ROHA-blog coronavirus - Centraal informatiepunt
ROHA

ROHA-blog coronavirus

Centraal ROHA-informatiepunt

Zoeken
Generic filters
Digitale ondersteuning
Chronische zorg
Financiering
Handige links
Overig
menu

ROHA-blog coronavirus

Omdat het coronavirus dagelijks nieuwe informatie oplevert is deze pagina speciaal voor onze leden aan de website toegevoegd. Als ROHA-team en bestuur willen we onze leden zoveel mogelijk ondersteuning bieden. We monitoren alles nauwgezet en houden jullie op de hoogte van wat er toe doet. Lees in dit blog dan ook dagelijks al het nieuws en relevante informatie voor de ROHA-praktijken en aangesloten ketenpartners. 


Contact

Voor suggesties, ideeën en vragen kan je contact opnemen met Yvonne de Vries, (ydevries@rohamsterdam.nl).


Voor inhoudelijke informatie over het coronavirus zelf verwijzen we je naar onderstaande websites.

27-05-2020

Update begrijpelijke voorlichting nieuwe maatregelen coronavirus

Naar aanleiding van de laatste maatregelen heeft Pharos de meest actuele eenvoudige informatie over het coronavirus voorzien van een update. Deze informatie is inmiddels beschikbaar in zes andere talen. Aan de overige vertalingen wordt gewerkt.

Bekijk het overzicht met alle printbare versies
Oude geprinte versies zijn tot 1 juni nog relatief veilig, maar niet meer actueel. Zorg dat je op tijd de nieuwste versie gebruikt.

Bron: nieuwsbrief Pharos

13-05-2020

Longfysiotherapie voor ex-coronapatiënten

Longrevalidatie Netwerk Amsterdam (LoRNA) is het lang netwerk voor longfysiotherapie. Als longfysiotherapeuten kunnen wij veel voor de revalidatie van ex-coronapatiënten betekenen.

De ziekte heeft veel impact op de longen en in sommige gevallen kan er zelfs blijvende schade kan optreden. De gehele conditie, zowel lichamelijk als geestelijk, zal moeten herstellen.

De patiënt ontvangt persoonsgerichte zorg in alle fasen van het revalidatietraject.

In de meeste gevallen zullen de volgende componenten aanwezig zijn: 

 • ademhalingstherapie (waaronder adem spiertraining en adviezen voor goede hoesttechnieken);
 • conditie- en spierkrachtopbouw;
 • coaching.

We werken indien geïndiceerd ook samen met andere disciplines, zoals diëtisten, om de beste zorg te kunnen leveren.

De behandeling vindt plaats binnen de gestelde veiligheidsregels vanuit de overheid. Op dit moment is vergoeding voor fysiotherapie bij coronarevalidatie nog afhankelijk van de aanvullende verzekering. Hopelijk past de overheid de regels aan zodat deze vergoeding geleverd kan worden vanuit het basispakket.

Deelnemende fysiotherapeuten en praktijken zijn te vinden op https://lornamsterdam.nl

Bron: Longrevalidatie Netwerk Amsterdam

13-05-2020

Beeldbellen beschikbaar in cBoards

Via cBoards kun je nu beeldbellen met patiënten en andere zorgverleners. Wat je daar voor moet doen? Maak een videoconsult boards aan voor een patiënt of activeer in de corona boards de tab ‘Beeldbellen’. Vanaf 28 mei is deze tab ook te activeren in de andere boards (bijvoorbeeld in de ouderenzorg board of zelfzorg CVRM-zorg).

Beeldbellen is direct beschikbaar voor de zorgverleners die via ons al een cBoards premium account hebben. Bekijk hieronder de handleidingen om te zien hoe je via cBoards kan beeldbellen.

Heb je nog geen cBoards premium account? Vraag deze dan bij ons aan (zie hieronder) en profiteer van het gratis gebruik in de eerste drie maanden.

cBoards premium account aanvragen
Stap 1: vul dit aanmeldformulier in.
Stap 2: stuur het ingevulde aanmeldformulier naar cboards@rohamsterdam.nl

Een medewerker van de ROHA vraagt de accounts voor je/jullie aan bij Caresharing. Van Caresharing ontvang je bericht als het account is geactiveerd.

Webinars
Caresharing organiseert webinars met uitleg over de werking van beeldbellen via cBoards. De data en tijdstippen zijn bekend. Deze zijn geplaatst op de pagina “Scholingen”. De link is voor alle scholingen gelijk.

Handleidingen
Zorgprofessional: https://intercom.help/caresharing/nl/articles/3955174-beeldbellen-in-cboards-voor-zorgprofessional

Patiënt: https://intercom.help/caresharing/nl/articles/3955352-beeldbellen-in-cboards-voor-patient 

Informele zorgverlener:  https://intercom.help/caresharing/nl/articles/3955321-beeldbellen-in-cboards-voor-informele-zorgverlener

Wekelijks online vragenuur
Heb je na het volgen van de webinar nog een vraag? Of wil je een keer oefenen? Doe dan mee aan het online vragenuur en stel je vragen aan Evelien Vos, projectleider eHealth van de ROHA. Je mag je vraag ook mailen naar evos@rohamsterdam.nl

06-05-2020

Stappenplan opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens coronacrisis

Het stappenplan is in nauwe samenwerking tussen het KNGF, de SKF, het PPN en de NVvP tot stand gekomen. Het is een antwoord op de vele vragen die op dit moment leven bij zorgverleners in de 1e lijn over het opschalen van hun werkzaamheden. Immers, noodzakelijke zorg (voor zowel voormalige coronapatiënten als andere patiënten) wordt op dit moment uitgesteld en patiënten zelf vertonen zorgmijdend gedrag vanwege vermeende besmettingsrisico’s. De samenwerkende organisaties zien dat uitstel van zorg kan leiden tot irreversibel functieverlies bij patiënten. Met dit triage stappenplan willen zij de paramedische zorg in Nederland op een veilige en verantwoorde wijze opschalen.

NB: Dit document is een leidraad, een advies ter ondersteuning van de professionele afweging.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)

06-05-2020

Diëtisten luiden noodklok voor ondervoeding bij ouderen

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) vraagt via een brandbrief aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. Het huidige beleid voor thuisisolatie van ouderen vergoot het risico op ondervoeding bij deze kwetsbare groep. Goede voeding draagt bij aan een goede weerstand en is dus van extra groot belang in deze tijd. De NVD vraagt, samen met andere deskundigen, aandacht voor het risico op ondervoeding. “Wij roepen alle thuiszorgorganisaties, ouderenorganisaties, huisartsen, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars dringend op om het belang van de juiste en voldoende voeding bij ouderen hoog op de agenda te zetten”, aldus Bianca Rootsaert, voorzitter van de NVD. Kwetsbare ouderen moeten niet alleen worden beschermd tegen het coronavirus, maar ook tegen de verdergaande gevolgen van de maatregelen.

