Wijziging controle DRP

Nieuws over DM type 2: deze week zal de wijziging omtrent controle op diabetische retinopathie (DRP) worden doorgevoerd in Caresharing. Zo gaat de monitor en de rapportagelijst standaard naar eens in de drie jaar. Lees hier de procedure en de uitzonderingen.

Deze week zal de wijziging omtrent controle op diabetische retinopathie (DRP) worden doorgevoerd in Caresharing. Wat betekent dit? De monitor en de rapportagelijst gaan standaard naar 1 x per 3 jaar. Zie hieronder de procedure en uitzonderingen.

 • DM de Novo: binnen 3 maanden controle op DRP d.m.v. fundusfoto’s.
 • Herhaal de screening op DRP na twee jaar.
 • Indien er tweemaal achtereen geen DRP zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd.
 • Overweeg, in samenspraak met de patiënt, om in geval van een korte levensverwachting niet meer te screenen op DRP.
 • Pas aan in Caresharing onder reden geen registratie.
 • Tussentijdse fundusscreening:
  • Snel verbeteren bloedglucoseregulatie bij HbA1c >86 mmol/mol of  bij starten insuline als er sprake is van pre-existente DRP
  • Binnen 3 mnd. na instelling op insulinetherapie bij patiënten zonder DRP waarbij fundusscreening langer dan 1 jaar geleden was.
 • Jaarlijkse fundusscreening: bij risicofactoren: hypertensie, slechte instelling, etnische risicogroepen, nefropathie

Screeningsinterval diabetische retinopathie

Uitslag screening(en)Screeningsinterval
Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0)Tweejaarlijks
Tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie (R0)Driejaarlijks
Milde (achtergrond)rethinopathie (R1)Jaarlijks
Preproliferatieve retinopathie (R2), proliferatieve retinopathie (R3), maculopathie (M1) of retinopathie in beide ogenVerwijzing naar oogarts