Chronische zorg

Zorgprogramma Astma/COPD

Hoofdpagina chronische zorg

De chronische obstructieve longziekten astma en COPD vormen een groot probleem in Nederland, en in het bijzonder in Amsterdam. De verwachting is dat het aantal astma- en COPD-patiënten in de komende jaren groeit, waardoor een groter beroep op de eerste en tweede lijn ontstaat.

Het zorgprogramma Astma/COPD richt zich na een kwalitatief goede diagnostiek op de begeleiding en behandeling van de patiënt, op basis van het niveau en datgene wat hij/zij belangrijk vindt. Er is aandacht voor roken, leefstijl, medicatieadvies, inhalatiecontrole en preventie van longaanvallen. Door deze gestructureerde zorg ontstaat een goed en blijvend overzicht van deze groep patiënten.

In de zorgketen werken patiënt en huisarts, praktijkondersteuner, longarts, diëtist en fysiotherapeut (LoRNA) samen. Om de huisartsenpraktijk te ontlasten kan spirometrie uitbesteed worden naar het OLVG en het BovenIJ Ziekenhuis.

De komende jaren werken wij aan vernieuwing door middel van digitale ondersteuning van huisarts en patiënt.

ROHA astma-COPD

Vragen en aanmelden
In een kalenderjaar kunnen nieuwe praktijken vanaf 1 januari (eerste kwartaal) of 1 april (tweede kwartaal) instromen in het zorgprogramma Astma/COPD. Afspraken over onder andere contractering en inclusiecriteria vind je op de pagina Werken met zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen op deze website.

Wil je graag meedoen of heb je vragen over dit zorgprogramma, neem dan contact op met Evelien Maarsen, coördinerend praktijkondersteuner Astma/COPD.

Veel gestelde vragen

1. Voor praktijken die een contract hebben bij de ROHA voor astma/COPD exclusief spirometrie is het mogelijk om voor patiënten in programmatische zorg spirometrie aan te vragen bij drie locaties in Amsterdam.

Omdat spirometrie binnen het ketenzorgtarief valt hebben we met het OLVG Oost en West, en het BovenIJ Ziekenhuis aparte afspraken gemaakt. De ziekenhuizen declareren de kosten niet bij de verzekeraar.

Daarom is het belangrijk de instructie stappenplannen hieronder goed te volgen.

Let op: De aanvraagprocedure voor OLVG-locaties is op 16 januari 2023 veranderd. Ook biedt locatie Spuistraat geen spirometrie meer aan.

Bekijk direct het stappenplan per ziekenhuis:

2. Aanvragen van spirometrie buiten de keten of bijvoorbeeld een diagnostische spirometrie:

Via Zorgdomein-> diagnostiek-> functieonderzoek. Dan kan je per ziekenhuis kiezen voor spirometrie.

Kosten van dit onderzoek vallen onder het eigen risico.

3. Bij het Huisarts+punt kan je een eenmalige consultatie aanvragen. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Hierbij wordt ook een spirometrie verricht en daar zijn geen kosten aan verbonden voor de patiënt.

Via Zorgdomein-> specialistische zorg-> longgeneeskunde-> astma of COPD-> kiezen voor Huisarts+punt.

  • Leeftijd 16 jaar en ouder
  • Diagnose astma is gesteld volgens criteria NHG Standaard astma volwassenen (juli 2020): Maak na diagnose ICPC R96 aan in het HIS.
  • Patiënt gebruikt inhalatiecorticosteroïden of heeft hiervoor een indicatie volgens de NHG-standaard en/of de patiënt rookt.

Persisterend of intermitterend astma:
De astmapatiënt die inhalatiecorticosteroïden gebruikt zet je in Collab bij persisterend astma.

De rokende astmapatiënt die geen inhalatiecorticosteroïden gebruikt zet je in Collab bij intermitterend astma. Beide categorieën komen dan automatisch in programmatische zorg.

Bij dubbeldiagnose astma/COPD kies je in welk zorgprogramma de patiënt geïncludeerd wordt. Criteria hierbij zijn: het rookgedrag van de patiënt als oorzaak van de niet-reversibele obstructie (COPD) en de noodzaak tot gebruik van inhalatiecorticosteroïden voor controle bij een typische anamnese (astma).

Zie voor meer informatie het document Werken met de zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen op de ROHA website. Werken met de zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen

  • Wanneer de diagnose astma/COPD bij uw patiënt is gesteld, valt de patiënt binnen de astma/COPD keten. U mag dan geen M&I spirometrie declareren.
  • Wanneer uw patiënt een afspraak heeft voor een diagnostisch consult mag u wel een M&I spirometrie declareren. Bij een diagnose astma/COPD valt de patiënt vanaf het volgend consult in de keten.

In bijgevoegd schema kan je terugvinden welke COPD-patiënten in aanmerking komen voor een verwijzing naar fysiotherapie.

  • Verwijzing naar een diëtist kan uitsluitend samen met een verwijzing naar de LORNA-fysiotherapie gedaan worden.

Fysiotherapie valt niet binnen het ketentarief en vergoeding loopt via eigen verzekering

Indien de praktijk zelf de spirometrie doet dan moet de cursus gevolgd zijn door:

  • de huisarts die verantwoordelijk is voor de astma/COPD-zorg;
  • de praktijkondersteuners die astma/COPD-patiënten begeleiden;
  • de doktersassistente als zij een spirometrie afneemt bij goed ingestelde stabiele astma/COPD-patiënten.

Binnen het ketenzorgcontract is de Caspircursus verplicht voor die praktijken die spirometrie in eigen beheer doen. Heeft u een andere cursus gevolgd? Dan kunt u laten beoordelen of deze als gelijkwaardig in aanmerking komt. Module 6 van de Caspircursus  is dan nog steeds verplicht.

Zie onderstaand schema waarnaar patiënten verwezen kunnen worden. http://www.amsterdamsrookalarm.nl/wat-doen-we/ Meer complexe patiënten kunnen verwezen worden naar de rookstop-poliklinieken in de diverse ziekenhuizen in Amsterdam en bij de Jellinek.

Nee, de module stoppen met roken valt in de astma/COPD-keten.

De ROHA wil graag weten wat de prevalentie van astma/COPD is en welk percentage hiervan binnen de 1ste lijn in behandeling is.

Met wie werken we samen?

In het programma voor Astma/COPD werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, de diëtist, de longarts, de longverpleegkundige en de fysiotherapeut.

Algemene voorwaarden ketenpartners

Astma/COPD expertteam

De multidisciplinaire werkgroep astma/COPD bestaat uit:

Mascha Bevers

Kaderarts Astma/ COPD

Evelien Maarsen

Coördinator Astma/COPD

Sara Baig

Coördinator Astma/COPD (ad interim)

Marlise de Roos

Longarts OLVG

Yvonne Woudenberg

POH

Dawn Alberts-Dunn

Longverpleegkundige OLVG

Afscheid van Barbara van Maanen

Barbara van Maanen neemt na 10 jaar afscheid als kaderarts Astma/COPD. Ze benadrukt in het interview het belang van gestructureerde zorgprogramma’s en moedigt huisartsen aan deel te nemen voor betere zorgkwaliteit.

Lees het interview