Onder normale omstandigheden is ondervoeding bij thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar al een fors probleem: ondervoeding treft 15% tot 20% van de mensen. Bij ouderen met thuiszorg is dat zelfs 30% tot 40%. In tijden waarin het belangrijk is dat de weerstand optimaal is, is aandacht voor het behoud van een goede voedingstoestand extra belangrijk. Met de huidige maatregelen om het Covid-19 virus in te dammen, vreest de NVD dat het probleem van ondervoeding groter zal worden, doordat kwetsbare ouderen het moeten doen met nog minder zorg en aandacht van familie, bekenden en buren.

De NVD roept iedereen in de thuiszorg, bij huisartspraktijken, in de ouderenzorg en mantelzorgers op om expliciet aandacht te hebben voor de voedingstoestand van de ouderen in ons land. Marian de van der Schueren, lector Voeding en Gezondheid en NVD-lid: “Een goede voeding draagt bij aan een goede weerstand. Extra aandacht voor een goede voeding is noodzakelijk, zeker nu, door thuisisolatie of door een (te) eenzijdig voedingspatroon, het risico op ondervoeding toeneemt.”

Vroegtijdig signaleren ondervoeding met test
Verschillende organisaties, waaronder de NVD, hebben hun krachten gebundeld en een website ontwikkeld om ondervoeding tijdig te herkennen. Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld. De tests brengen het voedingspatroon en de mate van ondervoeding en bewegen in beeld. Daarnaast staan op de website ook handige adviezen, leuke recepten en praktische instructies voor zorgverleners.

De NVD heeft hiervoor onder andere een handige flyer en infographic ontwikkeld.

Over ondervoeding
Ondervoeding heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand en functionaliteit van ouderen. Als ouderen te weinig (eiwitten) eten en te weinig bewegen, verliezen ze bovendien spiermassa en spierkracht. Dit verlies is moeilijk te herstellen en resulteert in blijvende verslechtering van hun gezondheidstoestand. Om ondervoeding te voorkomen is het belangrijk om voldoende te eten en te bewegen. Een optimaal voedingspatroon bestaat uit een gevarieerd menu, met voldoende brandstoffen (energie) en bouwstoffen.

29-04-2020

Ramadan en corona-virus

Dit jaar ziet de ramadan er anders uit dan in andere jaren. We blijven zo veel mogelijk thuis. En we houden anderhalve meter afstand van elkaar. 

De GGD plaatste online een filmpje waarin verschillende mensen vertellen over het coronavirus en over de ramadan. Ook vertellen ze wat je kunt doen om gezond te blijven. Zo kun je goed op elkaar en en op jezelf letten. 

Het filmpje is beschikbaar in het Turks, Marokkaans Arabisch, Marokkaans Berbers.
Ook is er een verkorte versie in drie talen.

Ook is er een speciale webpagina over dit onderwerp gemaakt:  https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/ramadan-corona/ , waarnaar je kunt verwijzen.

23-04-2020

Update vanuit crisisteam inzake noodmaatregel LSP

Van veel meer patiënten die de huisartsenpost bezoeken zijn nu de waarneemgegevens in te zien. Deze tijdelijke extra LSP-inzage heeft gevolgen voor uw werk in de huisartsenpraktijk en voor het werken op de huisartsenpost. Ook is het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn hierover. In dit bericht vertellen we u hier meer over. Naar schatting komen door deze maatregel van acht miljoen extra mensen de gegevens beschikbaar. Op donderdag 16 april is de nieuwe werkwijze ingegaan, op alle plekken waar wordt gewerkt met het LSP.

De omvang en voorwaarden van deze maatregel
Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het tijdens de crisis ook toegestaan om de Professionele Samenvatting via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt.

Het gaat dus om alle patiënten die geen keuze hebben gemaakt over wel of niet inzage via het LSP.

Daarnaast is nu van alle patiënten (behalve degenen die bezwaar hebben gemaakt) de professionele samenvatting ook in te zien op de SEH, als ze daar terechtkomen. Zowel op de post als op de SEH worden de gegevens alleen geraadpleegd als de patiënt zich daar meldt en als de patiënt er ter plekke mondeling toestemming voor geeft.

Achtergrond van dit project
LHV, NHG, InEen en de Patiëntenfederatie hebben de overheid om deze tijdelijke maatregel gevraagd, om te zorgen voor een snellere en betere triage en beoordeling van patiënten op de huisartsenposten en SEH. Ook zijn we met de leveranciers van de HIS’en, de systemen op de huisartsenposten en de VZVZ om tafel gegaan, om te zorgen dat zij de technische aanpassingen zouden doorvoeren.

Meer informatie over dit project vindt u op www.inzageopdehap.nl.

Bovengenoemde is van toepassing op het LSP
Technisch is het mogelijk dat de gegevens van de huisarts via de Whitebox op de SEH zichtbaar zou kunnen zijn. Dit is echter een zodanige procedure dat er een administratieve handeling nodig is op de Hap, die praktisch niet te realiseren is. Daarnaast zouden er op de SEH verschillende werkwijzen van opvragen van gegevens moeten plaatsvinden wat door hen niet gewenst is.

Dit betekent dat op deze wijze de gegevens via de Whitebox niet op de SEH’s beschikbaar komen.

Het crisisteam Amsterdam heeft in overeenstemming met de landelijke taskforce besloten inzage op de SEH door de Whitebox niet te faciliteren. Mogelijk is dat in de tweede fase van de corona opt-in beter te realiseren is.

Wij adviseren huisartsen als zij dat nog niet hebben gedaan om zich aan te melden op het LSP.

Ook dit kan een tijdelijke aanmelding zijn die na de crisis ongedaan gemaakt wordt.

Registratie overdracht afspraken ouderenzorg in LSP
Om een goede overdracht te ondersteunen waarbij essentiële informatie goed zichtbaar is via LSP op de HAP, zoals behandelwensen en  contactpersonen, is een werkwijze ontwikkeld door het Corona Crisisteam Huisartsenzorg Amsterdam en de stuurgroep Ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) , zie bijlage Registratie Afspraken ouderenzorg Amsterdam LSP.

Overgenomen uit berichtgeving Crisisteam aan HaROP-coördinatoren 22 april 2020

23-04-2020

Nieuwe webpagina rond corona GGD Amsterdam

We maken u graag attent op de aangeboden communicatiemogelijkheden van de GGD in coronatijd. Op de website http://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus zijn informatiepagina’s voor zorgpartners en zorgprofessionals toegevoegd waar u verschillende zaken rond corona en gezondheid kunt vinden. Om u nog meer te ondersteunen is er een speciaal corona-telefoonnummer en bieden we online GGD-meetings op maat aan.

Informatiepagina’s website uitgebreid
Op de GGD website kunt u als zorgpartner en als zorgprofessional actuele informatie vinden die van pas komt binnen de eigen organisatie, om het werk verantwoordelijk te doen en om zelf gezond en fit te blijven in deze tijd. Ook vindt u allerlei anderstalige informatie.

Speciaal corona-telefoonnummer
Er ontstaat al snel onrust op afdelingen wanneer feiten en fabels door elkaar heen lopen. Daarom is er voor zorg- en welzijnsinstellingen en alle leidinggevenden bij directies, stadsdelen en regiogemeenten een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld. Het medisch geschoolde personeel aan de telefoon geeft u de juiste informatie en ondersteunt op onderstaand nummer: Corona vragen 020 5555 202 (ma t/m vrij 9.00 – 21.00 uur en za en zon 10.00 – 17.00 uur).

Ook zijn we ook via onze andere nummers actief.

Burgers
Algemene vragen 0800-1315 (ma t/m zo 8.00 – 20.00 uur)
Specifieke GGD vragen (020) – 555 5202 (ma t/m vrij 9.00 – 21.00 uur en za en zo 10.00 – 21.00 uur).

Zorgprofessionals
Telefoon (020) 555 5105 (ma t/m zo 9.00 – 21.00 uur)

Online GGD-meeting op maat
Heeft u vragen als zorgprofessionals? Komt u iets tegen in de wijk of groep dat u graag met de GGD bespreekt? De GGD organiseert online meetings op maat via Zoom (ook voor niet Nederlandstaligen). Onze deskundigen van diverse afdelingen staan voor u klaar en gaan graag met u in gesprek!
Wilt u een online meeting aanvragen? Stuur een mail naar mmartens@ggd.amsterdam.nl

Informatie GGD Amsterdam

15-04-2020

Tijdelijke uitbreiding inzage huisartsendossiers voor spoedzorg (Corona opt-in)

Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van méér patiënten te raadplegen.  Uit alle dossiers kan de professionele samenvatting (PS) op de HAP en SEH geraadpleegd worden, onder voorwaarde dat patiënten daartoe toestemming geven. Dat kan ook terplekke aan de telefoon. Inzage kan ook verkregen worden voor patiënten die niet (meer) in staat zijn toestemming te geven. Dossiers van patiënten die expliciet “nee” hebben laten registreren in hun huisartsendossier blijven niet toegankelijk op de HAP en SEH.  In de PS kan de behandelaar op de huisartsenpost of de SEH de morbiditeit en eventueel genoteerde wensen ten aanzien van het levenseinde inzien.  Daarnaast is het van belang om de eventuele corona-status te kunnen inzien, Inzage in het dossier verhoogt de snelheid en kwaliteit van de triage in de spoedzorg.

Uitbreiding inzage dossiers via LSP start vanaf 15 april op HpA en SEH.
Vanaf 15 april gaat deze Corona opt-in regeling bij  HpA in werking voor praktijken die het LSP zijn aangesloten.  Daarnaast zijn dossiers zijn dan ook op andere huisartsenposten en SEH’s in het land raadpleegbaar.

Whitebox
– Whitebox kan alleen Corona opt-in faciliteren voor Tetrahis en niet op korte termijn voor Microhis.
– Het advies van DXC (Microhis) is: al heb je de Whitebox sluit ook aan bij het LSP.
– De overige Huisartsensystemen hebben nog geen koppeling met de Whitebox.

Conclusie
Omdat het voor patiënten belangrijk is dat hun gegevens op alle huisartsenposten en SEH’s in Nederland te raadplegen moeten zijn, adviseren wij de Amsterdamse huisartsen de gegevens van hun patiënten via het LSP beschikbaar te stellen.

Voor patiënten en zorgverleners is het juist nu belangrijk dat er nu een systeem is voor raadpleging van dossiers. Daarom adviseren wij de huisartsen die nog geen aansluiting hebben op het LSP dit zo snel mogelijk te regelen. Wellicht dat in de toekomst de Whitebox dezelfde functionaliteit kan bieden als het LSP. In dat geval is dat het een alternatief naast het LSP.

Versnelde aansluiting LSP nu mogelijk

Ter ondersteuning van de Corona-opt in is een versnelde aansluitprocedure LSP ingesteld.  Medewerkers van ROHA en Sigra nemen de administratieve rompslomp voor huisartspraktijken uit handen. Leden van de ROHA kunnen zich melden bij Huib Hoogendijk hhoogendijk@rohamsterdam.nl of 06 54230873).  Niet Roha-leden kunnen zich melden bij Cunera van der Linden (Sigra qlinden@xs4all.nl of 06 19975901). In het kader van goede en veilige spoedzorg verzoeken wij u dringend alsnog gebruik te maken van de versnelde aansluiting op het LSP.

Voor de kosten en vergoedingen zie onderstaand document.

09-04-2020

Chronische zorg op afstand

In het ROHA corona-blog hebben wij vandaag een nieuw tabblad opgenomen genaamd “chronische zorg”. Hieronder treffen jullie alle berichten aan die betrekking hebben op de chronische zorg. Wil je het tabblad bekijken, klik hier.

09-04-2020

Laptop- en internetactie voor kwetsbare Amsterdammers

De Gemeente Amsterdam stelt laptops en internet (dongels) beschikbaar voor kwetsbare Amsterdammers en vraagt onder andere huisartsenpraktijken te helpen bij de verspreiding ervan.

Ken je mensen die een laptop of internet kunnen gebruiken om contact te kunnen blijven onderhouden met familie en vrienden of om digitaal consult met de huisarts te kunnen doen én wil je helpen bij het uitdelen van deze digitale hulpmiddelen meld je dan hier aan.

08-04-2020

Stedelijke update crisis Covid-19 voor POH Ouderen regio Amsterdam

In deze update (zie PDF onderstaand) staan recente stedelijke ontwikkelingen in de zorg voor ouderen tijdens de crisis door COVID-19. Het is goed om van deze informatie op de hoogte te zijn, en mee te nemen in jullie werk. Werk wat er nu vast totaal anders uit ziet dan voor deze crisis. 

