdam.nl/document/stappenplan-staken-medicatie-voor-patienten-met-laag-matig-risico-bij-cvrm-januari-2020/

LEEFH (Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart-Vaatziekten) is gestart met een landelijke Familiaire Hypercholesterolemie (FH) educatie serie. Wil je als huisarts weten wat jouw rol bij FH is of meer informatie nodig hebben? Zie https://cvgk.nl/2020/05/27/familiaire-hypercholesterolemie-de-rol-van-de-huisarts/ en https://cvgk.nl/2020/06/10/hulpmiddelen-om-fh-op-te-sporen/

Delen: