Chronische zorg

Zorgprogramma Diabetes Mellitus

Hoofdpagina chronische zorg

Doel

In dit zorgprogramma verbeter je samen met ketenpartners de diagnostiek, begeleiding en behandeling voor patiënten met DM type 2. Dat doe je door persoonsgerichte zorg te bieden met protocollen op basis van NHG-Standaarden. De ROHA ondersteunt je hierbij.

Voorwaarden

Om aan het zorgprogramma deel te nemen en ketenzorgfinanciering te ontvangen, moet je praktijk onder meer:

 • een programma bieden voor stoppen met roken;
 • controles plannen voor de nierfunctie (E-GFR), fundus en voeten;
 • scholing volgen over insulinetherapie.

Normtijd

De verwachte extra tijd per week per normpraktijk (2.095 patiënten) is 8 uur.

Aanmelden

Je praktijk kan elk kwartaal instromen in het zorgprogramma. Wil je instromen of heb je vragen over het zorgprogramma? Neem dan contact op met Melanie Uytendaal, coördinator DM en DM-verpleegkundige.

Veelgestelde vragen

De patiënt hoort thuis in de DM keten als:

 • de ICPC codering  T90.02 is;
 • de huisarts hoofdbehandelaar is;
 • het controle beleid zich kenmerkt als: één tot meerdere malen per jaar.

Nee, een patiënt met een gestoorde glucoseintolerantie/pre-diabeet hoort niet thuis in de DM keten. U mag de patiënt wel in CareSharing plaatsen maar dan als pre-diabeet. Mocht u ook de CVRM-module bij CareSharing gebruiken, dan valt uw pre-diabeet automatisch in deze keten

 • Deze consulten (max. 40 minuten per jaar) vallen onder de POH-S-gelden.
 • Let op:  als u een pre-diabeet wilt verwijzen naar de diëtist, doet u dat niet via CareSharing maar met een regulier formulier.
 • U gaat naar het controleblad van uw patiënt in CareSharing
  • ga naar het tabblad ‘afspraken’
  • klik op ‘nieuwe afspraken’
  • selecteer het type afspraak
  • selecteer de zorgverlening
  • Klik op ‘patiënt geeft toestemming’
  • Verstuur
 • De diëtist die een ketenzorgpatiënt behandelt, valt binnen de ketenfinanciëring. Dit betekent dat ROHA de declaratie uitbetaald. Deze declaratie verloopt via CareSharing.
 • Wanneer uw patiënt niet doorverwezen wordt in CareSharing  maar via een verwijsbrief,  kan de diëtist de patiëntencontacten niet noteren in CareSharing en kan zij niet declareren.

In uw praktijk moet de cursus gevolgd zijn door:

 • de huisarts die verantwoordelijk is voor de diabeteszorg;
 • de praktijkondersteuners die insulinepatiënten begeleiden.

Nee, de module stoppen met roken valt binnen de DM keten. Voor iedere diabetespatiënt krijgt u een kleine vergoeding.

Onder deze SMR-module valt:

 • SMR-begeleiding. Per praktijk moet er iemand geregistreerd staan in het SMR-kwaliteitsregister.
 • Middelen zoals nicotinepleisters of Varencicline worden vergoed maar vallen onder het eigen risico.

Dit kan via Collab onder de plusknop. Klik op ‘consultatie DM expertteam’ en zet jouw vraag in de consultatie. Indien nodig wordt de vraag doorgespeeld naar de internist.

Met wie werken we samen?

In het programma voor diabetes werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, diëtisten, podotherapeuten, Reinier de Graaf MDC, het OLVG-lab en artsen in de vier regionale ziekenhuizen.

Praktijkadressen diëtistenPraktijkadressen podotherapeutenAlgemene voorwaarden ketenpartners

DM Expertiseteam

Het DM Expertiseteam houdt de ontwikkelingen bij op diabetesgebied. We houden alle bij de ROHA aangesloten praktijken op de hoogte van deze ontwikkelingen. Ook maken we protocollen, stellen we richtlijnen op, organiseren we scholingen en maken we afspraken met de 2e lijn.

Je kunt bij het DM Expertiseteam terecht voor consultatie via Caresharing. Of stel je vraag direct aan Sandra van Strijp (maandag en dinsdag) of Melanie Uytendaal (maandag t/m donderdag).

Melanie Uytendaal

DM-verpleegkundige

Sandra van Strijp

DM-verpleegkundige

Marianne Dekeukeleire

Huisarts

Diana Rietdijk

Kaderarts