Chronische zorg

Zorgprogramma CVRM

Hoofdpagina chronische zorg

Het zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) richt zich op diagnostiek, behandeling en controle van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Het doel is om de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen met hart- en vaatziekten te verbeteren.
CVRM-ketenzorg wordt primair geleverd door de huisarts en de POH, in nauwe samenwerking met de diëtist en de cardioloog. De patiënt is de spil en bepaalt samen met de zorgverleners hoe de behandeling er uit gaat zien.

Bijna alle bij de ROHA aangesloten huisartsenpraktijken doen mee aan het zorgprogramma CVRM. Deelnemende praktijken geven aan dat gestructureerde CVRM-zorg een goed overzicht geeft van de totale CVRM-populatie in de praktijk. Deze structuur maakt het gemakkelijk om patiënten uit te nodigen voor het CVRM-spreekuur en helpt zorgverleners om die zorg te geven waar de patiënt op dat moment behoefte aan heeft.

De ROHA werkt efficiënt en functioneel samen met cardiologen. Enerzijds om kennis te delen en anderzijds om de patiënt na een behandeling weer snel en met een warme overdracht over te nemen in de eerste lijn.

De komende jaren werken wij aan vernieuwing door middel van digitale ondersteuning van huisarts en patiënt.

ROHA CVRM

Vragen en aanmelden
In een kalenderjaar kunnen nieuwe praktijken vanaf 1 januari (eerste kwartaal) of 1 april (tweede kwartaal) instromen in het zorgprogramma CVRM. Afspraken over contractering vind je op de pagina Werken met zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen op deze website.

Wil je graag meedoen of heb je vragen over dit zorgprogramma, neem dan contact op met Sara Baig, praktijkondersteuner CVRM.

Nieuw in 2023: zorgprogramma Atriumfibrilleren

Het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) heeft als doel om atriumfibrilleren vroegtijdig op te sporen, AF-klachten te verminderen en complicaties zoals een CVA te voorkomen.

Lees meer en meld je aan

Met wie werken we samen?

In het programma voor CVRM werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, de diëtist, de internist en de cardioloog. ROHA heeft werkafspraken met 5 ziekenhuizen in Amsterdam: VU, AMC, OLVG, BovenIJ Ziekenhuis en AMC.

Algemene voorwaarden ketenpartners

CVRM expertteam

De multidisciplinaire werkgroep CVRM bestaat uit:

Sara Baig

Coördinerend praktijkondersteuner

David Koetsier

Kaderhuisarts

Xavier Hofman

Kaderhuisarts

Samen chronische zorg beter regelen: kaderhuisarts David Koetsier haalt er plezier en voldoening uit