Chronische zorg

Zorgprogramma Atriumfibrilleren

Hoofdpagina chronische zorg

Atriumfibrilleren komt vooral voor bij oudere kwetsbare patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Voor veel van deze aandoeningen, zoals astma/COPD of CVRM, worden patiënten in de huisartsenpraktijk behandeld. Met het zorgprogramma Atriumfibrilleren wordt het voor huisartsen en praktijkondersteuners makkelijker om patiënten ook voor atriumfibrilleren te behandelen.

Atriumfibrilleren vroegtijdig opsporen

Het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) heeft als doel om atriumfibrilleren vroegtijdig op te sporen, AF-klachten te verminderen en complicaties zoals een CVA te voorkomen. In het zorgprogramma ga je als praktijk aan de slag met structurele controles en behandeling van patiënten. Ook werk je met onder meer coaching voor een gezonde leefstijl.

3 voordelen van het zorgprogramma Atriumfibrilleren

  • Als POH leer je om patiënten met atriumfibrilleren sneller te signaleren
  • Relatief weinig extra handelingen nodig om patiënten te controleren en behandelen
  • Patiënten met een stabiel AF die al onder behandeling van een cardioloog staan kunnen voor hun zorg naar de huisartsenpraktijk in plaats van het ziekenhuis

Deelname zorgprogramma’s DM2 en CVRM is een voorwaarde

Een eerste voorwaarde om mee te doen met het zorgprogramma AF is dat een praktijk al deelneemt aan de zorgprogramma’s DM2 en CVRM. Ten tweede moet de praktijk op schema lopen met deze zorgprogramma’s. En ten derde moet jullie praktijk aangesloten zijn op het LSP of bereid zijn om op korte termijn aan te sluiten op het LSP.

Als je niet zeker bent van de status van DM2 en CVRM in jullie praktijk, neem dan contact met ons op. Wij zoeken uit of jullie praktijk in aanmerking komt voor Atriumfibrilleren.

Voor alle zorgprogramma’s van de ROHA hebben we praktische informatie, afspraken over contractering en indicatoren op een rij gezet op de pagina Werken met de zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen.

Instromen

Voor 2023 kan je nog instromen op:

  • 1 oktober

Meld je aan

Wil je je aanmelden voor dit zorgprogramma? Neem contact op met Sara Baig, coördinator van het zorgprogramma:

sbaig@rohamsterdam.nl
06-24867698

Voorbereidende scholing voor een vliegende start

Om goed voorbereid van start te gaan met het zorgprogramma, is het belangrijk om basiskennis en -vaardigheden te hebben. Daarom bieden we een scholing aan voor huisartsen en praktijkondersteuners in deelnemende praktijken. Praktijken moeten de scholing gevolgd hebben om te kunnen starten met het zorgprogramma. De eerstvolgende scholing is op 30 augustus.

Met wie werken we samen?

In het kader van het zorgprogramma werken huisartsen en POH samen met internisten en cardiologen. ROHA heeft werkafspraken met vier ziekenhuizen in Amsterdam: VU, AMC, OLVG en BovenIJ Ziekenhuis. Huisartsen en POH kunnen teleconsultatie doen via HuisartsPlusPunt.

Algemene voorwaarden ketenpartners

Atriumfibrilleren expertteam

De multidisciplinaire werkgroep Atriumfibrilleren bestaat uit:

Sara Baig

Coördinerend praktijkondersteuner

David Koetsier

Kaderhuisarts

Samen chronische zorg beter regelen: kaderhuisarts David Koetsier haalt er plezier en voldoening uit