Chronische zorg

De maatschappij en de zorg veranderen. Naar verwachting zal in 2040 het aantal chronisch zieken binnen de Nederlandse bevolking zijn gestegen tot 54%. Eén op de drie Nederlanders heeft dan twee of meer chronische aandoeningen.

ROHA chronische_zorg

Geïntegreerde en persoonsgerichte behandeling

Een groeiende groep zelfbewuste patiënten en zorggebruikers wil zelf de regie over hun leven en de behandeling van hun aandoening(en) blijven houden. Deze betrokkenheid bij de eigen gezondheid biedt mogelijkheden voor preventie, leefstijlverandering en zelfmanagement. Zorgaanbieders richten zich dan ook op een geïntegreerde en persoonsgerichte behandeling van chronische aandoeningen.

Wat de ROHA doet voor chronische aandoeningen

Op contractbasis begeleidt de ROHA huisartspraktijken bij het organiseren en bewaken van de kwaliteit van chronische zorg. Met de zorgverzekeraars maken wij afspraken om de zorg voor chronische patiënten te organiseren en voeren wij onderhandelingen over de financiering. De zorg tijdens het hele traject van preventie, diagnose, behandeling en (na)zorg wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen de patiënt en alle zorgverleners.

Persoonsgerichte zorgprogramma's

De notitie Werken met de zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen beschrijft onze vier zorgprogramma’s: Diabetes Mellitus (DM), COPD en Astma, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en Atriumfibrilleren (AF). De inhoud van deze programma’s is gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen en zorgstandaarden. De ROHA vindt dat er meer ruimte moet zijn voor persoonsgerichte zorg, waarbij de patiënt als uniek individu centraal staat en niet de ziekte. Of anders gezegd, zorg als een samenwerkingsverband rond de patiënt met zijn of haar wensen, voorkeuren en mogelijkheden. Professionele richtlijnen en adviezen voor behandeling stemmen zich daarop af. De huisarts (medisch eindverantwoordelijk) en de praktijkondersteuner zijn de centrale zorgverleners. Een groep van experts in elk zorgprogramma bewaakt de kwaliteit van zorg en vertaalt nieuwe inzichten en ontwikkelingen naar de praktijk.

Zorgprogramma Astma/COPD

Het zorgprogramma Astma/COPD richt zich na een kwalitatief goede diagnostiek op de begeleiding en behandeling van de patiënt, met aansluiting op het niveau en datgene wat hij/zij belangrijk vindt.

Alle informatie

Zorgprogramma Atriumfibrilleren

Het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) heeft als doel om atriumfibrilleren vroegtijdig op te sporen, AF-klachten te verminderen en complicaties zoals een CVA te voorkomen.

Alle informatie

Zorgprogramma CVRM

Het zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) richt zich op diagnostiek, behandeling en controle van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Alle informatie

Zorgprogramma Diabetes Mellitus

Het zorgprogramma Diabetes Mellitus (DM) richt zich op diagnostiek, behandeling en begeleiding van de patiënt met diabetes type 2.

Alle informatie

Stedelijke samenwerking

De ROHA waarborgt stedelijke afstemming met de participatie van een aangesloten huisarts in iedere stedelijke werkgroep van de Huisartsen Kring Amsterdam (HKA). Ook is de ROHA vertegenwoordigd in het bestuur van het Transmuraal Platform. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van stedelijke samenwerkingafspraken met de tweede lijn. Medisch inhoudelijke transmurale samenwerkingsafspraken stellen wij zoveel mogelijk stedelijk vast.

Wil je meer weten of heb je als huisarts interesse om lid te worden van de ROHA, kijk dan op de pagina ‘Aansluiten bij de ROHA’.

Chronische zorg op afstand

Verdieping, zelfmanagement en digitale zorg. Door de afstand tussen jou en de patiënt is een persoonsgerichte aanpak nog belangrijker.

Chronische zorg op afstand

Door de coronapandemie werd dit onderwerp een essentieel onderdeel van de praktijkvoering en het contact met de patiënt.

Alle informatie