Chronische zorg

Zorgpad astma/COPD

Hoofdpagina chronische zorg

De chronische obstructieve longziekten astma en COPD vormen een groot probleem in Nederland, en in het bijzonder in Amsterdam. De verwachting is dat het aantal astma- en COPD-patiënten in de komende jaren groeit, waardoor een groter beroep op de eerste en tweede lijn ontstaat.

Het zorgpad astma/COPD richt zich na een kwalitatief goede diagnostiek op de begeleiding en behandeling van de patiënt, op basis van het niveau en datgene wat hij/zij belangrijk vindt. Er is aandacht voor roken, leefstijl, medicatieadvies, inhalatiecontrole en preventie van longaanvallen. Door deze gestructureerde zorg ontstaat een goed en blijvend overzicht van deze groep patiënten.

In de zorgketen werken patiënt en huisarts, praktijkondersteuner, longarts, diëtist en fysiotherapeut (LoRNA) samen. Om de huisartsenpraktijk te ontlasten kan spirometrie uitbesteed worden naar het OLVG en het BovenIJ Ziekenhuis.

De komende jaren werken wij aan vernieuwing door middel van digitale ondersteuning van huisarts en patiënt.

ROHA astma-COPD

Vragen en aanmelden
In een kalenderjaar kunnen nieuwe praktijken vanaf 1 januari (eerste kwartaal) of 1 april (tweede kwartaal) instromen in het zorgpad astma/COPD. Afspraken over onder andere contractering en inclusiecriteria vind je op de pagina Werken met zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen op deze website.

Wil je graag meedoen of heb je vragen over dit zorgpad, neem dan contact op met Evelien Maarsen, coördinerend praktijkondersteuner astma/COPD.

Veel gestelde vragen

  • Wanneer de diagnose astma/COPD bij uw patiënt is gesteld, valt de patiënt binnen de astma/COPD keten. U mag dan geen M&I spirometrie declareren.
  • Wanneer uw patiënt een afspraak heeft voor een diagnostisch consult mag u wel een M&I spirometrie declareren. Bij een diagnose astma/COPD valt de patiënt vanaf het volgend consult in de keten.

In bijgevoegd schema kan je terugvinden welke COPD-patiënten in aanmerking komen voor een verwijzing naar fysiotherapie.

  • Verwijzing naar een diëtist kan uitsluitend samen met een verwijzing naar de LORNA-fysiotherapie gedaan worden.

Fysiotherapie valt niet binnen het ketentarief en vergoeding loopt via eigen verzekering

Indien de praktijk zelf de spirometrie doet dan moet de cursus gevolgd zijn door:

  • de huisarts die verantwoordelijk is voor de astma/COPD-zorg;
  • de praktijkondersteuners die astma/COPD-patiënten begeleiden;
  • de doktersassistente als zij een spirometrie afneemt bij goed ingestelde stabiele astma/COPD-patiënten.

Binnen het ketenzorgcontract is de Caspircursus verplicht voor die praktijken die spirometrie in eigen beheer doen. Heeft u een andere cursus gevolgd? Dan kunt u laten beoordelen of deze als gelijkwaardig in aanmerking komt. Module 6 van de Caspircursus  is dan nog steeds verplicht.

Zie onderstaand schema waarnaar patiënten verwezen kunnen worden. http://www.amsterdamsrookalarm.nl/wat-doen-we/stoppen-met-roken/ Meer complexe patiënten kunnen verwezen worden naar de rookstop-poliklinieken in de diverse ziekenhuizen in Amsterdam en bij de Jellinek.

Nee, de module stoppen met roken valt in de astma/COPD-keten.

De ROHA wil graag weten wat de prevalentie van astma/COPD is en welk percentage hiervan binnen de 1ste lijn in behandeling is.

Met wie werken we samen?

In het programma voor Astma/COPD werken huisartsen samen met de praktijkondersteuner, de diëtist, de longarts, de longverpleegkundige en de fysiotherapeut.

Algemene voorwaarden ketenpartners

Astma/COPD expertgroep

De multidisciplinaire werkgroep astma/COPD bestaat uit:

Barbara van Maanen-Thiel

Kaderhuisarts COPD en voorzitter

Mascha Bevers

Kaderhuisarts COPD

Evelien Maarsen

Coördinerend praktijkondersteuner

Marlise de Roos

Longarts OLVG

Ellen Kerssemakers

Praktijkondersteuner

Dawn Alberts-Dunn

Longverpleegkundige OLVG