Een groot deel van de nieuwsitems hieronder komen uit de nieuwsbrieven die namens het crisisteam dagelijks naar de HaROP-coördinatoren worden verstuurd. Wij hebben hieruit voor jullie een selectie gemaakt, aangevuld met andere relevante informatie en tips. Heb jij zelf informatie, tips of vragen die je graag met een collega POH-O wilt delen? Mail deze naar Sabina Mak (s.mak@elaa.nl). 

Onderwerpen in deze 1ste stedelijke update voor POH-O:

 • Overzicht van contactgegevens van de relevante organisaties en (welzijns) initiatieven voor ouderen in de stad.
 • Stedelijke afspraken levering zorg vanuit thuiszorgaanbieders.
 • Kwetsbare ouderen uit de praktijk proactief bellen vanuit de huisartsenpraktijk + tips voor gesprek.
 • Aanmeldportaal Cordaan zorgportaal (ELV lijn). 
 • Corona thuiszorgtteam. 
 • Arkin hulplijn voor zorgprofessionals. 
 • Websites met betrouwbare en actuele informatie over covid-19.
03-04-2020

Dokter Livia over de coronapandemie

02-04-2020

Hulp voor Hulpverleners

De druk op zorgverleners op de huisartsenpost wordt steeds groter vanwege de coronacrisis. Dit kan psychische klachten veroorzaken. Herken jij bijvoorbeeld klachten van oververmoeidheid, angst, stress of somberheid? En wil je hierover met een collega hulpverlener in gesprek? Maak dan gebruik van Hulp voor Hulpverleners. Zie hiervoor onderstaande flyer.

02-04-2020

Longfonds volop in voorbereiding op nieuwe patiëntengroep door corona

Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten door het coronavirus. Hoewel de piek van het aantal besmettingen nog moet komen, is nu al duidelijk dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt. ‘We moeten nú beginnen deze populatie zichtbaar te maken’, zegt directeur Michael Rutgers. ‘Daarvoor is onderzoek en ondersteuning nodig. We willen er hoe dan ook voor deze mensen zijn.’

Oplossingen voor een toekomstige groep patiënten
Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgt de advieslijn van het Longfonds vijf keer zoveel vragen dan normaal. Dat aantal zal naar verwachting flink toenemen naarmate meer mensen een ernstige coronavirus-infectie hebben meegemaakt. ‘Covid19 is een nieuw virus, waardoor nog veel onduidelijk is over toekomstige klachten, het beloop van de ziekte en eventuele complicaties. Juist om die reden is het van groot belang dat er nu oplossingen worden ontwikkeld voor deze toekomstige groep patiënten’, zegt Michael Rutgers.

De schattingen over aantallen patiënten met blijvende gevolgen voor longen zijn in ontwikkeling. Vooral patiënten die op de Intensive Care moeten worden beademd, hebben risico op blijvende schade aan het longweefsel. Longarts Leon van den Toorn is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Longziekten en Tuberculose (NVALT): ‘Er kunnen ontstekingen ontstaan die zorgen voor littekenweefsel op de longen. Dit kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen. Er ontstaat een nieuwe longziekte.’

‘Corona Obstructive Lung Disease (COLD)’
Samen met de Long Alliantie Nederland ontwikkelt het Longfonds een onderzoeksplan voor deze nieuwe doelgroep. Daarin wordt onder andere samengewerkt met de Longartsen koepel NVALT, de COPD & Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG) en de wetenschappelijke organisatie van longonderzoekers (NRS). ‘We hebben dus te maken met een nieuwe longziekte, die we voorlopig de ‘Corona Obstructive Lung Disease (COLD)’ noemen. We willen de mensen met COLD gedurende langere tijd gaan volgen’, legt Rutgers uit.

Deze zogenoemde ‘cohortonderzoeken’ hebben als doel in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de coronavirusinfectie op de longfunctie en op het leven van de patiënten na hun herstel, zowel medisch-technisch als psychosociaal. Daarnaast wil het Longfonds het nazorg- en behandeltraject ontwikkelen en de patiënten ondersteunen met voorlichting en advies.

Nieuwe infrastructuur
Deze nieuwe infrastructuur zal in korte tijd – rond de zomer van 2020 – moeten zijn opgezet. ‘We staan voor een enorme uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat we dit samen met partners en met steun van zoveel mogelijk mensen en partijen voor elkaar kunnen krijgen’, aldus Rutgers.

Oproep nieuwe coronapatiënten
Het Longfonds roept mensen die nu of in de toekomst klachten hebben na het herstel van het coronavirus contact op te nemen. Dat kan via service@longfonds.nl of door te bellen met 033-4341212.

Overgenomen uit nieuwsbrief Long Alliantie Nederland – maart 2020.

01-04-2020

Broeders en zusters door Barth Kappeyne van de Coppello

01-04-2020

Begeleiding van patiënten met Astma en COPD in de eerste lijn tijdens CORONA-pandemie

Standpunt CAHAG 31 maart 2020

Patiënten met een obstructieve longziekte lijken een verhoogd risico te lopen op een ernstig beloop van een COVID-19 infectie. Een longaanval kan veroorzaakt worden door virale verwekkers zoals COVID-19, maar ook nog steeds door een “normale” luchtweginfectie (viraal/bacterieel) of andere luchtwegprikkel. Bij patiënten met een COVID-19 infectie treedt geregeld een verslechtering op nadat de patiënt al een dag of 7 relatief milde klachten gehad heeft. De casusbeschrijvingen uit o.a. Brabant vermelden dat een patiënt vanaf dag 8 snel achteruit kan gaan. Een dergelijk beloop lijkt dus suggestief voor COVID-19.

 • 80% van de infecties verloopt mild
 • Karakteristiek: na 5-7 dagen (max 13 dagen) acute verslechtering waarbij vooral vermoeidheid en uitputting op voorgrond staan (kortademigheid dus minder!)
 • Instrueer patiënten duidelijk en laat direct contact opnemen bij achteruitgang!
 • Bij achteruitgang: overleg met longarts

Onderstaande adviezen zijn een aanvulling op de huidige NHG-richtlijnen.

Patiënten met astma en COPD met verergering van luchtwegklachten tijdens Corona pandemie

In verband met een mogelijk ernstiger beloop van een longaanval wordt geadviseerd actief te monitoren, per dag of meerdere keren per week. Zoveel mogelijk worden patiënten telefonisch te woord gestaan. Hierbij wordt de anamnese afgenomen en een longaanval geregistreerd. Zijn er aanwijzingen voor extra kwetsbaarheid? Per regio wordt afgesproken hoe een patiënt zo nodig gezien kan worden.

