Zorgpersoneel mag weer gratis parkeren in Amsterdam

Om te zorgen dat zorgpersoneel in deze uitdagende tijd zonder problemen van en naar het werk reizen, wordt de maatregel ‘Noodparkeervergunning zorgpersoneel’ weer geactiveerd vanaf 6 december 2021. Zorgmedewerkers die in Amsterdam wonen of werken kunnen in de hele stad gratis parkeren.

Wie kunnen gebruik maken van de regeling?
De noodparkeervergunning zorg is bedoeld voor zorgmedewerkers die in Amsterdam werken. Je hoeft niet in Amsterdam te wonen. Zo kan je flexibeler reizen en wordt voorkomen dat zorgpersoneel moet reizen met het openbaar vervoer.

Zorgmedewerkers van onderstaande zorginstellingen kunnen de noodparkeervergunning gebruiken

  • Ver­ple­gen­den en ver­zor­gen­den in de zie­ken­hui­zen
  • Ver­ple­gen­den en ver­zor­gen­den in de ver­pleeg­hui­zen, ver­zor­gings­hui­zen en thuis­zorg (VVT)
  • Dok­ters­as­sis­ten­ten en prak­tijk­on­der­steu­ners in huis­art­sen­prak­tij­ken
  • Ver­pleeg­kun­di­gen en dok­ters­as­sis­ten­ten bij de GGD
  • Chauf­feurs en ver­ple­gen­den van Am­bu­lan­ce Am­ster­dam

Aanvragen of verlengen?

  • Alleen leidinggevenden kunnen de parkeervergunning aanvragen
  • De parkeervergunning is vanaf 6 december aan te vragen
  • Aanvragen en meer informatie kan via www.amsterdam.nl/noodparkeervergunning

De noodparkeervergunning zorg loopt tot en met 30 april 2022.

Bron: Gemeente Amsterdam