Chronische zorg

Zorgpad Diabetes Mellitus

Hoofdpagina chronische zorg

Het zorgpad Diabetes Mellitus (DM) richt zich op diagnostiek, behandeling en begeleiding van de patiënt met diabetes type 2. Deze patiënten krijgen begeleiding van de huisarts, de praktijkondersteuner of de diabetesverpleegkundige. Als het nodig of wenselijk is ook in samenwerking met een diëtist en podotherapeut als ketenpartners van de ROHA. Zij gebruiken ook het programma Caresharing (Collab) als Keten Informatie Systeem (KIS).
Caresharing legt alle inhoudelijke gegevens vast en faciliteert de declaratie van de ketenpartners bij de zorgverzekeraar.

De zorgverleners zijn allemaal, als schakels in een keten, met elkaar verbonden (ketenzorg). De patiënt is de spil van de ketenzorg en bepaalt samen met de zorgverleners hoe de behandeling zal verlopen. Maar liefst 86% van alle patiënten met diabetes type 2 wordt in een huisartsenpraktijk begeleid. De bij de ROHA aangesloten huisartsenpraktijken zorgen gezamenlijk voor meer dan 12.000 patiënten met diabetes type 2.

De ROHA werkt efficiënt en functioneel samen met internisten van het OLVG en het BovenIJ Ziekenhuis. Enerzijds om kennis te delen en anderzijds om de patiënt na behandeling weer snel en met een warme overdracht over te nemen in de eerste lijn. De komende jaren werken wij aan vernieuwing door middel van digitale ondersteuning van huisarts en patiënt.

Vragen
Heb je vragen over dit zorgpad, neem dan contact op met Melanie Uytendaal, coördinator DM en DM-verpleegkundige.

Veel gestelde vragen

De patiënt hoort thuis in de DM keten als:

 • de ICPC codering  T90.02 is;
 • de huisarts hoofdbehandelaar is;
 • het controle beleid zich kenmerkt als: één tot meerdere malen per jaar.

Nee, een patiënt met een gestoorde glucoseintolerantie/pre-diabeet hoort niet thuis in de DM keten. U mag de patiënt wel in CareSharing plaatsen maar dan als pre-diabeet. Mocht u ook de CVRM-module bij CareSharing gebruiken, dan valt uw pre-diabeet automatisch in deze keten

 • Deze consulten (max. 40 minuten per jaar) vallen onder de POH-S-gelden.
 • Let op:  als u een pre-diabeet wilt verwijzen naar de diëtist, doet u dat niet via CareSharing maar met een regulier formulier.
 • U gaat naar het controleblad van uw patiënt in CareSharing
  • ga naar het tabblad ‘afspraken’
  • klik op ‘nieuwe afspraken’
  • selecteer het type afspraak
  • selecteer de zorgverlening
  • Klik op ‘patiënt geeft toestemming’
  • Verstuur
 • De diëtist die een ketenzorgpatiënt behandelt, valt binnen de ketenfinanciëring. Dit betekent dat ROHA de declaratie uitbetaald. Deze declaratie verloopt via CareSharing.
 • Wanneer uw patiënt niet doorverwezen wordt in CareSharing  maar via een verwijsbrief,  kan de diëtist de patiëntencontacten niet noteren in CareSharing en kan zij niet declareren.

In uw praktijk moet de cursus gevolgd zijn door:

 • de huisarts die verantwoordelijk is voor de diabeteszorg;
 • de praktijkondersteuners die insulinepatiënten begeleiden.

Nee, de module stoppen met roken valt binnen de DM keten. Voor iedere diabetespatiënt krijgt u een kleine vergoeding.

Onder deze SMR-module valt:

 • SMR-begeleiding. Per praktijk moet er iemand geregistreerd staan in het SMR-kwaliteitsregister.
 • Middelen zoals nicotinepleisters of Varencicline worden vergoed maar vallen onder het eigen risico.

Dit kan via Collab onder de plusknop. Klik op ‘consultatie DM expertteam’ en zet jouw vraag in de consultatie. Indien nodig wordt de vraag doorgespeeld naar de internist.

Met wie werken we samen?

In het programma voor diabetes werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, diëtisten, podotherapeuten, Reinier de Graaf MDC, het OLVG-lab en artsen in de vier regionale ziekenhuizen.

Praktijkadressen diëtistenPraktijkadressen podotherapeutenAlgemene voorwaarden ketenpartners

Diabetes expertteam

De multidisciplinaire werkgroep DM bestaat uit:

Melanie Uytendaal

DM-verpleegkundige

Sandra van Strijp

DM-verpleegkundige

Marianne Dekeukeleire

Huisarts

Diana Rietdijk

Kaderarts