Diagnostische bepaling: nieuwe exacerbatie COPD/astma ‘ja’

E-regel coderen (adviezen NHG website):

 • Ongerustheid over het coronavirus/COVID-19
  A27 Angst voor andere ziekte. Aanpassen omschrijving: Ongerust/vragen COVID-19
 • Bij verdenking COVID-19
  R74 acute infectie bovenste luchtwegen. Toevoegen omschrijving: Verdenking COVID-19
 • Bij patiënten met COVID-19
  R83 Andere infectie(s) luchtwegen. Aanpassen omschrijving: COVID-19

Therapie

Prednisolon:

 • Bij een milde longaanval (mild piepen, gering verlengd expirium, geringe klachten) kan eerst ophogen van inhalatiecorticosteroïden (ICS) dan wel ophogen van ICS/LABA tot maximale dosering en het toevoegen/maximaliseren van rescue luchtwegverwijdende medicatie overwogen worden
 • Bij klinische aanwijzingen voor een ernstiger longaanval wordt (ook bij verdenking COVID-19) een prednisolon stootkuur geadviseerd
 • Luchtwegverwijders en inhalatiecorticosteroïden (ICS) worden te allen tijde gecontinueerd

Antibiotica:

 • Heeft patiënt geen koorts en geen tekenen van pneumonie of ernstige purulente bronchitis dan is er geen indicatie voor antibiotica
 • Bij verdenking van COVID-19 of ander viraal infect, zonder verdere aanwijzingen van een bacterieel infect, is er geen indicatie voor antibiotica
 • Bij aanwijzingen voor een bacterieel infect (koorts en tekenen van een purulente bronchitis zoals verandering van sputum of productief hoesten) start antibiotica (ook bij verdenking van gelijktijdig COVID- 19)

Patiënten wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven in navolging van de richtlijnen van het RIVM.

Monitoring: let op alarmsymptomen
Vaak ontstaat een restrictief beeld met desaturatie. Bij deze groep met een vermoeden op een longaanval het volgende in beeld brengen voor het bepalen vervolgbeleid:

A:  Hoorbare ademhaling of stridor
B:  Ademfrequentie: >24/minuut
Saturatie <92% (bij COPD <88%)
Saturatie <94% bij comorbiditeit of hoge ademfrequentie
NB: Patiënt lijkt niet benauwd, ook bij lage saturatie. Meet altijd!
C:  Systolische RR <100 mmHg of > 40 mmHg lager dan normaal Pols: >100/minuut
D:  Sufheid, traagheid en verwardheid
Vergeet de glucose niet bij diabeet of minder alert
E:  Temperatuur >38C

Controle van patiënten met STABIEL astma en COPD
Patiënten die eigenlijk voor reguliere astma of COPD-controle zouden komen, kunnen zo veel mogelijk telefonisch gemonitord worden.

COPD

Voorbereiding telefonische controle COPD:

 • Maak een afspraak voor een telefonische controle van de COPD
 • Stuur van tevoren een CCQ-vragenlijst en MRC toe (eventueel digitaal) en verzoek de patiënt deze in te vullen en voor uw telefonische controle te retourneren naar uw praktijk
 • Stuur van tevoren een longaanval-actieplan toe aan de patiënt
 • Verzoek de patiënt thuis te kijken naar inhalatorgebruik.nl
 • Verzoek de patiënt daarnaast het gewicht thuis te meten

Telefonische controle
Longaanval actieplan
Zeer belangrijk is het om tijdens de pandemie aandacht te hebben voor exacerbatie-management. Het van tevoren toegezonden longaanval-actieplan kunt u telefonisch met de patiënt bespreken.

CCQ en MRC
Als de patiënt de CCQ heeft geretourneerd, neemt u de aandachtspunten telefonisch door.

Gewicht
Informeer welk gewicht de patiënt thuis zelf heeft gemeten.

Inhalatie-medicatie
Verschillende stappen bij het gebruik van inhalatietherapie kunt u bespreken met behulp van inhalatorgebruik.nl.

Astma bij volwassenen

Voorbereiding telefonische controle astma:

 • Maak een afspraak voor een telefonische controle van de astma.
 • Stuur van tevoren een ACQ-of ACT-vragenlijst toe (eventueel digitaal) en verzoek de patiënt deze in te vullen en voor uw telefonische controle te retourneren naar uw praktijk.
 • Stuur van tevoren een longaanval-actieplan toe aan de patiënt
 • Verzoek de patiënt thuis te kijken naar inhalatorgebruik.nl

Telefonische controle
Longaanval actieplan
Zeer belangrijk is het om tijdens de pandemie aandacht te hebben voor exacerbatie-management. Het van tevoren toegezonden longaanval-actieplan kunt u telefonisch met de patiënt bespreken.

ACQ/ACT
Als de patiënt de ACQ of ACT heeft geretourneerd, neemt u de aandachtspunten telefonisch door.

Gewicht
Informeer welk gewicht de patiënt thuis zelf heeft gemeten.

Inhalatie-medicatie
Verschillende stappen bij het gebruik van inhalatietherapie kunt u bespreken met behulp van inhalatorgebruik.nl.

Patiënten kunnen worden gewezen op thuisarts.nl of longfonds.nl.

Jiska Snoeck-Stroband, namens het CAHAG-bestuur
Voorzitter CAHAG

p/a NHG, Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht Postbus 3231, 3502 GE Utrecht
Email cahagvoorzitter@nhg.org

30-03-2020

Pakket maatregelen huisartsenzorg

De LHV, VPHuisartsen en InEen hebben met de NZa en zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen voor de huisartsenzorg in verband met de coronamaatregelen. Het is de verwachting dat met deze maatregelen de continuïteit van de huisartsenzorg geborgd is. Partijen hebben afgesproken de ontwikkelingen goed te monitoren en bij te stellen als daartoe aanleiding is. De tekst van de afspraken wordt begin deze week getekend.

De kern van de gemaakte afspraken:
VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN
1. Aanpassing voorwaarden voor declaratie van de tarieven voor intensieve zorg
Het intensieve zorgtarief mag worden gedeclareerd voor visites aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Wijziging met terugwerkende kracht tot 1 maart jl..

2. Nieuwe module voor dekking extra kosten en continuïteit bedrijfsvoering 
De verzekeraars hebben toegezegd een extra module in te regelen waarmee alle huisartsenpraktijken eenmalig €10 per patiënt in rekening kunnen brengen, dat kan per medio april. De ontwikkeling van productie en kosten wordt nauwgezet gemonitord (o.a. op basis van Vektis-data) om te kunnen beslissen wat er in het derde kwartaal nodig is. 

