Chronische zorg op afstand

Verdieping, zelfmanagement en digitale zorg

Hoofdpagina chronische zorg

De zorg is continu in ontwikkeling. Zorg op afstand is daar een onderdeel van. Door de coronapandemie werd dit onderwerp een essentieel onderdeel van de praktijkvoering en het contact met de patiënt.

Door de afstand tussen jou en de patiënt is een persoonsgerichte aanpak nog belangrijker. Hoewel onderstaande adviezen en verwijzingen ook voor een fysiek consult van toepassing zijn willen we het hier nog extra benadrukken.

Contact met de patiëntVoor de zorgverlener

Contact met de patiënt

Persoonsgericht

Bij persoonsgerichte zorg kijk je niet alleen naar de aandoening, maar juist ook naar de mens die met de aandoening leeft. Wat voor persoon is het? Wat is belangrijk in zijn of haar leven? Wat vraagt nu de aandacht?

Biedt patiënten aan om het consult via beeldbellen te doen. Beeldbellen kan persoonlijker voelen en je behoudt een deel van de non-verbale communicatie. Geef aan hoe lang het gesprek duurt en wat de insteek is. Maak eventueel afspraken om te voorkomen dat je door elkaar praat. Kan of wil iemand niet beeldbellen? Dan kun je ook een telefonisch consult voeren.

Probeer het gesprek zo te voeren als je ook in de spreekkamer zou doen. Stel open vragen, luister goed en vul niet in voor de ander. Probeer de regie bij de patiënt te leggen. Vraag hoe het met de patiënt gaat en wat de huidige situatie met hem/haar doet. Geef ruimte aan eventuele stress en emotie en probeer niet meteen iets op te lossen, goed te praten of een advies te geven. Luister vooral met aandacht, erken emoties door ze te benoemen en ben begripvol.

Hulpmiddelen bij persoonsgerichte gesprekken

  • De gesprekstool van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedag (alleen in bezit bij degenen die de GG-training heeft gevolgd)
  • Gesprekmodel van het NDF, geschikt gemaakt voor alle chronische aandoeningen
  • Iph-tool, helpt de patiënt te kiezen en bespreken wat belangrijk is

Voor de zorgverlener

Intervisie

Met je intervisiegroep kun je prima videobellen. Je kunt met elkaar ervaringen delen, elkaar tips geven en er voor elkaar zijn.

  • Advies: gebruik MDO beeldbellen van Caresharing (Dit is veilig en voorlopig gratis. Inmiddels ook te gebruiken op tablet of smartphone.
  • Alternatief: Zoom (via Zoom.us. Dit programma is niet veilig, maar kwalitatief goed. Gratis als je niet langer dan 40 minuten vergadert). Skype (Dit is een gratis programma dat je onbeperkt kunt gebruiken. Het is niet veilig).

Vergoeding intervisie via videobellen:

  • De intervisiebijeenkomsten via videobellen worden wel vergoed door de ROHA.

Consulteren

Blijf gebruik maken van de consultatiefunctie in Collab bij medische vragen. Via Zorgdomein kan er gebruik gemaakt worden van teleconsultatie, bv naar de nefroloog bij nefropathie.