Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera is ingegaan per 1 januari 2021

Belangrijk voor een praktijk om te weten is dat het voetscreeningsformulier in Collab nog niet op de zorgmodule is aangepast. Hier wordt momenteel aan gewerkt en zodra dit klaar horen jullie van ons.  

Aan de voetscreening zelf is niets gewijzigd, aan de beoordeling wel.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Eindstadium nierfalen, of een nierfunctie vervangende therapie, valt onder Sims 3;
  • De combinatie van Sims 1, zorgprofiel 2 bestaat niet meer;
  • De definitie van ‘lokaal verhoogde druk’ is aangescherpt, en luidt: ‘Overmatige lokale eeltvorming (inclusief likdoorns) en/of lokale ontstekingsverschijnselen zoals zwelling, roodheid, of warmte en/of intra- of subcutane bloeding en/of blaarvorming’. Tekenen van lokaal verhoogde druk vallen onder een zorgprofiel 3 classificatie wanneer ze in combinatie met neuropathie en/of vaatlijden aanwezig zijn;
  • Indien er een herhalend gebruik van een interventie nodig is om een drukplek onder controle te houden, blijft een patiënt binnen zorgprofiel 3 behandeld. Indien een eenvoudige maatregel voor een permanente oplossing zorgt, wordt de patiënt teruggeplaatst in een lager zorgprofiel;
  • Een patiënt met Sims 1 op basis van vaatlijden kan, afhankelijk van zijn of haar ernst van vaatlijden, in overleg met de hoofdbehandelaar in een hoger zorgprofiel worden geplaatst;

Lees de zorgmodule dus goed door voor het juiste zorgprofiel en wanneer verwezen kan worden naar de podotherapeut. Ook is er een samenvattingskaart uitgekomen, deze vind je hier.

In december en januari zijn hierover al een aantal webinars gegeven en waarschijnlijk volgen er nog meer.

Samen met zorggroep CHAGZ zijn wij bezig met het ontwikkelen van filmpjes over de verschillende onderdelen van de voetscreening met extra uitleg en documentatie.

Voor vragen kun je terecht bij Melanie Uijtendaal: muytendaal@rohamsterdam.nl