3. Tijdelijk opschorten van de contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven
De NZa en zorgverzekeraars zijn hiermee akkoord en zullen de voorwaarden en resultaatafspraken  coulant behandelen. 

4. Praktijken met acute financiële problemen
Praktijken die ondanks bovenstaande maatregelen in de financiële problemen komen, kunnen zich melden bij de preferente zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars maken hiervoor een lijst met contactgegevens van de zorgverzekeraars.
 

Bron: extra nieuwsbericht InEen

30-03-2020

Overzicht gevalideerde en gecertificeerde bloeddrukmeters

Steeds meer patiënten willen nu waarschijnlijk i.v.m. COVID-19 thuis hun bloeddruk gaan controleren. Vaak wordt dan de vraag gesteld welke meter voor thuis gebruik geschikt is. De Hartstichting heeft hiervoor een overzicht gemaakt.

Praktijkondersteuners kunnen hun patiënten hierop wijzen of gebruiken om patiënten te adviseren. In dit overzicht is te zien welke bloeddrukmeters gevalideerd en gecertificeerd zijn.

https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/bloeddrukmeter-kopen/betrouwbare-bloeddrukmeters

30-03-2020

Tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals zijn dit zware tijden. Goede begeleiding is juist nu van belang. Defensie heeft veel ervaring met werken in crisistijd en onder druk. Die kennis delen ze in dit webinar met adviezen voor de zorgprofessionals. Bekijk ook de flyer met tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals. Daarnaast kwam bij InEen een mail binnen van coaches voor medici, die een luisterend oor bieden als dat nodig is.

Bron: weekbericht InEen

30-03-2020

Webinar diabetes en corona op woensdag 1 april as

Op woensdag 1 april van 21.00-22.00 uur organiseert de Bas van de Goor Foundation een webinar over de effecten van het COVID-19 virus voor zorgverleners en voor mensen met diabetes type 2. Deskundigen vertellen over de belangrijkste inzichten op dit moment. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen. Lees meer, schrijf direct in of kijk op 1 april rechtstreeks hier: https://www.facebook.com/BasvdGoorFoundation/live/ 

Bron: weekbericht InEen

26-03-2020

ROHA ondersteunt bij mailings naar patiënten

Sommige praktijken willen graag hun patiënten ook per e-mail informeren over bijvoorbeeld praktijk specifieke zaken tijdens deze corona-crisis. Vanuit een HIS is het vaak niet mogelijk om een e-mail naar veel ontvangers te sturen. De ROHA biedt aan om de praktijk te ondersteunen bij het sturen van berichten naar meerdere patiënten tegelijk.

Optie 1:
De ROHA ondersteunt bij de inrichting en de praktijk zelf verzorgt de mailing

Mocht je graag zelf de mailing verzorgen dan kan de ROHA helpen met de inrichting van Mailchimp. Dit is een veel gebruikt programma om een bericht/nieuwsbrief naar veel e-mailadressen te versturen.  Mailchimp wordt onder andere gebruikt door Ineen  en de KNMG voor het versturen van nieuwsbrieven. Ook veel gemeenten gebruiken het programma om te communiceren met burgers. Inmiddels heeft Mailchimp in het kader van corona het gebruik van het programma vrij gegeven voor zorgorganisaties. Mailchimp is vrij makkelijk te gebruiken, maar vergt wel computervaardigheden. Hoe vaker je het gebruikt hoe makkelijker het wordt. Voor deze optie kan hier Mailchimp worden aangeschaft. Heb je behoefte aan ondersteuning bij het gebruik van Mailchimp, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Ook is onderaan een voorbeeldtekst te vinden.

Optie 2:
De ROHA verzorgt de mailing

Stap 1: De huisartsenpraktijk: 

 • maakt een bestand: een selectie uit het HIS met e-mailadressen van patiënten (bestandstype CSV of excel, waarbij in 1 kolom alle e-mailadressen staan, één e-mailadres per regel, zie figuur);
 • maakt een tekst voor de patiënten (onderaan is een voorbeeldtekst te vinden);

Stap 2: De ROHA:

 • verstuurt een testmail naar de praktijk en vraagt om goedkeuring.
 • verstuurt na goedkeuring de tekst via Mailchimp naar de e-mailadressen.
 • slaat het mailbestand op verzoek veilig op voor een volgende mailing of vernietigt het.

De ROHA maakt gebruikt van  Zorgmail (veilige mail) en Mailchimp (AVG-proof) om de informatie te versturen naar jouw patiënten. De e-mailadressen worden veilig opgeslagen en met waarborgen omkleed. De (externe) Functionaris Gegevensbescherming van de ROHA heeft deze procedure nader onderzocht en goedgekeurd (dus AVG-proof).

Interesse?

Als je belangstelling hebt voor deze ondersteuning neem dan contact op met Evelien Vos (evos@rohamsterdam.nl, 0638757383)

Inventariseer dit weekend bij de praktijk of je hier gebruik van wil maken, en stuur daarna de bestanden naar het e-mailadres: patientenmailing@rohamsterdam.nl . Vanaf aanstaande maandag 30 maart gaan we beginnen met versturen van e-mails.

Hier vind je de voorbeeld mail.

25-03-2020

Covid-19: telefonische triage voor huisartsen

Op de site van Kaderhuisartsen spoedzorg is een filmpje geplaatst over telefonische triage voor huisartsen bij het Covid-19-virus. Klik hier om naar de site te gaan.

25-03-2020

Corona-tips voor thuiszitten

De folder “Corona-hoe hou je het hoofd koel” is vereenvoudigd met pictogrammen en korte tekst. Deze folder is zeer geschikt voor laaggeletterden maar ook voor thuiszittende ouderen.

25-03-2020

Update beeldbellen met patiënten en zorgverleners

Updates van 15 april in dit bericht zijn cursief en bold gemaakt. Eerdere updates in dit bericht zijn enkel cursief gemaakt.

Letterlijk en figuurlijk barst het op dit moment van activiteit achter de schermen. Eerder deze week informeerden wij jullie over digitale ondersteuning bij het coronavirus. Veel leveranciers springen in op de grote vraag en noodzaak en bieden meerdere producten op het gebied van digitale zorg aan, waaronder beeldbellen.

Beeldbellen met patiënten

 • Met de leverancier van WeSeeDo hadden wij deze week contact. WeSeeDo biedt twee producten voor beeldbellen aan en wordt ook op de HAP gebruikt. Het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Daarnaast voldoet het aan de veiligheidsnormen voor gebruik in de zorg. Kortom, een mooie oplossing om in de praktijk te introduceren. Deze week werd ook bekend dat aanmeldingen voor WeSeeDo kunnen lopen via Pharmeon helpdesk@pharmeon.nl, ook als je geen gebruik maakt van Pharmeon producten.
 • Videoconsults met patiënten binnen Cboards is nog niet beschikbaar, bericht hierover volgt. Tot die tijd kun je evt. ook het MDO Beeldbellen van Caresharing gebruiken, dit is ook veilig in het gebruik met patiënten. Je kunt gemakkelijk een sessie starten door een link te delen en te beginnen en bijvoorbeeld na het starten van een telefonisch gesprek over gaan op video bellen.

Beeldbellen zorgverleners onderling

Zorgverleners kunnen Caresharing MDO beeldbellen inzetten voor bijvoorbeeld overdrachten van patiënten en MDO- en. Indien je vaker overlegt met dezelfde groep mensen is het mogelijk om dezelfde sessie/ link te gebruiken en hoef je niet elke keer opnieuw een link te versturen. 

MDO beeldbellen is beschikbaar op de desktop en laptop. MDO beeldbellen op mobiele apparaten, zoals een smartphone of tablet, is nu ook beschikbaar in de appstore (iphone) of playstore (android). Caresharing MDO beeldbellen is een nieuw product en de werking wordt geoptimaliseerd. Onze ervaring is dat het product steeds beter functioneert en makkelijk is te gebruiken. 

Aanmelden & proces

Je kunt MDO beeldbellen opstarten via: https://mdobeeldbellen.caresharing.com/

Handleidingen

Er is veel beschikbaar, WeSeeDo en Caresharing bieden mooie producten, maar er bestaat nog meer. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. We houden jullie hiervan op de hoogte en zijn beschikbaar om mee te denken en te adviseren.

Informatie en contact

 • Op de ROHA-website werken we de informatie en producten op het gebied van digitale ondersteuning dagelijks bij op de ROHA-blog Coronavirus. Wil je zelf wat meer kennis opdoen op het gebied van digitale zorg? Kijk dan eens naar digivaardig in de zorg.
 • Voor tips over hoe je ook ook laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bereikt in het bieden van zorg op afstand, kun je de website van Pharos raadplegen voor interessante tips en materialen.
 • Wil je dat we met je meedenken, heb je vragen of wil je advies op het gebied van digitale zorg? Wij helpen je graag! Laat ons dit weten via de mail van Lonneke Reuser, manager ICT, Innovatie & eHealth lreuser@rohamsterdam.nl.
20-03-2020

Instructiefilmpje Zoom

Onderstaand een instructiefilmpje over het gebruik van Zoom en een FAQ (Engels).

FAQ (Engels)

20-03-2020

Corona: financiële gevolgen; tarieven en contractuele verplichtingen

De coronacrisis zorgt voor druk op de zorgverlening van de huisarts. Veel collega’s hebben het enorm druk met aan het coronavirus gerelateerde werkzaamheden. Aan de andere kant ontstaat er ook stilstand van de ‘normale’ zorg. Effecten die financieel een weerslag hebben op de praktijk. De LHV, VPH en InEen zijn in gesprek met NZa en ZN om de gevolgen te bespreken en passende oplossingen te zoeken. In dit bericht leest u onze gezamenlijke inzet.

Lees het hele artikel op de LHV-site door hier te klikken.

20-03-2020

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.

Lees het hele artikel hier.

19-03-2020

Geplande praktijkbezoeken, scholingen en bijeenkomsten

 • Voor geplande praktijkbezoeken nemen de coördinatoren zelf contact met de praktijken op. Telefonisch kan er wellicht al een en ander afgehandeld worden of we verplaatsen de afspraak naar een ander moment.
 • Alle scholingen en bijeenkomsten zijn tot 6 april geannuleerd, nieuwe data volgen zodra we meer weten.
19-03-2020

Beleid en financiering ketenzorg

De ketenzorg in praktijken wordt op dit moment waar mogelijk afgeschaald. Het is aan de individuele huisarts en de praktijkondersteuner om per patiënt de urgentie van de frequentie van de ketenzorg te beoordelen. Die beoordeling bepaalt welke zorg (tijdelijk) kan worden uitgesteld en welke zorg geleverd moet worden. Noodzakelijke zorg wordt zoveel mogelijk op afstand geboden: telefonisch, via beeldbellen of via ehealth-programma’s. De NZa heeft de mogelijkheden hiervoor tijdelijk verruimd.

InEen en LHV vragen de NZa en zorgverzekeraars om de contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven tijdelijk op te schorten. Huisartsenpraktijken en zorggroepen hoeven zich dan geen zorgen te maken dat ze omzet uit module- en ketenzorgtarieven gaan mislopen of moeten terugbetalen, omdat ze zich niet aan de contractvoorwaarden hebben kunnen houden.

Overgenomen uit nieuwsbrief Ineen 18 maart 2020

18-03-2020

Digitale ondersteuning bij gevolgen coronavirus

De afgelopen week zijn we geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Bijna alles gaat opeens anders dan we gewend zijn, het is een ongekend nieuwe tijd voor ons allemaal!  Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om in ons werk en privé de belangrijkste activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Achter de schermen bereiden we ons voor om jullie zo goed mogelijk te adviseren bij het nu noodgedwongen digitaal werken.

Digitaal werken voor praktijken

 • Denk voor digitale zorg en ondersteuning op afstand aan: het voeren van een e-consult, het maken van online afspraken en het beschikbaar stellen van het  e-herhaalrecept via je portaal/ praktijkwebsite.
 • Een digitaal spreekuur door middel van beeldbellen is ook mogelijk. Er zijn al diverse producten op de markt die beeldbellen in de huisartspraktijk eenvoudig en mogelijk maken. Op dit moment zijn wij hierover in gesprek met leveranciers. Binnen twee dagen ontvang je ons aanbod voor beeldbellen in je praktijk met de vraag of je hier gebruik van wilt maken.  
 • Naast bovengenoemde digitale mogelijkheden kan je voor digitaal overleg tussen collega’s onderling ook denken aan het gebruik van Siilo, Skype, Zoom, Whereby, Gebruik dit bijvoorbeeld voor intercollegiaal overleg binnen je wijkteam of als praktijkondersteuners met elkaar.

Heb je vragen of ideeën op het gebied van digitale ondersteuning,  laat het ons weten via de mail van manager ICT en Innovatie Lonneke Reuser,  lreuser@rohamsterdam.nl.

NB: zie ook het advies van de LHV over de inzet van beeldbellen en videoconsult (18 maart 2020)

Geplande praktijkbezoeken, scholingen en bijeenkomsten

 • Voor geplande praktijkbezoeken nemen wij zelf contact met jou op. Telefonisch kan er wellicht al een en ander afgehandeld worden of we verplaatsen de afspraak naar een ander moment.
 • Alle scholingen en bijeenkomsten zijn tot 6 april geannuleerd, nieuwe data volgen zodra we meer weten.

Als ROHA-team en bestuur willen we onze leden zoveel mogelijk ondersteuning bieden en monitoren wij alles nauwgezet. Wij werken allemaal vanuit huis en zijn telefonisch en per mail bereikbaar om van gedachten te wisselen. Ook ontvangen wij graag suggesties over hoe wij kunnen bijdragen aan het werk in de praktijk.

Namens het hele team en bestuur laten wij jullie weten veel respect en waardering te hebben voor ieders enorme inzet in deze ongewone en vaak spannende tijd. Weet ons te vinden!

Hartelijke groet,

Namens het ROHA-team,  Marianne Bramson en Stella Zonneveld,
Tel 06-43562355

Namens het bestuur Coöperatie ROHA, Roger Ritz,
Tel 06-55817007

18-03-2020

Begrijpelijke informatie over Coronavirus

Pharos heeft begrijpelijke informatie voor laaggeletterden online gezet. De informatie en posters zijn ook via deze website te downloaden.

Link naar de pagina vind je hier.

17-03-2020

Consulten Huisarts+punt geannuleerd

In navolging van de ziekenhuizen OLVG en BovenIJ om de poliklinische/electieve zorg af te schalen, heeft Huisarts+punt in overleg met de betrokken specialisten besloten om ook de consulten voor Huisarts+punt voorlopig niet door te laten gaan. Patiënten worden, op het moment dat de reguliere zorg weer wordt vrijgegeven, gebeld voor nieuwe afspraken.

17-03-2020

Centraal telefoonnummer beschikbaar voor praktische hulpvragen ouderen

Oudere patiënten en/of kwetsbare Amsterdammers, die de praktijk benaderen met een praktische hulpvraag of behoefte aan contact hebben, kunnen jullie attenderen op het bestaan van Voor Elkaar in Amsterdam. Dit is een initiatief van de Amsterdamse organisaties voor sociaal werk. De hulpvraag van de oudere/kwetsbare patiënt zal aan het beschikbare aanbod in zijn of haar buurt worden gekoppeld.

Telefoon 020-7670031 / https://voorelkaarinamsterdam.nl/.  

11-03-2020

Integraal crisisplan voor Coronavirus

Het Coronavirus heeft zich verspreid over Europa. Ook in Nederland uit zich dit in een forse toename van patiënten en uitval van personeel. Het ‘Huisartsen rampen opvang plan’ (Harop) is in werking. Het crisisteam heeft regulier overleg en er is inmiddels een stedelijke dekking van de ‘Huisarts Coördinatoren Harop’ (HCH) per wijk. Ook is het ‘Integraal Crisisplan’ actueel gemaakt. Wil je het lezen? Klik dan hier.

Nuttige informatie:

05-03-2020

Harop Amsterdam zorgt voor de juiste informatie over het Corona virus

Op 4 maart heeft de LHV/HKAA onderstaand bericht onder de Amsterdamse huisartsen verspreid. Gezien de impact van het Corona virus delen wij daarom dit bericht ook via onze website.
Wij verzoeken ROHA-huisartsen die niet weten wie hun Huisarts Coördinator Harop in de wijk is, eerst bij collega’s te informeren en anders contact op te nemen met het ROHA-bureau (info@rohamsterdam.nl of 020- 344 57 17).

Vanaf maandag 9 maart is het nieuwe integrale crisisplan, dat het oude Harop vervangt, op de website van HKAA en HpA-wijzer te vinden.

Onderstaand het bericht van de LHV/HKAA

Het Coronavirus is inmiddels verspreid in Europa en ook in Nederland… Dit kan zowel een forse toename van patiënten als uitval van uw personeel betekenen. Wij zijn alert en inmiddels goed voorbereid. Het Huisartsen rampen opvang plan (Harop) is in werking. Het crisisteam heeft regulier overleg en er is inmiddels een stedelijke dekking van de zogenaamde ‘Huisarts Coördinatoren Harop’ (HCH) per wijk. De huisartswijkgroepen worden hiervoor als basis gebruikt, maar ook andere groepen huisartsen in een wijk kunnen bijdragen tot de optimale stedelijke dekking.

Een goed gedefinieerd en functionerend huisarts-coördinatoren netwerk

Amsterdam moet goed voorbereid zijn op rampen en crises. Dit is vastgelegd in het integrale crisisplan huisartsen Amsterdam. Stadsbrede communicatie is ten tijde van een ramp of crisis van groot belang. Het crisisteam, belast met de coördinatie, moet in zo’n situatie naast informatie verstrekken ook een actueel beeld hebben van de beschikbare huisartsenzorg teneinde de huisartsenzorg in de stad zo lang als mogelijk te waarborgen. De Huisarts Coördinator Harop speelt hierin een belangrijke rol en is uw verbinding met het crisisteam. 

Weet u niet wie de coördinator in uw wijk is? Vraag het collega’s of stuur een mailtje naar info@rohamsterdam.nl of bel het ROHA-kantoor.

Via uw wijkgroep coördinator, de LHV, HKAA en de HpA wordt u regelmatig geïnformeerd over de laatste stand van zaken. En houden wij zicht op de kwaliteit en de capaciteit huisartsenzorg in de stad.

Handige informatie:

Voorbeeldposter voor op uw toegangsdeur (bijgevoegd): Nederlands / Engels

Bijlage Grootte
Corona poster NL 369.21 KB
Corona poster ENG 370.02 KB
17-03-2020

Telefonische hulplijn voor mensen met hart- en vaataandoeningen

Het algemene advies vanuit de overheid voor onze achterban is sociale onthouding en beperken van contacten tot de absoluut noodzakelijke. Het corona virus leidt bij veel mensen tot zorgen en vragen en, nu sociale onthouding en zelf isolatie worden toegepast, tot extra onzekerheid en eenzaamheid.

Harteraad biedt daarom extra dienstverlening aan via de Harteraadlijn. Deze lijn is er voor vragen over het leven met een hart- en vaataandoening of voor een praatje voor wie het gevoel heeft er alleen voor te staan.

De Harteraadlijn is bereikbaar op werkdagen van 10.00-17.00 uur en woensdagavond van 19.00-21.00 uur met het nummer 088-1111661.

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen